PlantaRum je digitalni repozitorijum Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu. PlantaRum omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Institutu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više