ПлантаРум је репозиторијум Института за заштиту биља и животну средину. ПлантаРум омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Институту.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више