Gavrilović, Veljko

Link to this page

Authority KeyName Variants
175a72ab-3228-4f83-9ca1-c5eb1b70c1b6
 • Gavrilović, Veljko (56)
Projects

Author's Bibliography

Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia

Krivokapić, Marija; Gavrilović, Veljko; Ivanović, Milan; Kuzmanović, Nemanja; Fira, Đorđe; Obradović, Aleksa; Gašić, Katarina

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2018)

TY - JOUR
AU - Krivokapić, Marija
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Ivanović, Milan
AU - Kuzmanović, Nemanja
AU - Fira, Đorđe
AU - Obradović, Aleksa
AU - Gašić, Katarina
PY - 2018
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/545
AB - The diversity of 30 Erwinia amylovora strains, isolated from quince, pear and apple trees on 14 localities in Serbia, was studied using bacteriological and molecular methods. In pathogenicity tests, all strains caused necrosis and oozing of bacterial exudate on inoculated immature pear, cherry and plum fruits, and induced hypersensitive reaction in tobacco leaves. The studied strains were Gram and oxidase negative, non-fluorescent, levan and catalase positive and facultatively anaerobic. The strains did not reduce nitrates, but utilized citrate and produced acid from sorbitol, hydrolyzed gelatine, produced reducing substances from sucrose and grew in the presence of 5% NaCl, but not at 36oC. Identity of the strains was confirmed by conventional and nested PCR methods. Rep-PCR with REP, ERIC and BOX primers resulted in amplification of several DNA fragments respectively, but showed no variation within the strains. However, different genetic profiles were obtained with RAPD-PCR by using six primers which enabled differentiation of the strains into four groups. Genetic differences between the studied strains did not correlate with the host plants, geographical origin or year of isolation.
AB - Primenom standardnih bakterioloških i molekularnih metoda proučen je diverzitet 30 sojeva Erwinia amylovora izolovanih iz dunje, kruške i jabuke, poreklom iz 14 lokaliteta u Srbiji. Svi proučavani sojevi izazvali su nekrozu i pojavu bakterijskog eksudata na nesazrelim plodovima kruške, trešnje i šljive, kao i hipersenzitivnu reakciju duvana. Proučavani sojevi bili su Gram i oksidaza negativni, fakultativno anaerobni, levan i katalaza pozitivni i nisu stvarali fluorescentni pigment na Kingovoj podlozi B. Svi sojevi hidrolizuju želatin, koriste citrate i stvaraju kiselinu iz sorbitola, proizvode redukujuće supstance iz saharoze, ne redukuju nitrate, razvijaju se u prisustvu 5% NaCl, ali ne i pri 36°C. Identitet sojeva potvrđen je konvencionalnim PCR i nested PCR metodama. Rep-PCR metodom korišćenjem REP, ERIC i BOX prajmera umnoženo je više fragmenata DNK čiji broj i veličina su se podudarali kod svih proučavanih sojeva. Za razliku od Rep-PCR, primenom RAPD-PCR metode uz korišćenje šest prajmera došlo je do izdvajanja različitih genetičkih profila i diferencijacije sojeva u četiri grupe. Genetičke razlike među proučavanim sojevima nisu bile u korelaciji sa domaćinima iz kojih su izolovani, niti sa njihovim geografskim poreklom i godinom izolacije.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia
T1 - Karakterizacija i diverzitet populacije sojeva Erwinia amylovora poreklom iz jabučastih voćaka gajenih u Srbiji
EP - 184
IS - 3-4
SP - 175
VL - 33
DO - 10.2298/PIF1804175K
ER - 
@article{
author = "Krivokapić, Marija and Gavrilović, Veljko and Ivanović, Milan and Kuzmanović, Nemanja and Fira, Đorđe and Obradović, Aleksa and Gašić, Katarina",
year = "2018",
abstract = "The diversity of 30 Erwinia amylovora strains, isolated from quince, pear and apple trees on 14 localities in Serbia, was studied using bacteriological and molecular methods. In pathogenicity tests, all strains caused necrosis and oozing of bacterial exudate on inoculated immature pear, cherry and plum fruits, and induced hypersensitive reaction in tobacco leaves. The studied strains were Gram and oxidase negative, non-fluorescent, levan and catalase positive and facultatively anaerobic. The strains did not reduce nitrates, but utilized citrate and produced acid from sorbitol, hydrolyzed gelatine, produced reducing substances from sucrose and grew in the presence of 5% NaCl, but not at 36oC. Identity of the strains was confirmed by conventional and nested PCR methods. Rep-PCR with REP, ERIC and BOX primers resulted in amplification of several DNA fragments respectively, but showed no variation within the strains. However, different genetic profiles were obtained with RAPD-PCR by using six primers which enabled differentiation of the strains into four groups. Genetic differences between the studied strains did not correlate with the host plants, geographical origin or year of isolation., Primenom standardnih bakterioloških i molekularnih metoda proučen je diverzitet 30 sojeva Erwinia amylovora izolovanih iz dunje, kruške i jabuke, poreklom iz 14 lokaliteta u Srbiji. Svi proučavani sojevi izazvali su nekrozu i pojavu bakterijskog eksudata na nesazrelim plodovima kruške, trešnje i šljive, kao i hipersenzitivnu reakciju duvana. Proučavani sojevi bili su Gram i oksidaza negativni, fakultativno anaerobni, levan i katalaza pozitivni i nisu stvarali fluorescentni pigment na Kingovoj podlozi B. Svi sojevi hidrolizuju želatin, koriste citrate i stvaraju kiselinu iz sorbitola, proizvode redukujuće supstance iz saharoze, ne redukuju nitrate, razvijaju se u prisustvu 5% NaCl, ali ne i pri 36°C. Identitet sojeva potvrđen je konvencionalnim PCR i nested PCR metodama. Rep-PCR metodom korišćenjem REP, ERIC i BOX prajmera umnoženo je više fragmenata DNK čiji broj i veličina su se podudarali kod svih proučavanih sojeva. Za razliku od Rep-PCR, primenom RAPD-PCR metode uz korišćenje šest prajmera došlo je do izdvajanja različitih genetičkih profila i diferencijacije sojeva u četiri grupe. Genetičke razlike među proučavanim sojevima nisu bile u korelaciji sa domaćinima iz kojih su izolovani, niti sa njihovim geografskim poreklom i godinom izolacije.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia, Karakterizacija i diverzitet populacije sojeva Erwinia amylovora poreklom iz jabučastih voćaka gajenih u Srbiji",
pages = "184-175",
number = "3-4",
volume = "33",
doi = "10.2298/PIF1804175K"
}
Krivokapić, M., Gavrilović, V., Ivanović, M., Kuzmanović, N., Fira, Đ., Obradović, A.,& Gašić, K.. (2018). Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 33(3-4), 175-184.
https://doi.org/10.2298/PIF1804175K
Krivokapić M, Gavrilović V, Ivanović M, Kuzmanović N, Fira Đ, Obradović A, Gašić K. Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina. 2018;33(3-4):175-184.
doi:10.2298/PIF1804175K .
Krivokapić, Marija, Gavrilović, Veljko, Ivanović, Milan, Kuzmanović, Nemanja, Fira, Đorđe, Obradović, Aleksa, Gašić, Katarina, "Characterization and population diversity of Erwinia amylovora strains originating from pome fruits in Serbia" in Pesticidi i fitomedicina, 33, no. 3-4 (2018):175-184,
https://doi.org/10.2298/PIF1804175K . .
1

Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production

Gavrilović, Veljko; Milićević, Zoran; Aleksić, Goran; Starović, Mira; Živković, Svetlana; Stošić, Stefan; Kuzmanović, Slobodan

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2017)

TY - JOUR
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Milićević, Zoran
AU - Aleksić, Goran
AU - Starović, Mira
AU - Živković, Svetlana
AU - Stošić, Stefan
AU - Kuzmanović, Slobodan
PY - 2017
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/495
AB - The effects of copper citrate on defoliation of one year old fruit stocks in a nursery are presented in this paper. The investigation aimed to evaluate the defoliation efficacy of copper citrate as a new formulation, compared with other compounds recommended for that purpose. Field trials were conducted in the region of Trstenik, a center of nursery production in Serbia in 2016 and 2017. Two years of investigation showed that copper citrate could be used as an efficient compound for defoliation in nursery production. A stronger defoliation effect was observed on plum stocks, compared to apple stocks. Better results were achieved with the highest concentration of copper citrate (2%), while the effectiveness decreased with lower concentrations (0.5%, 1.0% and 1.5%). Defoliation degree on nursery apple stocks after treatment with 2.0% concentration of copper citrate varied from 80.6% to 95.6%, while it reached 100% on plum stocks.
AB - U radu su prikazani efekti defolijacije sadnica jabuke i šljive, primenom različitih koncentarcija bakar citrata, kao nove formulacije, i standardnih preparata koji se koriste u ove svrhe (bordovska čorba, urea). Ogledi su sprovedeni u regionu Trstenika (Ljubava i Milutovac), koji je centar rasadničke proizvodnje u Srbiji. Tretiranja su obavljena tokom 2016. i 2017. godine. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da bakar citrat pokazuje visok potencijal za upotrebu u svrhu defolijacije sadnica jabuke i šljive. Korišćene koncentracije ovog jedinjenja su pokazale veću efikasnost u primeni na sadnicama šljive nego na sadnicama jabuke. Najbolji rezultati u oba ogleda su zabeleženi sa maksimalno primenjenom koncentracijom (2%), dok efekat defolijacije na sadnicama jabuke opada sa smanjenjem koncentracije. Stepen defolijacije jabuke primenom bakar citrata u koncentraciji od 2% kretao se od 80,6% do 95,6%, a kod šljive čak 100%. Potvrđeno je i da uspešna defolijacija sadnica jabuke i šljive značajno zavisi od vremena aplikacije kao i meteoroloških uslova.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production
T1 - Bakar citrat - defolijant u proizvodnji sadnica voćaka
EP - 236
IS - 3-4
SP - 231
VL - 32
DO - 10.2298/PIF1704231G
ER - 
@article{
author = "Gavrilović, Veljko and Milićević, Zoran and Aleksić, Goran and Starović, Mira and Živković, Svetlana and Stošić, Stefan and Kuzmanović, Slobodan",
year = "2017",
abstract = "The effects of copper citrate on defoliation of one year old fruit stocks in a nursery are presented in this paper. The investigation aimed to evaluate the defoliation efficacy of copper citrate as a new formulation, compared with other compounds recommended for that purpose. Field trials were conducted in the region of Trstenik, a center of nursery production in Serbia in 2016 and 2017. Two years of investigation showed that copper citrate could be used as an efficient compound for defoliation in nursery production. A stronger defoliation effect was observed on plum stocks, compared to apple stocks. Better results were achieved with the highest concentration of copper citrate (2%), while the effectiveness decreased with lower concentrations (0.5%, 1.0% and 1.5%). Defoliation degree on nursery apple stocks after treatment with 2.0% concentration of copper citrate varied from 80.6% to 95.6%, while it reached 100% on plum stocks., U radu su prikazani efekti defolijacije sadnica jabuke i šljive, primenom različitih koncentarcija bakar citrata, kao nove formulacije, i standardnih preparata koji se koriste u ove svrhe (bordovska čorba, urea). Ogledi su sprovedeni u regionu Trstenika (Ljubava i Milutovac), koji je centar rasadničke proizvodnje u Srbiji. Tretiranja su obavljena tokom 2016. i 2017. godine. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da bakar citrat pokazuje visok potencijal za upotrebu u svrhu defolijacije sadnica jabuke i šljive. Korišćene koncentracije ovog jedinjenja su pokazale veću efikasnost u primeni na sadnicama šljive nego na sadnicama jabuke. Najbolji rezultati u oba ogleda su zabeleženi sa maksimalno primenjenom koncentracijom (2%), dok efekat defolijacije na sadnicama jabuke opada sa smanjenjem koncentracije. Stepen defolijacije jabuke primenom bakar citrata u koncentraciji od 2% kretao se od 80,6% do 95,6%, a kod šljive čak 100%. Potvrđeno je i da uspešna defolijacija sadnica jabuke i šljive značajno zavisi od vremena aplikacije kao i meteoroloških uslova.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production, Bakar citrat - defolijant u proizvodnji sadnica voćaka",
pages = "236-231",
number = "3-4",
volume = "32",
doi = "10.2298/PIF1704231G"
}
Gavrilović, V., Milićević, Z., Aleksić, G., Starović, M., Živković, S., Stošić, S.,& Kuzmanović, S.. (2017). Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 32(3-4), 231-236.
https://doi.org/10.2298/PIF1704231G
Gavrilović V, Milićević Z, Aleksić G, Starović M, Živković S, Stošić S, Kuzmanović S. Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production. in Pesticidi i fitomedicina. 2017;32(3-4):231-236.
doi:10.2298/PIF1704231G .
Gavrilović, Veljko, Milićević, Zoran, Aleksić, Goran, Starović, Mira, Živković, Svetlana, Stošić, Stefan, Kuzmanović, Slobodan, "Effects of copper citrate as a defoliant in nursery fruit stock production" in Pesticidi i fitomedicina, 32, no. 3-4 (2017):231-236,
https://doi.org/10.2298/PIF1704231G . .
3
1

Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro

Radunović, Dragana; Gavrilović, Veljko; Gašić, Katarina; Paunović, M.; Stojšin, Vera; Grahovac, M.

(Edizioni Ets, Pisa, 2017)

TY - JOUR
AU - Radunović, Dragana
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Gašić, Katarina
AU - Paunović, M.
AU - Stojšin, Vera
AU - Grahovac, M.
PY - 2017
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/484
AB - In the period from 2012-2015 plant samples with fireblight symptoms were collected from pome fruits and indigenous plant, in main fruitgrowing regions of Montenegro. After succesfull isolation, pathogenicity of the obtained strains was tested by artificial inoculation of immature pear fruits, variety Viljamovka. Hypersensitive reaction was tested on tobacco leaves, variety White Burley. Identification and genetic diversity studies were performed using several molecular techniques on 18 Erwinia amylovora strains originating from quince, pear, apple and hawthorn. Bacterial identity was confirmed by nested PCR in which all studied strains produced the expected amplification fragment of plasmid pEA29. To detect potential genetic variations in E. amylovora population, rep-PCR was conducted. Using REP, ERIC and BOX primers, in all three PCR reactions, differences between studied strains were detected, i.e. pear strains had different genetic profiles from all other studied strains, including reference strain. Genetic variability of selected E. amylovora strains was studied by RAPD-PCR as well. Both of the used random primers, CUGEA-3 and CUGEA-5, showed discriminatory potential by separating genetic profiles of pear strains from all other studied strains, including reference strain. This is the first study of genetic variability of E. amylovora in Montenegro.
PB - Edizioni Ets, Pisa
T2 - Journal of Plant Pathology
T1 - Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro
EP - 203
IS - 1
SP - 197
VL - 99
DO - 10.4454/jpp.v99i1.3853
ER - 
@article{
author = "Radunović, Dragana and Gavrilović, Veljko and Gašić, Katarina and Paunović, M. and Stojšin, Vera and Grahovac, M.",
year = "2017",
abstract = "In the period from 2012-2015 plant samples with fireblight symptoms were collected from pome fruits and indigenous plant, in main fruitgrowing regions of Montenegro. After succesfull isolation, pathogenicity of the obtained strains was tested by artificial inoculation of immature pear fruits, variety Viljamovka. Hypersensitive reaction was tested on tobacco leaves, variety White Burley. Identification and genetic diversity studies were performed using several molecular techniques on 18 Erwinia amylovora strains originating from quince, pear, apple and hawthorn. Bacterial identity was confirmed by nested PCR in which all studied strains produced the expected amplification fragment of plasmid pEA29. To detect potential genetic variations in E. amylovora population, rep-PCR was conducted. Using REP, ERIC and BOX primers, in all three PCR reactions, differences between studied strains were detected, i.e. pear strains had different genetic profiles from all other studied strains, including reference strain. Genetic variability of selected E. amylovora strains was studied by RAPD-PCR as well. Both of the used random primers, CUGEA-3 and CUGEA-5, showed discriminatory potential by separating genetic profiles of pear strains from all other studied strains, including reference strain. This is the first study of genetic variability of E. amylovora in Montenegro.",
publisher = "Edizioni Ets, Pisa",
journal = "Journal of Plant Pathology",
title = "Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro",
pages = "203-197",
number = "1",
volume = "99",
doi = "10.4454/jpp.v99i1.3853"
}
Radunović, D., Gavrilović, V., Gašić, K., Paunović, M., Stojšin, V.,& Grahovac, M.. (2017). Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro. in Journal of Plant Pathology
Edizioni Ets, Pisa., 99(1), 197-203.
https://doi.org/10.4454/jpp.v99i1.3853
Radunović D, Gavrilović V, Gašić K, Paunović M, Stojšin V, Grahovac M. Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro. in Journal of Plant Pathology. 2017;99(1):197-203.
doi:10.4454/jpp.v99i1.3853 .
Radunović, Dragana, Gavrilović, Veljko, Gašić, Katarina, Paunović, M., Stojšin, Vera, Grahovac, M., "Molecular characterization of Erwinia Amylovora strains originated from pome fruits and indigenous plant in montenegro" in Journal of Plant Pathology, 99, no. 1 (2017):197-203,
https://doi.org/10.4454/jpp.v99i1.3853 . .
1
2

Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin

Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Đukanović, Lana; Poštić, Dobrivoj; Marković, Jordan; Gavrilović, Veljko; Dolovac, Nenad

(Ankara Univ, Fac Agr, Diskapi, 2017)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Đukanović, Lana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Marković, Jordan
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Dolovac, Nenad
PY - 2017
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/478
AB - Alfalfa is the most important forage plant species. There are numerous alfalfa varieties in the world with improved yield potential and forage quality. Many of them have also been created in the region of Southeast Europe, using various breeding techniques. This investigation was carried out in central Serbia and it included 15 alfalfa varieties of different origin (nine from USA and six from Europe). The objective was to determine their yield in each cut and total dry matter yield (TDMY) in the second (A1) and third (A2) year of exploitation, as well as forage quality: the content of mineral matter (MM), crude protein (CP), crude fiber (CF), crude fat matter (CFM) and nitrogen-free extract (NFE). Investigated varieties exhibited high total variability in dry matter yield (DMY) (A1: CV= 13.19%; A2: CV= 9.33%). DMY variability was higher with the varieties from USA (A1: CV= 13.65%; A2: CV= 9.92%) than with those from Europe (A1: CV= 6.67%; A2: CV= 8.01%). Varieties from USA also proved more variable in crude protein (CP) content than European varieties (CV= 6.27% and CV= 2.68%, respectively). Differences between the investigated varieties (genotypes) also influenced total variability of forage quality parameters, with total CV ranging from 5.07% for CP to 10.48% for CF. Dry matter yield (DMY) had significant positive correlation with CP (r= 0.344), CF (r= 0.342) and CFM (r= 0.306), and the strongest correlation, although negative, was between CF and NFE (r= -0.917).
PB - Ankara Univ, Fac Agr, Diskapi
T2 - Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences
T1 - Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin
EP - 137
IS - 1
SP - 128
VL - 23
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Đukanović, Lana and Poštić, Dobrivoj and Marković, Jordan and Gavrilović, Veljko and Dolovac, Nenad",
year = "2017",
abstract = "Alfalfa is the most important forage plant species. There are numerous alfalfa varieties in the world with improved yield potential and forage quality. Many of them have also been created in the region of Southeast Europe, using various breeding techniques. This investigation was carried out in central Serbia and it included 15 alfalfa varieties of different origin (nine from USA and six from Europe). The objective was to determine their yield in each cut and total dry matter yield (TDMY) in the second (A1) and third (A2) year of exploitation, as well as forage quality: the content of mineral matter (MM), crude protein (CP), crude fiber (CF), crude fat matter (CFM) and nitrogen-free extract (NFE). Investigated varieties exhibited high total variability in dry matter yield (DMY) (A1: CV= 13.19%; A2: CV= 9.33%). DMY variability was higher with the varieties from USA (A1: CV= 13.65%; A2: CV= 9.92%) than with those from Europe (A1: CV= 6.67%; A2: CV= 8.01%). Varieties from USA also proved more variable in crude protein (CP) content than European varieties (CV= 6.27% and CV= 2.68%, respectively). Differences between the investigated varieties (genotypes) also influenced total variability of forage quality parameters, with total CV ranging from 5.07% for CP to 10.48% for CF. Dry matter yield (DMY) had significant positive correlation with CP (r= 0.344), CF (r= 0.342) and CFM (r= 0.306), and the strongest correlation, although negative, was between CF and NFE (r= -0.917).",
publisher = "Ankara Univ, Fac Agr, Diskapi",
journal = "Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences",
title = "Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin",
pages = "137-128",
number = "1",
volume = "23"
}
Štrbanović, R., Stanisavljević, R., Đukanović, L., Poštić, D., Marković, J., Gavrilović, V.,& Dolovac, N.. (2017). Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin. in Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences
Ankara Univ, Fac Agr, Diskapi., 23(1), 128-137.
Štrbanović R, Stanisavljević R, Đukanović L, Poštić D, Marković J, Gavrilović V, Dolovac N. Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin. in Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences. 2017;23(1):128-137..
Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Đukanović, Lana, Poštić, Dobrivoj, Marković, Jordan, Gavrilović, Veljko, Dolovac, Nenad, "Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin" in Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 23, no. 1 (2017):128-137.
9
11

Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars

Štrbanović, Ratibor; Gavrilović, Veljko; Đukanović, Lana; Poštić, Dobrivoj; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2016)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Đukanović, Lana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2016
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/459
AB - Owing to its characteristics, alfalfa (Medicago sativa L.) is the most important forage plant in our country. The great importance of alfalfa is reflected in the production of high-quality fodder and alfalfa seeds, which are a valuable and competitive commodity on domestic and foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites) of each cultivar. The detected phytopathogenic fungi on the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, but the present research results indicate a satisfactory health status of all alfalfa cultivars and seed lots.
AB - Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove. U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifkovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 % do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25%). Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= - 0,415*). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars
T1 - Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke
EP - 153
IS - 3
SP - 151
VL - 20
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Gavrilović, Veljko and Đukanović, Lana and Poštić, Dobrivoj and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2016",
abstract = "Owing to its characteristics, alfalfa (Medicago sativa L.) is the most important forage plant in our country. The great importance of alfalfa is reflected in the production of high-quality fodder and alfalfa seeds, which are a valuable and competitive commodity on domestic and foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites) of each cultivar. The detected phytopathogenic fungi on the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, but the present research results indicate a satisfactory health status of all alfalfa cultivars and seed lots., Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove. U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifkovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 % do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25%). Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= - 0,415*). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars, Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke",
pages = "153-151",
number = "3",
volume = "20"
}
Štrbanović, R., Gavrilović, V., Đukanović, L., Poštić, D., Jovanović, S., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2016). Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 20(3), 151-153.
Štrbanović R, Gavrilović V, Đukanović L, Poštić D, Jovanović S, Tabaković M, Stanisavljević R. Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(3):151-153..
Štrbanović, Ratibor, Gavrilović, Veljko, Đukanović, Lana, Poštić, Dobrivoj, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Effects of pathogen presence on the seed quality of different alfalfa cultivars" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 3 (2016):151-153.

Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro

Radunović, Dragana; Gavrilović, Veljko; Gašić, Katarina; Krstić, Marija

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2015)

TY - JOUR
AU - Radunović, Dragana
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Gašić, Katarina
AU - Krstić, Marija
PY - 2015
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/394
AB - Recent studies of Erwinia amylovora in Montenegro, conducted from 2012 to 2014, indicated that the bacterium was widespread in the northern, continental part of the country, where the most important fruit-growing regions are situated. The presence of the bacterium was confirmed on quince, pear, apple, medlar and hawthorn. Pathogenic, cultural and biochemical characteristics of E. amylovora strains sampled from pome fruit species and indigenous flora in Montenegro had been studied previously. In the present study, serological tests were used for identification of E. amylovora strains originating from pome fruit trees and indigenous plants. Monitoring of E. amylovora and collection of samples with symptoms of bacterial fire blight from different hosts and locations were performed in Montenegro from 2012 to 2014. Isolation of the bacterium on nutrient medium produced a large number of isolates, whose pathogenicity was confirmed on immature pear fruits. Twenty-seven strains of the bacterium, originating from three pome fruit species (quince, pear and apple) and one indigenous species (hawthorn) were selected for serological analyses. Two applied serological methods, ELISA and IF test, enabled rapid detection of the bacterium and simultaneous examination of a large number of samples over a short period of time. Serological analyses showed high homogeneity in antigenic structure of the studied E. amylovora strains sampled from quince, pear, apple and hawthorn from nine locations in Montenegro.
AB - Novija proučavanja Erwinia amylovora u Crnoj Gori, sprovedena u periodu od 2012 do 2014. godine, pokazuju da je ova bakterija široko rasprostranjena u severnom, kontinentalnom delu zemlje, gde se nalaze i najznačajniji voćarski regioni. Prisustvo bakterije potvrđeno je na dunji, krušci, jabuci, mušmuli i glogu. U prethodnim istraživanjima proučene su patogene, odgajivačke i biohemijske odlike sojeva E. amylovora poreklom sa jabučastih voćnih vrsta i biljaka spontane flore u Crnoj Gori. U ovom radu primenjeni su serološki testovi u identifikaciji sojeva E. amylovora poreklom sa jabučastih voćaka i biljaka spontane flore. Monitoring E. amylovora i sakupljanje uzoraka sa simptomima bakteriozne plamenjače izvršeno je u periodu od 2012 do 2014. godine, sa različitih domaćina i lokaliteta u Crnoj Gori. Izolacijom bakterije na hranljive podloge dobijen je veći broj izolata, čija je patogenost potvrđena na zelenim plodovima kruške. Za serološke analize odabrano je 27 sojeva ove bakterije, poreklom sa tri jabučaste voćne vrste (dunja, kruška i jabuka) i jedne vrste iz spontane flore (glog). Primenjene su dve serološke metode: ELISA i IF test, koje su omogućile brzu detekciju bakterije i istovremeno ispitivanje velikog broja uzoraka za kratko vreme. Serološkim analizama utvrđena je visoka homogenost u antigenoj strukturi proučavanih sojeva E. amylovora poreklom sa dunje, kruške, jabuke i gloga, iz 9 lokaliteta u Crnoj Gori.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro
T1 - Monitoring Erwinia amylovora u Crnoj Gori
EP - 185
IS - 3
SP - 179
VL - 30
DO - 10.2298/pif1503179r
ER - 
@article{
author = "Radunović, Dragana and Gavrilović, Veljko and Gašić, Katarina and Krstić, Marija",
year = "2015",
abstract = "Recent studies of Erwinia amylovora in Montenegro, conducted from 2012 to 2014, indicated that the bacterium was widespread in the northern, continental part of the country, where the most important fruit-growing regions are situated. The presence of the bacterium was confirmed on quince, pear, apple, medlar and hawthorn. Pathogenic, cultural and biochemical characteristics of E. amylovora strains sampled from pome fruit species and indigenous flora in Montenegro had been studied previously. In the present study, serological tests were used for identification of E. amylovora strains originating from pome fruit trees and indigenous plants. Monitoring of E. amylovora and collection of samples with symptoms of bacterial fire blight from different hosts and locations were performed in Montenegro from 2012 to 2014. Isolation of the bacterium on nutrient medium produced a large number of isolates, whose pathogenicity was confirmed on immature pear fruits. Twenty-seven strains of the bacterium, originating from three pome fruit species (quince, pear and apple) and one indigenous species (hawthorn) were selected for serological analyses. Two applied serological methods, ELISA and IF test, enabled rapid detection of the bacterium and simultaneous examination of a large number of samples over a short period of time. Serological analyses showed high homogeneity in antigenic structure of the studied E. amylovora strains sampled from quince, pear, apple and hawthorn from nine locations in Montenegro., Novija proučavanja Erwinia amylovora u Crnoj Gori, sprovedena u periodu od 2012 do 2014. godine, pokazuju da je ova bakterija široko rasprostranjena u severnom, kontinentalnom delu zemlje, gde se nalaze i najznačajniji voćarski regioni. Prisustvo bakterije potvrđeno je na dunji, krušci, jabuci, mušmuli i glogu. U prethodnim istraživanjima proučene su patogene, odgajivačke i biohemijske odlike sojeva E. amylovora poreklom sa jabučastih voćnih vrsta i biljaka spontane flore u Crnoj Gori. U ovom radu primenjeni su serološki testovi u identifikaciji sojeva E. amylovora poreklom sa jabučastih voćaka i biljaka spontane flore. Monitoring E. amylovora i sakupljanje uzoraka sa simptomima bakteriozne plamenjače izvršeno je u periodu od 2012 do 2014. godine, sa različitih domaćina i lokaliteta u Crnoj Gori. Izolacijom bakterije na hranljive podloge dobijen je veći broj izolata, čija je patogenost potvrđena na zelenim plodovima kruške. Za serološke analize odabrano je 27 sojeva ove bakterije, poreklom sa tri jabučaste voćne vrste (dunja, kruška i jabuka) i jedne vrste iz spontane flore (glog). Primenjene su dve serološke metode: ELISA i IF test, koje su omogućile brzu detekciju bakterije i istovremeno ispitivanje velikog broja uzoraka za kratko vreme. Serološkim analizama utvrđena je visoka homogenost u antigenoj strukturi proučavanih sojeva E. amylovora poreklom sa dunje, kruške, jabuke i gloga, iz 9 lokaliteta u Crnoj Gori.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro, Monitoring Erwinia amylovora u Crnoj Gori",
pages = "185-179",
number = "3",
volume = "30",
doi = "10.2298/pif1503179r"
}
Radunović, D., Gavrilović, V., Gašić, K.,& Krstić, M.. (2015). Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 30(3), 179-185.
https://doi.org/10.2298/pif1503179r
Radunović D, Gavrilović V, Gašić K, Krstić M. Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro. in Pesticidi i fitomedicina. 2015;30(3):179-185.
doi:10.2298/pif1503179r .
Radunović, Dragana, Gavrilović, Veljko, Gašić, Katarina, Krstić, Marija, "Monitoring of Erwinia amylovora in Montenegro" in Pesticidi i fitomedicina, 30, no. 3 (2015):179-185,
https://doi.org/10.2298/pif1503179r . .
2

Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques

Ivanović, Žarko; Popović, Tatjana; Janse, Jaap; Kojić, Milan; Stanković, Slaviša; Gavrilović, Veljko; Fira, Đorđe

(Springer, Dordrecht, 2015)

TY - JOUR
AU - Ivanović, Žarko
AU - Popović, Tatjana
AU - Janse, Jaap
AU - Kojić, Milan
AU - Stanković, Slaviša
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Fira, Đorđe
PY - 2015
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/396
AB - The purpose of the present study was to investigate the genetic diversity of X. arboricola pv. juglandis strains in Serbia. This bacterium is the causal agent of walnut blight and is also associated with apical necrosis of immature walnut fruits. Although walnut blight is long known and widespread in Serbia, a systematic strain diversity study of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from different regions in Serbia has not been performed. The objectives of this work were to examine the molecular diversity and its possible biological significance of 59 isolates of X. arboricola pv. juglandis collected from different geographic locations in Serbia. Genomic variability was assessed by using repetitive PCR, SpeI macrorestriction analysis of genomic DNAs by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and partial sequencing of the gyrB gene. Molecular analyses showed substantial genetic diversity among strains and existence of diverse populations of X. arboricola pv. juglandis in Serbia.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - European Journal of Plant Pathology
T1 - Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques
EP - 145
IS - 1
SP - 133
VL - 141
DO - 10.1007/s10658-014-0531-5
ER - 
@article{
author = "Ivanović, Žarko and Popović, Tatjana and Janse, Jaap and Kojić, Milan and Stanković, Slaviša and Gavrilović, Veljko and Fira, Đorđe",
year = "2015",
abstract = "The purpose of the present study was to investigate the genetic diversity of X. arboricola pv. juglandis strains in Serbia. This bacterium is the causal agent of walnut blight and is also associated with apical necrosis of immature walnut fruits. Although walnut blight is long known and widespread in Serbia, a systematic strain diversity study of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from different regions in Serbia has not been performed. The objectives of this work were to examine the molecular diversity and its possible biological significance of 59 isolates of X. arboricola pv. juglandis collected from different geographic locations in Serbia. Genomic variability was assessed by using repetitive PCR, SpeI macrorestriction analysis of genomic DNAs by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and partial sequencing of the gyrB gene. Molecular analyses showed substantial genetic diversity among strains and existence of diverse populations of X. arboricola pv. juglandis in Serbia.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "European Journal of Plant Pathology",
title = "Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques",
pages = "145-133",
number = "1",
volume = "141",
doi = "10.1007/s10658-014-0531-5"
}
Ivanović, Ž., Popović, T., Janse, J., Kojić, M., Stanković, S., Gavrilović, V.,& Fira, Đ.. (2015). Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques. in European Journal of Plant Pathology
Springer, Dordrecht., 141(1), 133-145.
https://doi.org/10.1007/s10658-014-0531-5
Ivanović Ž, Popović T, Janse J, Kojić M, Stanković S, Gavrilović V, Fira Đ. Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques. in European Journal of Plant Pathology. 2015;141(1):133-145.
doi:10.1007/s10658-014-0531-5 .
Ivanović, Žarko, Popović, Tatjana, Janse, Jaap, Kojić, Milan, Stanković, Slaviša, Gavrilović, Veljko, Fira, Đorđe, "Molecular assessment of genetic diversity of Xanthomonas arboricola pv. juglandis strains from Serbia by various DNA fingerprinting techniques" in European Journal of Plant Pathology, 141, no. 1 (2015):133-145,
https://doi.org/10.1007/s10658-014-0531-5 . .
13
6
10

Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis

Gavrilović, Veljko; Stošić, Stefan; Stevanović, Miloš

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2014)

TY - JOUR
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Stošić, Stefan
AU - Stevanović, Miloš
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/309
AB - Severe symptoms of necrosis sweet cherry fruits was recorded during 2014. in region of Šabac. About 30 % of fruits (cv. Summit) were affected and necrosis cover 1/3 of fruit surface in average. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from diseased tissues. Symptoms similar to those, observed in natural infection were recorded on artificial inoculated cherry fruits (cv. Summit and cv. Summbarst). Isolated strains were HR positive, oxidase, pectinase, arginin dehidrolase negative and levan positive (LOPAT +---+). Same characteristics also own check strains Pseudomonas syringae (CFBP 11). According obtained results it was concluded that necrosis of sweet cherry fruits is caused by Pseudomonas syringae. Further characteristic in order proper detection of pathogens, including molecular methods are underway.
AB - U radu su prikazani rezultati proučavanja sojeva bakterija izolovanih iz nekrotičnih plodova trešnje sorte Samit (područje Šapca). Nekroza zahvata u proseku oko 1/3 ploda koji potpuno gubi tržišnu vrednost. Bolešću biva zahvaćeno oko 30% plodova. Primenom standardnih bakterioloških metoda (izolacijom na hranljivim podlogama), proverom patogenosti i proučavanjem bakterioloških karakteristika, zaključeno je da pomenute simptome prouzrokuje fitopatogena bakterija Pseudomonas syringae, široko rasprostranjen patogen naročito koštičavih voćaka.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis
T1 - Pseudomonas syringae - prouzrokovač nekroze plodova trešnje
EP - 180
IS - 4
SP - 176
VL - 65
DO - 10.5937/zasbilj1404176G
ER - 
@article{
author = "Gavrilović, Veljko and Stošić, Stefan and Stevanović, Miloš",
year = "2014",
abstract = "Severe symptoms of necrosis sweet cherry fruits was recorded during 2014. in region of Šabac. About 30 % of fruits (cv. Summit) were affected and necrosis cover 1/3 of fruit surface in average. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from diseased tissues. Symptoms similar to those, observed in natural infection were recorded on artificial inoculated cherry fruits (cv. Summit and cv. Summbarst). Isolated strains were HR positive, oxidase, pectinase, arginin dehidrolase negative and levan positive (LOPAT +---+). Same characteristics also own check strains Pseudomonas syringae (CFBP 11). According obtained results it was concluded that necrosis of sweet cherry fruits is caused by Pseudomonas syringae. Further characteristic in order proper detection of pathogens, including molecular methods are underway., U radu su prikazani rezultati proučavanja sojeva bakterija izolovanih iz nekrotičnih plodova trešnje sorte Samit (područje Šapca). Nekroza zahvata u proseku oko 1/3 ploda koji potpuno gubi tržišnu vrednost. Bolešću biva zahvaćeno oko 30% plodova. Primenom standardnih bakterioloških metoda (izolacijom na hranljivim podlogama), proverom patogenosti i proučavanjem bakterioloških karakteristika, zaključeno je da pomenute simptome prouzrokuje fitopatogena bakterija Pseudomonas syringae, široko rasprostranjen patogen naročito koštičavih voćaka.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis, Pseudomonas syringae - prouzrokovač nekroze plodova trešnje",
pages = "180-176",
number = "4",
volume = "65",
doi = "10.5937/zasbilj1404176G"
}
Gavrilović, V., Stošić, S.,& Stevanović, M.. (2014). Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 65(4), 176-180.
https://doi.org/10.5937/zasbilj1404176G
Gavrilović V, Stošić S, Stevanović M. Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis. in Zaštita bilja. 2014;65(4):176-180.
doi:10.5937/zasbilj1404176G .
Gavrilović, Veljko, Stošić, Stefan, Stevanović, Miloš, "Pseudomonas syringae: Causal agent of sweet cherry fruit necrosis" in Zaštita bilja, 65, no. 4 (2014):176-180,
https://doi.org/10.5937/zasbilj1404176G . .

Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue

Poštić, Dobrivoj; Momirović, Nebojša; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Gavrilović, Veljko; Aleksić, Goran; Đukanović, Lana

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2014)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Momirović, Nebojša
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Aleksić, Goran
AU - Đukanović, Lana
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/331
AB - Examination is seed quality of perennial ryegrass (Lolium perenne), italian ryegrass (Lolium multiflorum) and red fescue (Festuca rubra) during the five years 2010 - 2014. The average established seed purity was over 98.40%, with varying by year from 96.7% to 99.2%. The greatest part of the impurities was inert matter, which are varied over the years in the range from 0.0% to 2.30%. Presence of weed seeds by year varied in the range from 0.0% to 0.50%. In the seeds of the tested grasses dominate the weeds from the family Asteraceae, Caryophillaceae, Chenopodiaceae and Polygonaceae. The most common weeds in the investigated grasses were Amaranthus retroflexus and Chenopodium album. Participation of other species by year ranged from 0.0% to 1.8%. Seed germination varied from 75 to 88%, the average was 83%. The number of abnormal seedlings was 4%, while the average number of ungerminated seeds was 13%.
AB - Ispitivanjem semena engleskog ljulja (Lolium perenne), italijanskog ljulja (Lolium multi­florum) i crvenog vijuka (Festuca rubra) u toku pet godina (2010 - 2014. godina) utvrđene su vrlo visoke vrednosti svih značajnih pokazatelja kvaliteta semena. Prosečna utvrđena čistoća semena bila je preko 98,40%, sa variranjem po godinama od 96,7 % do 99,2 %. Pri tome najveći deo primesa činile su inertne materije, koje su varirale po godinama u intervalu od 0,0 % do 2,30 %. Prisustvo semena korova po godinama je variralo u intervalu od 0,0 % do 0,50 %. U semenu ispitivanih trava dominiraju korovi iz familija Asteraceae, Caryophillaceae, Chenopodiaceae i Polygonaceae. Najzastupljeniji korovi u ispitivanim travama su Amaranthus retroflexus (obični štir) i Chenopodium album (obična pepeljuga). Učešće drugih vrsta po godinama kretalo se u intervalu od 0,0 % do 1,8 %. Klijavost semena varirala je od 75 do 88%, prosečno je iznosila 83%. Broj nenormalnih klijanaca bio je 4%, dok je prosečan broj neklijalog semena bio 13%.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue
T1 - Ispitivanje kvaliteta semena engleskog ljulja, italijanskog ljulja i crvenog vijuka
EP - 76
IS - 2
SP - 70
VL - 65
DO - 10.5937/zasbilj1402070P
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Momirović, Nebojša and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Gavrilović, Veljko and Aleksić, Goran and Đukanović, Lana",
year = "2014",
abstract = "Examination is seed quality of perennial ryegrass (Lolium perenne), italian ryegrass (Lolium multiflorum) and red fescue (Festuca rubra) during the five years 2010 - 2014. The average established seed purity was over 98.40%, with varying by year from 96.7% to 99.2%. The greatest part of the impurities was inert matter, which are varied over the years in the range from 0.0% to 2.30%. Presence of weed seeds by year varied in the range from 0.0% to 0.50%. In the seeds of the tested grasses dominate the weeds from the family Asteraceae, Caryophillaceae, Chenopodiaceae and Polygonaceae. The most common weeds in the investigated grasses were Amaranthus retroflexus and Chenopodium album. Participation of other species by year ranged from 0.0% to 1.8%. Seed germination varied from 75 to 88%, the average was 83%. The number of abnormal seedlings was 4%, while the average number of ungerminated seeds was 13%., Ispitivanjem semena engleskog ljulja (Lolium perenne), italijanskog ljulja (Lolium multi­florum) i crvenog vijuka (Festuca rubra) u toku pet godina (2010 - 2014. godina) utvrđene su vrlo visoke vrednosti svih značajnih pokazatelja kvaliteta semena. Prosečna utvrđena čistoća semena bila je preko 98,40%, sa variranjem po godinama od 96,7 % do 99,2 %. Pri tome najveći deo primesa činile su inertne materije, koje su varirale po godinama u intervalu od 0,0 % do 2,30 %. Prisustvo semena korova po godinama je variralo u intervalu od 0,0 % do 0,50 %. U semenu ispitivanih trava dominiraju korovi iz familija Asteraceae, Caryophillaceae, Chenopodiaceae i Polygonaceae. Najzastupljeniji korovi u ispitivanim travama su Amaranthus retroflexus (obični štir) i Chenopodium album (obična pepeljuga). Učešće drugih vrsta po godinama kretalo se u intervalu od 0,0 % do 1,8 %. Klijavost semena varirala je od 75 do 88%, prosečno je iznosila 83%. Broj nenormalnih klijanaca bio je 4%, dok je prosečan broj neklijalog semena bio 13%.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue, Ispitivanje kvaliteta semena engleskog ljulja, italijanskog ljulja i crvenog vijuka",
pages = "76-70",
number = "2",
volume = "65",
doi = "10.5937/zasbilj1402070P"
}
Poštić, D., Momirović, N., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Gavrilović, V., Aleksić, G.,& Đukanović, L.. (2014). Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 65(2), 70-76.
https://doi.org/10.5937/zasbilj1402070P
Poštić D, Momirović N, Stanisavljević R, Štrbanović R, Gavrilović V, Aleksić G, Đukanović L. Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue. in Zaštita bilja. 2014;65(2):70-76.
doi:10.5937/zasbilj1402070P .
Poštić, Dobrivoj, Momirović, Nebojša, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Gavrilović, Veljko, Aleksić, Goran, Đukanović, Lana, "Examination quality seed perennial ryegrass, Italian ryegrass and red fescue" in Zaštita bilja, 65, no. 2 (2014):70-76,
https://doi.org/10.5937/zasbilj1402070P . .

The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards

Aleksić, Goran; Popović, Tatjana; Starović, Mira; Kuzmanović, Slobodan; Dolovac, Nenad; Jošić, Dragana; Gavrilović, Veljko

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2014)

TY - JOUR
AU - Aleksić, Goran
AU - Popović, Tatjana
AU - Starović, Mira
AU - Kuzmanović, Slobodan
AU - Dolovac, Nenad
AU - Jošić, Dragana
AU - Gavrilović, Veljko
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/364
AB - Venturia inaequalis is a common apple disease in Serbia and its intensity depends on weather conditions. The most successful method of combating apple scab is to use a lower dose of an active ingredient and increase its effectiveness by adding substances that do not cause environmental damage. The effectiveness of a fungicide mixture of captan and potassium phosphite against V. inaequalis was investigated in apple orchards in 2008 and 2009. A relevant EPPO standard method was used in all trials. Captan 50 WP was used as a standard fungicide. In order to determine the exact conditions marking the onset of apple infection, key meteorological conditions were monitored in the orchards using an automated iMetos weather station and a Lufft electronic instrument. The results showed high efficacy of the tested fungicides which remained similar in both years of investigation. The intensity of leaf infection after treatment with the mixture of captan and potassium phosphite was 0.7-2.4%, while fruit infection was 0.5-3.0%. The efficacy of this mixture ranged from 96.3-97.9% on leaves and 87.4-98.7% on fruits. The standard fungicide Captan 50 WP showed an efficacy ranging from 95.3-96.7% on leaves and from 87.8-99.3% on fruits. No statistically significant differences were found between the fungicide tested and the standard fungicide.
AB - Venturia inaequalis je široko rasprostranjena bolest jabuke u Srbiji, a njen intenzitet zavisi od vremenskih uslova. Najuspešniji metod borbe protiv čađave krastavosti jabuke je korišćenje manjih doza aktivnih materija uz istovremeno povećavanje efikasnosti dodavanjem supstanci koje ne prouzrokuju štetu u životnoj sredini. Tokom 2008 i 2009 godine, proučavana je efikasnost fungicidne mešavine kaptana i kalijum fosfita protiv V. inaequalis u jabučnjacima. U svim ogledima je korišćen standardni EPPO metod. Captan 50 WP je korišćen kao standardni fungicid. Kako bi se tačno odredili uslovi za početak zaraze na jabuci, praćeni su osnovni meteorološki parametri u voćnjacima pomoću iMetos stanice i elektronskog uređaja Lufft. Rezultati su pokazali visoku efikasnost testiranih fungicida koja je bila slična u obe godine istraživanja. Intenzitet zaraze lista nakon tretmana mešavinom kaptana i kalijum fosfita bio je 0.7-2.4%, dok je zaraženost plodova bila 0.5-3.0%. Efikasnost mešavine bila je 96.3-97.9% na listovima, a 87.4-98.7% na plodovima. Standardni fungicid Captan 50 WP pokazao je efikasnost u opsegu 95.3-96.7% na listovima i 87.8-99.3% na plodovima. Nisu konstatovane statistički značajne razlike između ispitivanog i standardnog fungicida.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards
T1 - Efikasnost mešavine kalijum fosfita i kaptana u suzbijanju Venturia inaequalis u jabučnjacima
EP - 143
IS - 2
SP - 137
VL - 29
DO - 10.2298/PIF1402137A
ER - 
@article{
author = "Aleksić, Goran and Popović, Tatjana and Starović, Mira and Kuzmanović, Slobodan and Dolovac, Nenad and Jošić, Dragana and Gavrilović, Veljko",
year = "2014",
abstract = "Venturia inaequalis is a common apple disease in Serbia and its intensity depends on weather conditions. The most successful method of combating apple scab is to use a lower dose of an active ingredient and increase its effectiveness by adding substances that do not cause environmental damage. The effectiveness of a fungicide mixture of captan and potassium phosphite against V. inaequalis was investigated in apple orchards in 2008 and 2009. A relevant EPPO standard method was used in all trials. Captan 50 WP was used as a standard fungicide. In order to determine the exact conditions marking the onset of apple infection, key meteorological conditions were monitored in the orchards using an automated iMetos weather station and a Lufft electronic instrument. The results showed high efficacy of the tested fungicides which remained similar in both years of investigation. The intensity of leaf infection after treatment with the mixture of captan and potassium phosphite was 0.7-2.4%, while fruit infection was 0.5-3.0%. The efficacy of this mixture ranged from 96.3-97.9% on leaves and 87.4-98.7% on fruits. The standard fungicide Captan 50 WP showed an efficacy ranging from 95.3-96.7% on leaves and from 87.8-99.3% on fruits. No statistically significant differences were found between the fungicide tested and the standard fungicide., Venturia inaequalis je široko rasprostranjena bolest jabuke u Srbiji, a njen intenzitet zavisi od vremenskih uslova. Najuspešniji metod borbe protiv čađave krastavosti jabuke je korišćenje manjih doza aktivnih materija uz istovremeno povećavanje efikasnosti dodavanjem supstanci koje ne prouzrokuju štetu u životnoj sredini. Tokom 2008 i 2009 godine, proučavana je efikasnost fungicidne mešavine kaptana i kalijum fosfita protiv V. inaequalis u jabučnjacima. U svim ogledima je korišćen standardni EPPO metod. Captan 50 WP je korišćen kao standardni fungicid. Kako bi se tačno odredili uslovi za početak zaraze na jabuci, praćeni su osnovni meteorološki parametri u voćnjacima pomoću iMetos stanice i elektronskog uređaja Lufft. Rezultati su pokazali visoku efikasnost testiranih fungicida koja je bila slična u obe godine istraživanja. Intenzitet zaraze lista nakon tretmana mešavinom kaptana i kalijum fosfita bio je 0.7-2.4%, dok je zaraženost plodova bila 0.5-3.0%. Efikasnost mešavine bila je 96.3-97.9% na listovima, a 87.4-98.7% na plodovima. Standardni fungicid Captan 50 WP pokazao je efikasnost u opsegu 95.3-96.7% na listovima i 87.8-99.3% na plodovima. Nisu konstatovane statistički značajne razlike između ispitivanog i standardnog fungicida.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards, Efikasnost mešavine kalijum fosfita i kaptana u suzbijanju Venturia inaequalis u jabučnjacima",
pages = "143-137",
number = "2",
volume = "29",
doi = "10.2298/PIF1402137A"
}
Aleksić, G., Popović, T., Starović, M., Kuzmanović, S., Dolovac, N., Jošić, D.,& Gavrilović, V.. (2014). The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 29(2), 137-143.
https://doi.org/10.2298/PIF1402137A
Aleksić G, Popović T, Starović M, Kuzmanović S, Dolovac N, Jošić D, Gavrilović V. The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards. in Pesticidi i fitomedicina. 2014;29(2):137-143.
doi:10.2298/PIF1402137A .
Aleksić, Goran, Popović, Tatjana, Starović, Mira, Kuzmanović, Slobodan, Dolovac, Nenad, Jošić, Dragana, Gavrilović, Veljko, "The effectiveness of potassium phosphite and captan mixture in controlling Venturia inaequalis in apple orchards" in Pesticidi i fitomedicina, 29, no. 2 (2014):137-143,
https://doi.org/10.2298/PIF1402137A . .

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia

Gašić, Katarina; Gavrilović, Veljko; Dolovac, Nenad; Trkulja, Nenad; Živković, Svetlana; Ristić, Danijela; Obradović, Aleksa

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2014)

TY - JOUR
AU - Gašić, Katarina
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Dolovac, Nenad
AU - Trkulja, Nenad
AU - Živković, Svetlana
AU - Ristić, Danijela
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/362
AB - Soft rot symptoms were observed on broccoli plants in several commercial fields in the western part of Serbia. Six strains of bacteria were isolated from diseased tissues and identified as Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum using conventional bacteriological and molecular methods. All strains were non-fluorescent, gram-negative, facultative anaerobes, oxidase-negative and catalase-positive, causing soft rot on potato and carrot slices and did not induce hypersensitive reaction on tobacco leaves. They grew in 5% NaCl and at 37C, did not produce acid from α-methyl glucoside, sorbitol and maltose, nor reducing substances from sucrose, but utilized lactose and trehalose, and did not produce indole or lecithinase. The investigated strains showed characteristic growth on Logan's medium and did not produce blue pigmented indigoidine on GYCA medium nor 'fried egg' colonies on PDA. The identity of strains was confirmed by ITS-PCR and ITS-RFLP analyses and by sequence analysis of the 16S rRNA gene. In a pathogenicity assay, all strains caused tissue discoloration and soft rot development on inoculated broccoli head tissue fragments.
AB - Simptomi vlažne truleži brokolija uočeni su u nekoliko komercijalnih zasada u zapadnoj Srbiji. Sojevi bakterija izolovani su iz obolelog biljnog tkiva i identifikovani kao Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum korišćenjem konvencionalnih bakterioloških i novijih molekularnih metoda. Svi proučavani sojevi bili su nefluorescentni, Gram-negativni, fakultativno-anaerobni, oksidaza i lecitinaza negativni, katalaza pozitivni, prouzrokujući vlažnu trulež cvetnih drški brokolija, kriški krompira i kriški mrkve, ali nisu indukovali hipersenzitivnu reakciju duvana. Svi sojevi razvijaju se pri 37C i u prisustvu 5% NaCl, ne proizvode kiselinu iz α-metil glukozida, sorbitola i maloze, niti redukujuće supstance iz saharoze, ali razlažu laktozu i trehalozu, i ne stvaraju indol. Proučavani sojevi ispoljili su karakterističan razvoj na Loganovoj diferencijalnoj podlozi, i nisu proizvodili plavi pigment na GYCA podlozi niti 'fried egg' kolonije na PDA podlozi. Identifikacija sojeva potvrđena je korišćenjem ITS-PCR i ITS-RFLP, kao i analizom sekvenci 16S rRNA gena. Prilikom izvođenja testa patogenosti, svi sojevi prouzrokovali su obezbojavanje tkiva i vlažnu trulež cvetnih drški brokolija.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia
T1 - Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - prouzrokovač vlažne truleži brokolija u Srbiji
EP - 255
IS - 4
SP - 249
VL - 29
DO - 10.2298/PIF1404249G
ER - 
@article{
author = "Gašić, Katarina and Gavrilović, Veljko and Dolovac, Nenad and Trkulja, Nenad and Živković, Svetlana and Ristić, Danijela and Obradović, Aleksa",
year = "2014",
abstract = "Soft rot symptoms were observed on broccoli plants in several commercial fields in the western part of Serbia. Six strains of bacteria were isolated from diseased tissues and identified as Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum using conventional bacteriological and molecular methods. All strains were non-fluorescent, gram-negative, facultative anaerobes, oxidase-negative and catalase-positive, causing soft rot on potato and carrot slices and did not induce hypersensitive reaction on tobacco leaves. They grew in 5% NaCl and at 37C, did not produce acid from α-methyl glucoside, sorbitol and maltose, nor reducing substances from sucrose, but utilized lactose and trehalose, and did not produce indole or lecithinase. The investigated strains showed characteristic growth on Logan's medium and did not produce blue pigmented indigoidine on GYCA medium nor 'fried egg' colonies on PDA. The identity of strains was confirmed by ITS-PCR and ITS-RFLP analyses and by sequence analysis of the 16S rRNA gene. In a pathogenicity assay, all strains caused tissue discoloration and soft rot development on inoculated broccoli head tissue fragments., Simptomi vlažne truleži brokolija uočeni su u nekoliko komercijalnih zasada u zapadnoj Srbiji. Sojevi bakterija izolovani su iz obolelog biljnog tkiva i identifikovani kao Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum korišćenjem konvencionalnih bakterioloških i novijih molekularnih metoda. Svi proučavani sojevi bili su nefluorescentni, Gram-negativni, fakultativno-anaerobni, oksidaza i lecitinaza negativni, katalaza pozitivni, prouzrokujući vlažnu trulež cvetnih drški brokolija, kriški krompira i kriški mrkve, ali nisu indukovali hipersenzitivnu reakciju duvana. Svi sojevi razvijaju se pri 37C i u prisustvu 5% NaCl, ne proizvode kiselinu iz α-metil glukozida, sorbitola i maloze, niti redukujuće supstance iz saharoze, ali razlažu laktozu i trehalozu, i ne stvaraju indol. Proučavani sojevi ispoljili su karakterističan razvoj na Loganovoj diferencijalnoj podlozi, i nisu proizvodili plavi pigment na GYCA podlozi niti 'fried egg' kolonije na PDA podlozi. Identifikacija sojeva potvrđena je korišćenjem ITS-PCR i ITS-RFLP, kao i analizom sekvenci 16S rRNA gena. Prilikom izvođenja testa patogenosti, svi sojevi prouzrokovali su obezbojavanje tkiva i vlažnu trulež cvetnih drški brokolija.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - prouzrokovač vlažne truleži brokolija u Srbiji",
pages = "255-249",
number = "4",
volume = "29",
doi = "10.2298/PIF1404249G"
}
Gašić, K., Gavrilović, V., Dolovac, N., Trkulja, N., Živković, S., Ristić, D.,& Obradović, A.. (2014). Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 29(4), 249-255.
https://doi.org/10.2298/PIF1404249G
Gašić K, Gavrilović V, Dolovac N, Trkulja N, Živković S, Ristić D, Obradović A. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina. 2014;29(4):249-255.
doi:10.2298/PIF1404249G .
Gašić, Katarina, Gavrilović, Veljko, Dolovac, Nenad, Trkulja, Nenad, Živković, Svetlana, Ristić, Danijela, Obradović, Aleksa, "Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - The causal agent of broccoli soft rot in Serbia" in Pesticidi i fitomedicina, 29, no. 4 (2014):249-255,
https://doi.org/10.2298/PIF1404249G . .
9

Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method

Gavrilović, Veljko; Stanisavljević, Rade; Stošić, Stefan; Stevanović, Miloš; Aleksić, Goran; Stajić, Milica; Dolovac, Nenad

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2014)

TY - JOUR
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Stošić, Stefan
AU - Stevanović, Miloš
AU - Aleksić, Goran
AU - Stajić, Milica
AU - Dolovac, Nenad
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/301
AB - Susceptibility of different pear cultivars to Erwinia amaylovora by artificial inoculated immature pear fruits are shown in this article. According obtained results significant differences among cultivars are confirmed and they could be divided in four groups. Most susceptibly cultivars were Santa Marija. Second group includes Williams, Morettini, Carmen, Hardenpont. As most resistant shown to be Magness, Turandot and two local varietyies Karamanka, as well as another unknown local cultivar. This results are compatible with literature data, but also confirmed observations about susceptibility of various pear cultivars to E. amylovora under natural infections. Artificial inoculation immature pear fruit could be considered as relativelu relible method for estimation of pear fruit trees resistance to this bacteria.
AB - U radu je prikazana reakcija plodova različitih sorata kruške prema Erwinia amylovora metodom inokulacije nesazrelih plodova. Utvrđeno je da postoje značajne razlike u osetljivosti raznih sorata kruške prema patogenu i one se mogu podeliti u četiri grupe prema korišćenoj skali. Najosetljivijom se pokazala sorta Santa Marija. Nešto manju osetljivost ispoljile su sorte Vilijamova, Moretini, Karmen i Hardenpont; najotpornijim su se pokazale Magnes, Turandot, Junska Lepotica, Karamanka i nepoznata autohtona sorta. Prema dosadašnjim saznanjima ovi rezultati su u saglasnosti sa podacima iz literature i zapažanjima o otpornosti sorti kruške prema E. amylovora, primenom metode inokulacije plodova. Istraživanja su pokazala da se ovakav metod utvrđivanja otpornosti kruške prema E. amylovora sa relativnom pouzdanošću može koristiti u ove svrhe.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method
T1 - Ispitivanje otpornosti sorata kruške prema Erwinia amylovora metodom inokulacije nesazrelih plodova
EP - 123
IS - 3
SP - 117
VL - 65
DO - 10.5937/zasbilj1403117G
ER - 
@article{
author = "Gavrilović, Veljko and Stanisavljević, Rade and Stošić, Stefan and Stevanović, Miloš and Aleksić, Goran and Stajić, Milica and Dolovac, Nenad",
year = "2014",
abstract = "Susceptibility of different pear cultivars to Erwinia amaylovora by artificial inoculated immature pear fruits are shown in this article. According obtained results significant differences among cultivars are confirmed and they could be divided in four groups. Most susceptibly cultivars were Santa Marija. Second group includes Williams, Morettini, Carmen, Hardenpont. As most resistant shown to be Magness, Turandot and two local varietyies Karamanka, as well as another unknown local cultivar. This results are compatible with literature data, but also confirmed observations about susceptibility of various pear cultivars to E. amylovora under natural infections. Artificial inoculation immature pear fruit could be considered as relativelu relible method for estimation of pear fruit trees resistance to this bacteria., U radu je prikazana reakcija plodova različitih sorata kruške prema Erwinia amylovora metodom inokulacije nesazrelih plodova. Utvrđeno je da postoje značajne razlike u osetljivosti raznih sorata kruške prema patogenu i one se mogu podeliti u četiri grupe prema korišćenoj skali. Najosetljivijom se pokazala sorta Santa Marija. Nešto manju osetljivost ispoljile su sorte Vilijamova, Moretini, Karmen i Hardenpont; najotpornijim su se pokazale Magnes, Turandot, Junska Lepotica, Karamanka i nepoznata autohtona sorta. Prema dosadašnjim saznanjima ovi rezultati su u saglasnosti sa podacima iz literature i zapažanjima o otpornosti sorti kruške prema E. amylovora, primenom metode inokulacije plodova. Istraživanja su pokazala da se ovakav metod utvrđivanja otpornosti kruške prema E. amylovora sa relativnom pouzdanošću može koristiti u ove svrhe.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method, Ispitivanje otpornosti sorata kruške prema Erwinia amylovora metodom inokulacije nesazrelih plodova",
pages = "123-117",
number = "3",
volume = "65",
doi = "10.5937/zasbilj1403117G"
}
Gavrilović, V., Stanisavljević, R., Stošić, S., Stevanović, M., Aleksić, G., Stajić, M.,& Dolovac, N.. (2014). Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 65(3), 117-123.
https://doi.org/10.5937/zasbilj1403117G
Gavrilović V, Stanisavljević R, Stošić S, Stevanović M, Aleksić G, Stajić M, Dolovac N. Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method. in Zaštita bilja. 2014;65(3):117-123.
doi:10.5937/zasbilj1403117G .
Gavrilović, Veljko, Stanisavljević, Rade, Stošić, Stefan, Stevanović, Miloš, Aleksić, Goran, Stajić, Milica, Dolovac, Nenad, "Estimation of resistance pear cultivars to Erwinia amylovora using artificial immature pear fruits method" in Zaštita bilja, 65, no. 3 (2014):117-123,
https://doi.org/10.5937/zasbilj1403117G . .

Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery

Blagojević, Jovana; Oro, Violeta; Nikolić, Ivan; Popović, Tatjana; Aleksić, Goran; Gavrilović, Veljko; Ivanović, Žarko

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2014)

TY - JOUR
AU - Blagojević, Jovana
AU - Oro, Violeta
AU - Nikolić, Ivan
AU - Popović, Tatjana
AU - Aleksić, Goran
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Ivanović, Žarko
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/327
AB - Genus Alternaria represents one of the most important pathogens of Apiaceae family. Alternariose symptoms may develop on foliage causing leaf spot, necrosis and eventually drying and black root. Celery plants with characteristic symptoms were collected during 2012 and 2013 in Serbia. The preliminary identification was done by analysis of morphological characteristics of conidia. After identification cultural characteristics, growth rate and spore morphology were examined and compared based on influence of ecological factors such as nutrient medium, temperature, pH value of the medium and light quality.
AB - Vrste roda Alternaria predstavljaju jedne od najznačajnijih gljiva patogena familije Apiaceae. Promene koje izazivaju na biljkama domaćinima su mrka trulež korena, pegavost lišća, sušenje listova i lisnih preteljki. Tokom 2012. i 2013. godine na teritoriji Srbije, prikupljeni su uzorci celera sa karakterističnim simptomima pegavosti lišća i sušenja listova. Identifikacija izolata je izvršena analizom morfoloških karakteristika spora gljive. Nakon identifikacije izvršena su uporedna proučavanja uticaja različitih hranljivih podloga, temperatura, pH vrednosti podloga i kvaliteta svetlosti na morfološke karakteristike izolata, porast kolonija i morfologiju spora.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery
T1 - Morfo-fiziološka proučavanja izolata Alternaria spp. poreklom sa celera
EP - 26
IS - 1
SP - 15
VL - 65
DO - 10.5937/zasbilj1401015B
ER - 
@article{
author = "Blagojević, Jovana and Oro, Violeta and Nikolić, Ivan and Popović, Tatjana and Aleksić, Goran and Gavrilović, Veljko and Ivanović, Žarko",
year = "2014",
abstract = "Genus Alternaria represents one of the most important pathogens of Apiaceae family. Alternariose symptoms may develop on foliage causing leaf spot, necrosis and eventually drying and black root. Celery plants with characteristic symptoms were collected during 2012 and 2013 in Serbia. The preliminary identification was done by analysis of morphological characteristics of conidia. After identification cultural characteristics, growth rate and spore morphology were examined and compared based on influence of ecological factors such as nutrient medium, temperature, pH value of the medium and light quality., Vrste roda Alternaria predstavljaju jedne od najznačajnijih gljiva patogena familije Apiaceae. Promene koje izazivaju na biljkama domaćinima su mrka trulež korena, pegavost lišća, sušenje listova i lisnih preteljki. Tokom 2012. i 2013. godine na teritoriji Srbije, prikupljeni su uzorci celera sa karakterističnim simptomima pegavosti lišća i sušenja listova. Identifikacija izolata je izvršena analizom morfoloških karakteristika spora gljive. Nakon identifikacije izvršena su uporedna proučavanja uticaja različitih hranljivih podloga, temperatura, pH vrednosti podloga i kvaliteta svetlosti na morfološke karakteristike izolata, porast kolonija i morfologiju spora.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery, Morfo-fiziološka proučavanja izolata Alternaria spp. poreklom sa celera",
pages = "26-15",
number = "1",
volume = "65",
doi = "10.5937/zasbilj1401015B"
}
Blagojević, J., Oro, V., Nikolić, I., Popović, T., Aleksić, G., Gavrilović, V.,& Ivanović, Ž.. (2014). Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 65(1), 15-26.
https://doi.org/10.5937/zasbilj1401015B
Blagojević J, Oro V, Nikolić I, Popović T, Aleksić G, Gavrilović V, Ivanović Ž. Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery. in Zaštita bilja. 2014;65(1):15-26.
doi:10.5937/zasbilj1401015B .
Blagojević, Jovana, Oro, Violeta, Nikolić, Ivan, Popović, Tatjana, Aleksić, Goran, Gavrilović, Veljko, Ivanović, Žarko, "Morpho-physiological study of Alternaria spp. isolates from celery" in Zaštita bilja, 65, no. 1 (2014):15-26,
https://doi.org/10.5937/zasbilj1401015B . .

First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia

Živković, Svetlana; Gavrilović, Veljko; Popović, Tatjana; Dolovac, Nenad; Trkulja, Nenad

(Amer Phytopathological Soc, St Paul, 2014)

TY - JOUR
AU - Živković, Svetlana
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Popović, Tatjana
AU - Dolovac, Nenad
AU - Trkulja, Nenad
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/337
PB - Amer Phytopathological Soc, St Paul
T2 - Plant Disease
T1 - First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia
EP - 1272
IS - 9
SP - 1272
VL - 98
DO - 10.1094/PDIS-01-14-0052-PDN
ER - 
@article{
author = "Živković, Svetlana and Gavrilović, Veljko and Popović, Tatjana and Dolovac, Nenad and Trkulja, Nenad",
year = "2014",
publisher = "Amer Phytopathological Soc, St Paul",
journal = "Plant Disease",
title = "First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia",
pages = "1272-1272",
number = "9",
volume = "98",
doi = "10.1094/PDIS-01-14-0052-PDN"
}
Živković, S., Gavrilović, V., Popović, T., Dolovac, N.,& Trkulja, N.. (2014). First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia. in Plant Disease
Amer Phytopathological Soc, St Paul., 98(9), 1272-1272.
https://doi.org/10.1094/PDIS-01-14-0052-PDN
Živković S, Gavrilović V, Popović T, Dolovac N, Trkulja N. First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia. in Plant Disease. 2014;98(9):1272-1272.
doi:10.1094/PDIS-01-14-0052-PDN .
Živković, Svetlana, Gavrilović, Veljko, Popović, Tatjana, Dolovac, Nenad, Trkulja, Nenad, "First Report of Colletotrichum clavatum Causing Quince Anthracnose in Serbia" in Plant Disease, 98, no. 9 (2014):1272-1272,
https://doi.org/10.1094/PDIS-01-14-0052-PDN . .
3
1
2

Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia

Popović, Tatjana; Balaž, Jelica; Ignjatov, Maja; Mitrović, Petar; Gavrilović, Veljko; Jošić, Dragana

(Edizioni Ets, Pisa, 2014)

TY - JOUR
AU - Popović, Tatjana
AU - Balaž, Jelica
AU - Ignjatov, Maja
AU - Mitrović, Petar
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Jošić, Dragana
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/366
AB - During 2010, black rot symptoms were observed in oilseed rape plants grown in a commercial plot in Serbia. Ten bacterial isolates obtained from diseased plants, and identified as Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) based on pathogenicity, physiological and biochemical tests, PTA-ELISA and 16S rDNA sequences analysis, were investigated in detail. Strains were characterized by comparing them by rep-PCR fingerprints using ERIC and (GTG)(5) primers. The 16S rDNA sequences of strains TUr1 and TUr6 were deposited in GenBank under accession Nos. KF057196 and KF057197, respectively. Phylogenetic analysis of the 16S regions showed high similarity level for oilseed rape representative strains and Xcc strains of different origin isolated from kale, cabbage and broccoli.
PB - Edizioni Ets, Pisa
T2 - Journal of Plant Pathology
T1 - Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia
EP - 560
IS - 3
SP - 553
VL - 96
ER - 
@article{
author = "Popović, Tatjana and Balaž, Jelica and Ignjatov, Maja and Mitrović, Petar and Gavrilović, Veljko and Jošić, Dragana",
year = "2014",
abstract = "During 2010, black rot symptoms were observed in oilseed rape plants grown in a commercial plot in Serbia. Ten bacterial isolates obtained from diseased plants, and identified as Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) based on pathogenicity, physiological and biochemical tests, PTA-ELISA and 16S rDNA sequences analysis, were investigated in detail. Strains were characterized by comparing them by rep-PCR fingerprints using ERIC and (GTG)(5) primers. The 16S rDNA sequences of strains TUr1 and TUr6 were deposited in GenBank under accession Nos. KF057196 and KF057197, respectively. Phylogenetic analysis of the 16S regions showed high similarity level for oilseed rape representative strains and Xcc strains of different origin isolated from kale, cabbage and broccoli.",
publisher = "Edizioni Ets, Pisa",
journal = "Journal of Plant Pathology",
title = "Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia",
pages = "560-553",
number = "3",
volume = "96"
}
Popović, T., Balaž, J., Ignjatov, M., Mitrović, P., Gavrilović, V.,& Jošić, D.. (2014). Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia. in Journal of Plant Pathology
Edizioni Ets, Pisa., 96(3), 553-560.
Popović T, Balaž J, Ignjatov M, Mitrović P, Gavrilović V, Jošić D. Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia. in Journal of Plant Pathology. 2014;96(3):553-560..
Popović, Tatjana, Balaž, Jelica, Ignjatov, Maja, Mitrović, Petar, Gavrilović, Veljko, Jošić, Dragana, "Identification and genetic characterisation of xanthomonas campestris pv. Campestris as an oilseed rape pathogen in serbia" in Journal of Plant Pathology, 96, no. 3 (2014):553-560.
4
7

Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method

Gavrilović, Veljko; Ivanović, Žarko; Popović, Tatjana; Živković, Svetlana

(Int Soc Horticultural Science, Leuven 1, 2014)

TY - CONF
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Ivanović, Žarko
AU - Popović, Tatjana
AU - Živković, Svetlana
PY - 2014
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/320
AB - Characteristics of Erwinia amylovora strains isolated from quince trees (Cydonia oblonga) in different localities in Serbia are presented in this paper. In the period 2010-2012, severe occurrence of fire blight on quince was recorded in almost all localities in Serbia. First symptoms appeared after blooming period, but most expressed symptoms were recorded during intensive growth of shoots. Isolated strains elicted HR in tobacco, necrosis of pear seedlings and immature pear fruits ('Williams'). Strains were non-fluorescent, produce levan; oxidase negative, catalase positive; hydrolysis of gelatine positive; esculin and starch tests were negative; strains metabolise sucrose, sucrose, fructose and galactose. After amplification of total DNA with REP-PCR followed by agarose gel electrophoresis, the tested isolates originating from quince showed indistinguishable PCR patterns for all investigated native strains that were identical to European reference strains.
PB - Int Soc Horticultural Science, Leuven 1
C3 - XIII International Workshop on Fire Blight
T1 - Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method
EP - 172
SP - 169
VL - 1056
DO - 10.17660/ActaHortic.2014.1056.26
ER - 
@conference{
author = "Gavrilović, Veljko and Ivanović, Žarko and Popović, Tatjana and Živković, Svetlana",
year = "2014",
abstract = "Characteristics of Erwinia amylovora strains isolated from quince trees (Cydonia oblonga) in different localities in Serbia are presented in this paper. In the period 2010-2012, severe occurrence of fire blight on quince was recorded in almost all localities in Serbia. First symptoms appeared after blooming period, but most expressed symptoms were recorded during intensive growth of shoots. Isolated strains elicted HR in tobacco, necrosis of pear seedlings and immature pear fruits ('Williams'). Strains were non-fluorescent, produce levan; oxidase negative, catalase positive; hydrolysis of gelatine positive; esculin and starch tests were negative; strains metabolise sucrose, sucrose, fructose and galactose. After amplification of total DNA with REP-PCR followed by agarose gel electrophoresis, the tested isolates originating from quince showed indistinguishable PCR patterns for all investigated native strains that were identical to European reference strains.",
publisher = "Int Soc Horticultural Science, Leuven 1",
journal = "XIII International Workshop on Fire Blight",
title = "Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method",
pages = "172-169",
volume = "1056",
doi = "10.17660/ActaHortic.2014.1056.26"
}
Gavrilović, V., Ivanović, Ž., Popović, T.,& Živković, S.. (2014). Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method. in XIII International Workshop on Fire Blight
Int Soc Horticultural Science, Leuven 1., 1056, 169-172.
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1056.26
Gavrilović V, Ivanović Ž, Popović T, Živković S. Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method. in XIII International Workshop on Fire Blight. 2014;1056:169-172.
doi:10.17660/ActaHortic.2014.1056.26 .
Gavrilović, Veljko, Ivanović, Žarko, Popović, Tatjana, Živković, Svetlana, "Characterization of Erwinia amylovora Strains Isolated from Quince Trees in Serbia Using REP-PCR Method" in XIII International Workshop on Fire Blight, 1056 (2014):169-172,
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1056.26 . .
1
1

Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis

Aleksić, Goran; Milićević, Zoran; Popović, Tatjana; Starović, Mira; Kuzmanović, Slobodan; Poštić, Dobrivoj; Gavrilović, Veljko

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2013)

TY - JOUR
AU - Aleksić, Goran
AU - Milićević, Zoran
AU - Popović, Tatjana
AU - Starović, Mira
AU - Kuzmanović, Slobodan
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Gavrilović, Veljko
PY - 2013
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/257
AB - Copper citrate is a complex compound of copper, which is characterized by a higher degree of dissociation in relation to the other copper compounds that are presently in the use and can be used in lower concentrations for the control of plant pathogens. Apple scab (Venturia inaequalis) is on of the economically most important diseases of apples in all regions where this fruit species grown. A successful apple production is not possible without intensive chemical control. The use of copperbased products to protect apples, positioned at the start of the growing season. The earliest apple infections are the most destructive, and the effective protection of the apples in this period is very important. The aim of this study was to evaluate in vitro the influence of copper citrate at different concentrations applied to the growth of V. inaequalis colonies. The results show that copper citrate in significantly lower concentrations of application 0.2 and 0.1 % higher than the standard product, effectively inhibiting the growth of V. inaequali mycelium (colony), which is the result of significantly higher amounts of copper ions, that is released from compound.
AB - Bakar-citrat je kompleksno jedinjenje bakra koje se odlikuje višim stepenom disocijacije u odnosu na druga bakarna jedinjenja koja su trenutno u primeni pa se može koristiti u nižim koncentracijama za suzbijanje biljnih patogena. Čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) je jedna od ekonomski najštetnijih bolesti jabuke u svim regionima gde se ova voćna vrsta gaji. Uspešna proizvodnja jabuke nije moguća bez izvođenja intenzivnih hemijskih mera zaštite. Primena preparata na bazi bakra u zaštiti jabuke, pozicionirana je na sam početak vegetacije. Najranije zaraze jabuke su i najdestruktivnije, pa je efikasna zaštita jabuke u ovom periodu veoma važna. Cilj ovog rada je da se u in vitro uslovima ispita uticaj bakar-citrata u različitim koncentracijama primene na porast kolonija Venturia inaequalis. Dobijeni rezultati pokazuju da bakar citrat u znatno nižim koncentracijama primene 0,2 i 0,1% nego sandardni preparat, efikasno blokira porast micelije (kolonija) fitopatogene gljive V. inaequalis, što je rezultat znatno veće količine bakarnih jona koje ovo jedinjenje oslobađa.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis
T1 - Uticaj bakar-citrata na porast kolonija Venturia inaequalis
EP - 211
IS - 4
SP - 205
VL - 64
ER - 
@article{
author = "Aleksić, Goran and Milićević, Zoran and Popović, Tatjana and Starović, Mira and Kuzmanović, Slobodan and Poštić, Dobrivoj and Gavrilović, Veljko",
year = "2013",
abstract = "Copper citrate is a complex compound of copper, which is characterized by a higher degree of dissociation in relation to the other copper compounds that are presently in the use and can be used in lower concentrations for the control of plant pathogens. Apple scab (Venturia inaequalis) is on of the economically most important diseases of apples in all regions where this fruit species grown. A successful apple production is not possible without intensive chemical control. The use of copperbased products to protect apples, positioned at the start of the growing season. The earliest apple infections are the most destructive, and the effective protection of the apples in this period is very important. The aim of this study was to evaluate in vitro the influence of copper citrate at different concentrations applied to the growth of V. inaequalis colonies. The results show that copper citrate in significantly lower concentrations of application 0.2 and 0.1 % higher than the standard product, effectively inhibiting the growth of V. inaequali mycelium (colony), which is the result of significantly higher amounts of copper ions, that is released from compound., Bakar-citrat je kompleksno jedinjenje bakra koje se odlikuje višim stepenom disocijacije u odnosu na druga bakarna jedinjenja koja su trenutno u primeni pa se može koristiti u nižim koncentracijama za suzbijanje biljnih patogena. Čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) je jedna od ekonomski najštetnijih bolesti jabuke u svim regionima gde se ova voćna vrsta gaji. Uspešna proizvodnja jabuke nije moguća bez izvođenja intenzivnih hemijskih mera zaštite. Primena preparata na bazi bakra u zaštiti jabuke, pozicionirana je na sam početak vegetacije. Najranije zaraze jabuke su i najdestruktivnije, pa je efikasna zaštita jabuke u ovom periodu veoma važna. Cilj ovog rada je da se u in vitro uslovima ispita uticaj bakar-citrata u različitim koncentracijama primene na porast kolonija Venturia inaequalis. Dobijeni rezultati pokazuju da bakar citrat u znatno nižim koncentracijama primene 0,2 i 0,1% nego sandardni preparat, efikasno blokira porast micelije (kolonija) fitopatogene gljive V. inaequalis, što je rezultat znatno veće količine bakarnih jona koje ovo jedinjenje oslobađa.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis, Uticaj bakar-citrata na porast kolonija Venturia inaequalis",
pages = "211-205",
number = "4",
volume = "64"
}
Aleksić, G., Milićević, Z., Popović, T., Starović, M., Kuzmanović, S., Poštić, D.,& Gavrilović, V.. (2013). Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 64(4), 205-211.
Aleksić G, Milićević Z, Popović T, Starović M, Kuzmanović S, Poštić D, Gavrilović V. Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis. in Zaštita bilja. 2013;64(4):205-211..
Aleksić, Goran, Milićević, Zoran, Popović, Tatjana, Starović, Mira, Kuzmanović, Slobodan, Poštić, Dobrivoj, Gavrilović, Veljko, "Influence of copper citrate on colony growth of Venturia inaequalis" in Zaštita bilja, 64, no. 4 (2013):205-211.

Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke

Štrbanović, Ratibor; Gavrilović, Veljko; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Marković, Jordan; Trkulja, Nenad; Dolovac, Nenad

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2013)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Marković, Jordan
AU - Trkulja, Nenad
AU - Dolovac, Nenad
PY - 2013
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/256
AB - In this study we investigated the presence of plant pathogenic genera of fungi on seeds of three different cultivars of alfalfa (K-22, NS-Banat and OS-88) with three different lots (locality) of each cultivars. When tested cultivars were identified following genera of fungi: Alternaria spp ., Fusarium spp., Penicillium spp., Mucor spp. and sterile mycelium. The presence of the identified genera of fungi ranged from 0% to 2%. Genus Alternaria spp. lowest average value was in alfalfa cultivars K-22 (0.42%), while the highest average value of a cultivar OS-88 (0.58 %), and also at the same cultivar was noted by the presence of one (1%) at the locality of Osijek I. In all the cultivars of alfalfa, a high coefficient of variation, indicating a high variability within the three cultivars for this trait. The highest average attendance of the genus Fusarium spp. was observed in cultivar OS-88 (0.75%), and in the same cultivar is the largest presence (1.25%) were recorded at the locality of Osijek II. For the studied alfalfa cultivars were examined correlations between parameters of seed quality and the presence of pathogens on seeds of different cultivars of alfalfa and lots. Strong positive correlations were observed between germination energy and total germi­nation (r=0.891***), and between mass of 1000 seeds and the presence of Fusarium spp. (r=0.797**). The results of these tests indicate satisfactory state of health of all cultivars and alfalfa seed lots and in particular in relation to the economically important phytopathogenic fungi of the genus Fusarium spp.
AB - U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu tri različite sorte lucerke (K-22, NS-Banat i OS-88) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Mucor spp. i sterilna micelija. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva kretalo se u rasponu od 0% do 2%. Rod Alternaria spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-22 (0.42%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte OS-88 (0.58%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (1%) na lokalitetu Osijek I. Kod svih ispitivanih sorata lucerke utvrđen je visok koeficijent varijacije, što ukazuje na visoku varijabilnost unutar samih sorata za ovo svojstvo. Najveće prosečno prisustvo gljiva roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte OS-88 (0.75%), a kod iste sorte je najveće prisustvo (1.25%) zabeleženo na lokalitetu Osijek II. Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Jake pozitivne korelacije zabeležene su između energije klijanja i ukupne klijavosti (r=0,891***), kao i između mase 1000 semena i prisustva gljiva iz roda Fusarium spp. (r=0,797**). Rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke a posebno u odnosu na ekonomski značajne fitopatogene gljive iz roda Fusarium spp.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke
T1 - Health testing different genotypes alfalfa seeds
EP - 217
IS - 4
SP - 212
VL - 64
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Gavrilović, Veljko and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Marković, Jordan and Trkulja, Nenad and Dolovac, Nenad",
year = "2013",
abstract = "In this study we investigated the presence of plant pathogenic genera of fungi on seeds of three different cultivars of alfalfa (K-22, NS-Banat and OS-88) with three different lots (locality) of each cultivars. When tested cultivars were identified following genera of fungi: Alternaria spp ., Fusarium spp., Penicillium spp., Mucor spp. and sterile mycelium. The presence of the identified genera of fungi ranged from 0% to 2%. Genus Alternaria spp. lowest average value was in alfalfa cultivars K-22 (0.42%), while the highest average value of a cultivar OS-88 (0.58 %), and also at the same cultivar was noted by the presence of one (1%) at the locality of Osijek I. In all the cultivars of alfalfa, a high coefficient of variation, indicating a high variability within the three cultivars for this trait. The highest average attendance of the genus Fusarium spp. was observed in cultivar OS-88 (0.75%), and in the same cultivar is the largest presence (1.25%) were recorded at the locality of Osijek II. For the studied alfalfa cultivars were examined correlations between parameters of seed quality and the presence of pathogens on seeds of different cultivars of alfalfa and lots. Strong positive correlations were observed between germination energy and total germi­nation (r=0.891***), and between mass of 1000 seeds and the presence of Fusarium spp. (r=0.797**). The results of these tests indicate satisfactory state of health of all cultivars and alfalfa seed lots and in particular in relation to the economically important phytopathogenic fungi of the genus Fusarium spp., U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu tri različite sorte lucerke (K-22, NS-Banat i OS-88) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Mucor spp. i sterilna micelija. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva kretalo se u rasponu od 0% do 2%. Rod Alternaria spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-22 (0.42%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte OS-88 (0.58%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (1%) na lokalitetu Osijek I. Kod svih ispitivanih sorata lucerke utvrđen je visok koeficijent varijacije, što ukazuje na visoku varijabilnost unutar samih sorata za ovo svojstvo. Najveće prosečno prisustvo gljiva roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte OS-88 (0.75%), a kod iste sorte je najveće prisustvo (1.25%) zabeleženo na lokalitetu Osijek II. Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Jake pozitivne korelacije zabeležene su između energije klijanja i ukupne klijavosti (r=0,891***), kao i između mase 1000 semena i prisustva gljiva iz roda Fusarium spp. (r=0,797**). Rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke a posebno u odnosu na ekonomski značajne fitopatogene gljive iz roda Fusarium spp.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke, Health testing different genotypes alfalfa seeds",
pages = "217-212",
number = "4",
volume = "64"
}
Štrbanović, R., Gavrilović, V., Stanisavljević, R., Poštić, D., Marković, J., Trkulja, N.,& Dolovac, N.. (2013). Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 64(4), 212-217.
Štrbanović R, Gavrilović V, Stanisavljević R, Poštić D, Marković J, Trkulja N, Dolovac N. Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke. in Zaštita bilja. 2013;64(4):212-217..
Štrbanović, Ratibor, Gavrilović, Veljko, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Marković, Jordan, Trkulja, Nenad, Dolovac, Nenad, "Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke" in Zaštita bilja, 64, no. 4 (2013):212-217.

Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia

Gavrilović, Veljko; Ivanović, Žarko; Popović, Tatjana; Živković, Svetlana; Stanković, Slaviša; Berić, Tanja; Fira, Đorđe

(Serbian Genetics Society, 2013)

TY - JOUR
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Ivanović, Žarko
AU - Popović, Tatjana
AU - Živković, Svetlana
AU - Stanković, Slaviša
AU - Berić, Tanja
AU - Fira, Đorđe
PY - 2013
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/251
AB - During past few years a symptoms of plum and cherry bud necrosis were observed in some regions with significant cherry production in Serbia. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from the margin of necrotic tissue. All investigated strains are levan and HR positive, while negative results are recorded in oxidase, pectinase and arginin dihydrolase tests (LOPAT+---+). Symptoms similar to those observed in natural infection were obtained after artificial inoculation of cherry leaf scares and dormant one year old cherry shoots. Investigated strains as well as reference strain of P. syringae pv. morsprunorum cause the superficial necrosis on artificially inoculated immature cherry fruits, but negative results were recorded in immature pear and lemon fruit tests as well as syringae leaves and bean pods. Gelatin and aesculin tests were negative and tyrosinase and tartrate were positive. Investigated strains isolated from necrotic cherry buds had identical REP-PCR pattern with reference strain of P. syringae pv. morsprunorum. On the basis of obtained results, it was concluded that this bacterium is causal agent of cherry trees bud necrosis in Serbia.
AB - Tokom nekoliko poslednjih godina u nekim regionima Srbije, značajnim za proizvodnju trešanja, uočeni su simptomi nekroze pupoljaka ovog voća. Sa margina nekrotičnog tkiva izolovani su sojevi gram negativnih, fluorescentnih, oksidativnih bakterija. Svi ispitivani sojevi su bili levan i HR pozitivni dok su negativni rezultati zabeleženi u oksidaza, pektinaza i dihidrolaza testovima (LOPAT +---+). Simptomi slični onima zabeleženim u prirodnim infekcijama dobijeni su nakon veštačke inokulacije lisnih ožiljaka i dormantnih jednogodišnjih sadnica trešnje. Ispitivani sojevi, kao i referentni soj Pseudomonas syringae pv. morsprunorum izazivaju površinsku nekrozu na veštačkim nezrelim plodovima trešnje, ali negativni rezultati su zabeleženi na nezrelim plodovima kruške i limuna kao i na lišću jorgovana i mahunama pasulja. Ispitivani sojevi izolovani sa nekrotičnih pupoljaka trešnje i šljive imali su identičan REP-PCR profil traka kao i referentni soj P. syringae pv. morsprunorum. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je uzročnik nekroze pupoljaka trešnje bakterijska infekcija sojem P. syringae pv. morsprunorum.
PB - Serbian Genetics Society
T2 - Genetika-Belgrade
T1 - Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia
T1 - Genetička karakterizacija patogenih flueroscentnih pseudomonada izolovanih iz nekrotičnih trešnji i šljiva u Srbiji
EP - 961
IS - 3
SP - 953
VL - 45
DO - 10.2298/GENSR1303953G
ER - 
@article{
author = "Gavrilović, Veljko and Ivanović, Žarko and Popović, Tatjana and Živković, Svetlana and Stanković, Slaviša and Berić, Tanja and Fira, Đorđe",
year = "2013",
abstract = "During past few years a symptoms of plum and cherry bud necrosis were observed in some regions with significant cherry production in Serbia. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from the margin of necrotic tissue. All investigated strains are levan and HR positive, while negative results are recorded in oxidase, pectinase and arginin dihydrolase tests (LOPAT+---+). Symptoms similar to those observed in natural infection were obtained after artificial inoculation of cherry leaf scares and dormant one year old cherry shoots. Investigated strains as well as reference strain of P. syringae pv. morsprunorum cause the superficial necrosis on artificially inoculated immature cherry fruits, but negative results were recorded in immature pear and lemon fruit tests as well as syringae leaves and bean pods. Gelatin and aesculin tests were negative and tyrosinase and tartrate were positive. Investigated strains isolated from necrotic cherry buds had identical REP-PCR pattern with reference strain of P. syringae pv. morsprunorum. On the basis of obtained results, it was concluded that this bacterium is causal agent of cherry trees bud necrosis in Serbia., Tokom nekoliko poslednjih godina u nekim regionima Srbije, značajnim za proizvodnju trešanja, uočeni su simptomi nekroze pupoljaka ovog voća. Sa margina nekrotičnog tkiva izolovani su sojevi gram negativnih, fluorescentnih, oksidativnih bakterija. Svi ispitivani sojevi su bili levan i HR pozitivni dok su negativni rezultati zabeleženi u oksidaza, pektinaza i dihidrolaza testovima (LOPAT +---+). Simptomi slični onima zabeleženim u prirodnim infekcijama dobijeni su nakon veštačke inokulacije lisnih ožiljaka i dormantnih jednogodišnjih sadnica trešnje. Ispitivani sojevi, kao i referentni soj Pseudomonas syringae pv. morsprunorum izazivaju površinsku nekrozu na veštačkim nezrelim plodovima trešnje, ali negativni rezultati su zabeleženi na nezrelim plodovima kruške i limuna kao i na lišću jorgovana i mahunama pasulja. Ispitivani sojevi izolovani sa nekrotičnih pupoljaka trešnje i šljive imali su identičan REP-PCR profil traka kao i referentni soj P. syringae pv. morsprunorum. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je uzročnik nekroze pupoljaka trešnje bakterijska infekcija sojem P. syringae pv. morsprunorum.",
publisher = "Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika-Belgrade",
title = "Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia, Genetička karakterizacija patogenih flueroscentnih pseudomonada izolovanih iz nekrotičnih trešnji i šljiva u Srbiji",
pages = "961-953",
number = "3",
volume = "45",
doi = "10.2298/GENSR1303953G"
}
Gavrilović, V., Ivanović, Ž., Popović, T., Živković, S., Stanković, S., Berić, T.,& Fira, Đ.. (2013). Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia. in Genetika-Belgrade
Serbian Genetics Society., 45(3), 953-961.
https://doi.org/10.2298/GENSR1303953G
Gavrilović V, Ivanović Ž, Popović T, Živković S, Stanković S, Berić T, Fira Đ. Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia. in Genetika-Belgrade. 2013;45(3):953-961.
doi:10.2298/GENSR1303953G .
Gavrilović, Veljko, Ivanović, Žarko, Popović, Tatjana, Živković, Svetlana, Stanković, Slaviša, Berić, Tanja, Fira, Đorđe, "Genetic characterization of pathogenic fluorescent pseudomonads isolated from necrotic cherry and plum buds in Serbia" in Genetika-Belgrade, 45, no. 3 (2013):953-961,
https://doi.org/10.2298/GENSR1303953G . .
1
2
3

Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi

Dimkić, Ivica; Živković, Svetlana; Berić, Tanja; Ivanović, Žarko; Gavrilović, Veljko; Stanković, Slaviša; Fira, Đorđe

(Academic Press Inc Elsevier Science, San Diego, 2013)

TY - JOUR
AU - Dimkić, Ivica
AU - Živković, Svetlana
AU - Berić, Tanja
AU - Ivanović, Žarko
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Stanković, Slaviša
AU - Fira, Đorđe
PY - 2013
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/291
AB - Two strains of Bacillus sp., SS-12.6 and SS-13.1, showed very strong antibacterial and antifungal activity against phytopathogens. The PCR analysis showed that both strains have the genes for biosynthesis of iturin, bacillomycin and surfactin. Kinetics of production of antimicrobial substances in these strains showed that synthesis started at the beginning of exponential phase of growth. Maximum of activity was slowly reached at the beginning of stationary growth phase and was maintained until the end of observed period. Ethyl acetate extracts of cell-free supernatants of both strains were particularly active against several postharvest fungal pathogens, in vitro and in vivo, in the experiment with apple fruits. Mass spectrometry analysis of ethyl acetate extract of the supernatant of strain SS-12.6 confirmed the presence of antimicrobial lipopeptide surfactin. (c) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.
PB - Academic Press Inc Elsevier Science, San Diego
T2 - Biological Control
T1 - Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi
EP - 321
IS - 3
SP - 312
VL - 65
DO - 10.1016/j.biocontrol.2013.03.012
ER - 
@article{
author = "Dimkić, Ivica and Živković, Svetlana and Berić, Tanja and Ivanović, Žarko and Gavrilović, Veljko and Stanković, Slaviša and Fira, Đorđe",
year = "2013",
abstract = "Two strains of Bacillus sp., SS-12.6 and SS-13.1, showed very strong antibacterial and antifungal activity against phytopathogens. The PCR analysis showed that both strains have the genes for biosynthesis of iturin, bacillomycin and surfactin. Kinetics of production of antimicrobial substances in these strains showed that synthesis started at the beginning of exponential phase of growth. Maximum of activity was slowly reached at the beginning of stationary growth phase and was maintained until the end of observed period. Ethyl acetate extracts of cell-free supernatants of both strains were particularly active against several postharvest fungal pathogens, in vitro and in vivo, in the experiment with apple fruits. Mass spectrometry analysis of ethyl acetate extract of the supernatant of strain SS-12.6 confirmed the presence of antimicrobial lipopeptide surfactin. (c) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.",
publisher = "Academic Press Inc Elsevier Science, San Diego",
journal = "Biological Control",
title = "Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi",
pages = "321-312",
number = "3",
volume = "65",
doi = "10.1016/j.biocontrol.2013.03.012"
}
Dimkić, I., Živković, S., Berić, T., Ivanović, Ž., Gavrilović, V., Stanković, S.,& Fira, Đ.. (2013). Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi. in Biological Control
Academic Press Inc Elsevier Science, San Diego., 65(3), 312-321.
https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2013.03.012
Dimkić I, Živković S, Berić T, Ivanović Ž, Gavrilović V, Stanković S, Fira Đ. Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi. in Biological Control. 2013;65(3):312-321.
doi:10.1016/j.biocontrol.2013.03.012 .
Dimkić, Ivica, Živković, Svetlana, Berić, Tanja, Ivanović, Žarko, Gavrilović, Veljko, Stanković, Slaviša, Fira, Đorđe, "Characterization and evaluation of two Bacillus strains, SS-12.6 and SS-13.1, as potential agents for the control of phytopathogenic bacteria and fungi" in Biological Control, 65, no. 3 (2013):312-321,
https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2013.03.012 . .
84
61
85

First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia.

Gašić, Katarina; Gavrilović, Veljko; Ivanović, Žarko; Obradović, Aleksa

(Amer Phytopathological Soc, St Paul, 2013)

TY - JOUR
AU - Gašić, Katarina
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Ivanović, Žarko
AU - Obradović, Aleksa
PY - 2013
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/284
PB - Amer Phytopathological Soc, St Paul
T2 - Plant Disease
T1 - First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia.
EP - 1504
IS - 11
SP - 1504
VL - 97
DO - 10.1094/PDIS-03-13-0258-PDN
ER - 
@article{
author = "Gašić, Katarina and Gavrilović, Veljko and Ivanović, Žarko and Obradović, Aleksa",
year = "2013",
publisher = "Amer Phytopathological Soc, St Paul",
journal = "Plant Disease",
title = "First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia.",
pages = "1504-1504",
number = "11",
volume = "97",
doi = "10.1094/PDIS-03-13-0258-PDN"
}
Gašić, K., Gavrilović, V., Ivanović, Ž.,& Obradović, A.. (2013). First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia.. in Plant Disease
Amer Phytopathological Soc, St Paul., 97(11), 1504-1504.
https://doi.org/10.1094/PDIS-03-13-0258-PDN
Gašić K, Gavrilović V, Ivanović Ž, Obradović A. First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia.. in Plant Disease. 2013;97(11):1504-1504.
doi:10.1094/PDIS-03-13-0258-PDN .
Gašić, Katarina, Gavrilović, Veljko, Ivanović, Žarko, Obradović, Aleksa, "First Report of Broccoli Soft Rot Caused by Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum in Serbia." in Plant Disease, 97, no. 11 (2013):1504-1504,
https://doi.org/10.1094/PDIS-03-13-0258-PDN . .
2
1
1

Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit

Živković, Svetlana; Gavrilović, Veljko; Oro, Violeta; Pfaf-Dolovac, Erika; Stošić, Stefan; Kuzmanović, Slobodan; Ivanović, Žarko

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2012)

TY - JOUR
AU - Živković, Svetlana
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Oro, Violeta
AU - Pfaf-Dolovac, Erika
AU - Stošić, Stefan
AU - Kuzmanović, Slobodan
AU - Ivanović, Žarko
PY - 2012
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/246
AB - Isolates of Colletotrichum spp. obtained from nectarine fruits with typical anthracnose symptoms in 2010 were identified using morphological and molecular methods. Pathogenicity test was conducted on symptomless, detached nectarine fruits. All tested isolates caused anthracnose lesions on nectarine fruits after 7 days of incubation. On PDA medium nectarine isolates forming dark green to dark gray mycelia. Growth rates of all isolates and reference strain of C.acutatum were lower at 25°C compared with reference strain of C.gloeosporioides. The conidia were hyaline, aseptate, and fusiform. Appressoria were dark brown, smooth, simple, and clavate to ovate. Using the primer set CaInt2/ITS4, the 490 bp DNA fragment was amplified from all nectarine isolates and reference strain of C. acutatum - CBS 294.67. Based on these results, the causal agent of anthracnose on nectarine fruits in Serbia was identified as C.acutatum.
AB - Izolati Colletotrichum spp. dobijeni 2010. godine, sa antraknoznih plodova nektarine identifikovani su pomoću morfoloških i molekularnih metoda. Test patogenosti je obavljen sa reprezentativnim izolatima, na odabranim, zdravim plodovima. Svi ispitivani izolati prouzrokuju antraknozne lezije na plodu nektarine, 7 dana nakon inokulacije. Na PDA podlozi izolati formiraju tamno zelenu do tamno sivu miceliju. Stopa rasta izolata sa nektarine i referentnog soja C.acutatum je bila niža u odnosu na referentni soj C.gloeosporioides. Konidije su hialinske, neseptirane i fusiformne. Apresorije su tamno braon boje, glatke, jednostavne, okruglastog ili oblika izdužene palice. Korišćenjem para prajmera CaInt2/ITS4 iz genoma DNA izolata sa ploda nektarine i referentnog soja C. acutatum - CBS 294.67, amplifikovan je fragment veličine 490 bp. Na osnovu ovih rezultata, u Srbiji je kao prouzrokovač antrakoze plodova nektarine identifikovana vrsta C.acutatum.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit
T1 - Identifikacija Colletotrichum acutatum sa ploda nektarine
EP - 138
IS - 3
SP - 130
VL - 63
ER - 
@article{
author = "Živković, Svetlana and Gavrilović, Veljko and Oro, Violeta and Pfaf-Dolovac, Erika and Stošić, Stefan and Kuzmanović, Slobodan and Ivanović, Žarko",
year = "2012",
abstract = "Isolates of Colletotrichum spp. obtained from nectarine fruits with typical anthracnose symptoms in 2010 were identified using morphological and molecular methods. Pathogenicity test was conducted on symptomless, detached nectarine fruits. All tested isolates caused anthracnose lesions on nectarine fruits after 7 days of incubation. On PDA medium nectarine isolates forming dark green to dark gray mycelia. Growth rates of all isolates and reference strain of C.acutatum were lower at 25°C compared with reference strain of C.gloeosporioides. The conidia were hyaline, aseptate, and fusiform. Appressoria were dark brown, smooth, simple, and clavate to ovate. Using the primer set CaInt2/ITS4, the 490 bp DNA fragment was amplified from all nectarine isolates and reference strain of C. acutatum - CBS 294.67. Based on these results, the causal agent of anthracnose on nectarine fruits in Serbia was identified as C.acutatum., Izolati Colletotrichum spp. dobijeni 2010. godine, sa antraknoznih plodova nektarine identifikovani su pomoću morfoloških i molekularnih metoda. Test patogenosti je obavljen sa reprezentativnim izolatima, na odabranim, zdravim plodovima. Svi ispitivani izolati prouzrokuju antraknozne lezije na plodu nektarine, 7 dana nakon inokulacije. Na PDA podlozi izolati formiraju tamno zelenu do tamno sivu miceliju. Stopa rasta izolata sa nektarine i referentnog soja C.acutatum je bila niža u odnosu na referentni soj C.gloeosporioides. Konidije su hialinske, neseptirane i fusiformne. Apresorije su tamno braon boje, glatke, jednostavne, okruglastog ili oblika izdužene palice. Korišćenjem para prajmera CaInt2/ITS4 iz genoma DNA izolata sa ploda nektarine i referentnog soja C. acutatum - CBS 294.67, amplifikovan je fragment veličine 490 bp. Na osnovu ovih rezultata, u Srbiji je kao prouzrokovač antrakoze plodova nektarine identifikovana vrsta C.acutatum.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit, Identifikacija Colletotrichum acutatum sa ploda nektarine",
pages = "138-130",
number = "3",
volume = "63"
}
Živković, S., Gavrilović, V., Oro, V., Pfaf-Dolovac, E., Stošić, S., Kuzmanović, S.,& Ivanović, Ž.. (2012). Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 63(3), 130-138.
Živković S, Gavrilović V, Oro V, Pfaf-Dolovac E, Stošić S, Kuzmanović S, Ivanović Ž. Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit. in Zaštita bilja. 2012;63(3):130-138..
Živković, Svetlana, Gavrilović, Veljko, Oro, Violeta, Pfaf-Dolovac, Erika, Stošić, Stefan, Kuzmanović, Slobodan, Ivanović, Žarko, "Identification of Colletotrichum acutatum from nectarine fruit" in Zaštita bilja, 63, no. 3 (2012):130-138.

Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds

Popović, Tatjana; Milovanović, Predrag; Aleksić, Goran; Gavrilović, Veljko; Starović, Mira; Vasić, Mirjana; Balaž, Jelica

(Universidade de São Paulo, 2012)

TY - JOUR
AU - Popović, Tatjana
AU - Milovanović, Predrag
AU - Aleksić, Goran
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Starović, Mira
AU - Vasić, Mirjana
AU - Balaž, Jelica
PY - 2012
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/209
AB - Halo blight, caused by Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Psp), is considered to be an important bacterial disease on common bean (Phaseolus vulgaris L.) in Serbia. Use of pathogen-free seeds is one of the most effective control measures against this disease. The aim of this study was to evaluate a detection method for Psp on untreated common bean seeds (23 genotypes) from commercial crops grown within Serbia. Detection of this pathogen was made by plating onto the modified sucrose peptone (MSP) and Milk Tween (MT) semi-selective mediums from soaked whole common bean seed. Colonies growing on the MSP medium were light yellow, convex and shiny, whereas on the MT medium, they were creamy white, flat and circular. The pathogenicity of the obtained strains was confirmed by the inoculation of germinated bean seed. The isolates recovered from the seed assay were further confirmed to be Psp by using both Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and Polymerase Chain Reaction (Nested-PCR) detection methodologies. The International Seed Testing Association (ISTA) method selected for this work was found to be effective in detecting the presence of Psp in common bean seed. The bacterium Psp was detected in only two of the 23 seed samples analyzed by this method, which shows that the bacterium is not widespread in Serbia.
PB - Universidade de São Paulo
T2 - Scientia Agricola
T1 - Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds
EP - 270
IS - 4
SP - 265
VL - 69
DO - 10.1590/S0103-90162012000400005
ER - 
@article{
author = "Popović, Tatjana and Milovanović, Predrag and Aleksić, Goran and Gavrilović, Veljko and Starović, Mira and Vasić, Mirjana and Balaž, Jelica",
year = "2012",
abstract = "Halo blight, caused by Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Psp), is considered to be an important bacterial disease on common bean (Phaseolus vulgaris L.) in Serbia. Use of pathogen-free seeds is one of the most effective control measures against this disease. The aim of this study was to evaluate a detection method for Psp on untreated common bean seeds (23 genotypes) from commercial crops grown within Serbia. Detection of this pathogen was made by plating onto the modified sucrose peptone (MSP) and Milk Tween (MT) semi-selective mediums from soaked whole common bean seed. Colonies growing on the MSP medium were light yellow, convex and shiny, whereas on the MT medium, they were creamy white, flat and circular. The pathogenicity of the obtained strains was confirmed by the inoculation of germinated bean seed. The isolates recovered from the seed assay were further confirmed to be Psp by using both Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and Polymerase Chain Reaction (Nested-PCR) detection methodologies. The International Seed Testing Association (ISTA) method selected for this work was found to be effective in detecting the presence of Psp in common bean seed. The bacterium Psp was detected in only two of the 23 seed samples analyzed by this method, which shows that the bacterium is not widespread in Serbia.",
publisher = "Universidade de São Paulo",
journal = "Scientia Agricola",
title = "Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds",
pages = "270-265",
number = "4",
volume = "69",
doi = "10.1590/S0103-90162012000400005"
}
Popović, T., Milovanović, P., Aleksić, G., Gavrilović, V., Starović, M., Vasić, M.,& Balaž, J.. (2012). Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds. in Scientia Agricola
Universidade de São Paulo., 69(4), 265-270.
https://doi.org/10.1590/S0103-90162012000400005
Popović T, Milovanović P, Aleksić G, Gavrilović V, Starović M, Vasić M, Balaž J. Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds. in Scientia Agricola. 2012;69(4):265-270.
doi:10.1590/S0103-90162012000400005 .
Popović, Tatjana, Milovanović, Predrag, Aleksić, Goran, Gavrilović, Veljko, Starović, Mira, Vasić, Mirjana, Balaž, Jelica, "Application of semi-selective mediums in routine diagnostic testing of Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola on common bean seeds" in Scientia Agricola, 69, no. 4 (2012):265-270,
https://doi.org/10.1590/S0103-90162012000400005 . .
3
1
1

Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia

Gavrilović, Veljko; Živković, Svetlana; Dolovac, Nenad; Trkulja, Nenad; Pfaf-Dolovac, Erika; Popović, Tatjana; Ivanović, Žarko

(Institute of Pesticides and Environmental Protection, 2012)

TY - JOUR
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Živković, Svetlana
AU - Dolovac, Nenad
AU - Trkulja, Nenad
AU - Pfaf-Dolovac, Erika
AU - Popović, Tatjana
AU - Ivanović, Žarko
PY - 2012
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/224
AB - Characteristics of pathogenic Pseudomonas bacterial strains isolated from cherry in Serbia are presented in the article. Two types of symptoms were observed on cherry trees at few localities with intensive production in Serbia (Belgrade, Čačak, Topola, Šabac, Novi Sad). The first symptom is bud necrosis and the second bacterial canker of cherry branch. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from the margin of necrotic tissue. All investigated strains were levan and HR positive, while negative results were recorded for oxidase, pectinase and arginin dihydrolase tests (LOPAT+- - - +). Based on pathogenicity tests and differential GATT tests, investigated strains were divided in two distinct groups: the first group consisted of strains isolated from necrotic cherry branch which caused necrosis on artificially inoculated cherry, pear and lemon fruits, syringae leaves and bean pods, were gelatin and aesculin positive, and tyrosinase and tartrate negative (typical characteristics of P.s. pv. syringae). Contrary, second group strains were isolated from necrotic cherry buds, showed negative results in mentioned pathogenicity tests, gelatin and aesculin tests were negative, while tyrosinase and tartrate were positive (typical characteristics of P.s. pv. morsprunorum). REP PCR analyses showed that strains isolated from necrotic cherry buds belong to P. s pv. morsprunorum compared to referent strain. In contrast, isolates obtained from necrotic cherry branches had unique fingerprint profiles but different from all reference strains. According to the obtained results it was concluded that both pathovars of P. syringae (syringae and morsprunorum) cause necrosis of cherry trees in Serbia.
AB - U radu su prikazane patogene, bakteriološke odlike izolata bakterije Pseudomnas syringae poreklom iz trešnje, kao i njihova molekularna karakterizacija primenom REP-PCR metode. Dva tipa simptoma bolesti zapažena su u savremenim zasadima trešnje na području Beograda, Novog Sada, Topole i Šapca. Prvi tip simptoma se ispoljava u vidu nekroze cvetnih i lisnih pupoljaka trešnje, a drugi u vidu nekroze višegodišnjih grana. Iz nekrotičnog tkiva su izolovane Gram negativne bakterije , koje fluoresciraju na King podlozi B, a glukozu metabolišu isključivo u aerobnim uslovima; bakterija stvara levan i prouzrokuje HR duvana ali ne stvara oksidazu, pektinazu u arginin dehidrolazu (LOPAT +---+) što su odlike karakteristične za bakteriju P. syringae. U pogledu patogenosti izolovanih sojeva, kao i njihovih diferencijalnih biohemijskih testova (GATT) proučavani izolati su svrstani u dve jasno izdiferencirane grupe. Prvu čine sojevi izolovani iz nekrozom zahavćenih grana trešnje, koji prouzrokuju nekrozu inokulisanih plodova trešnje, kruške i limuna, listova jorgovana i mahuna boranije. Ova grupa izolata hidrolizuje želatin i eskulin, ali ne stvaraju tirozinazu i ne metabolišu tartarate. Pomenute patogene i diferencijalne biohemijske odlike su karakteristične za P.s. pv. syringae. Nasuprot njima, sojevi izolovani iz nekrotičnih pupoljaka trešnje negativno reaguju pri pomenutim testovima patogenosti, ne hidrolizuju želatin i eskulin, ali stvaraju tirozinazu i metabolišu tartarate, što su odlike P.s.pv. morsprunorum. REP-PCR analiza takođe ukazuje da sojevi iz nekrotičnih pupoljaka ispoljavaju identične karakteristike kao i referentni soj P.s. pv. morsprunorum. Primenom ovog metoda je takođe utvrđeno da su sojevi izolovani iz obolelih grana trešnje međusobno identični ali da se razlikuju od referentnih sojeva korišćenih u ovim istraživanjima. Na osnovu dobijenih rezultata, tokom ovih istraživanja zaključeno je da oba patogena varijeteta P. syringae patogena voćaka (pv. syrnigae i pv. morsprunorum) parazitiraju trešnju u našim agroekološkim uslovima.
PB - Institute of Pesticides and Environmental Protection
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia
T1 - Pseudomonas syringae - patogen trešnje u Srbiji
EP - 149
IS - 2
SP - 141
VL - 27
DO - 10.2298/PIF1202141G
ER - 
@article{
author = "Gavrilović, Veljko and Živković, Svetlana and Dolovac, Nenad and Trkulja, Nenad and Pfaf-Dolovac, Erika and Popović, Tatjana and Ivanović, Žarko",
year = "2012",
abstract = "Characteristics of pathogenic Pseudomonas bacterial strains isolated from cherry in Serbia are presented in the article. Two types of symptoms were observed on cherry trees at few localities with intensive production in Serbia (Belgrade, Čačak, Topola, Šabac, Novi Sad). The first symptom is bud necrosis and the second bacterial canker of cherry branch. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from the margin of necrotic tissue. All investigated strains were levan and HR positive, while negative results were recorded for oxidase, pectinase and arginin dihydrolase tests (LOPAT+- - - +). Based on pathogenicity tests and differential GATT tests, investigated strains were divided in two distinct groups: the first group consisted of strains isolated from necrotic cherry branch which caused necrosis on artificially inoculated cherry, pear and lemon fruits, syringae leaves and bean pods, were gelatin and aesculin positive, and tyrosinase and tartrate negative (typical characteristics of P.s. pv. syringae). Contrary, second group strains were isolated from necrotic cherry buds, showed negative results in mentioned pathogenicity tests, gelatin and aesculin tests were negative, while tyrosinase and tartrate were positive (typical characteristics of P.s. pv. morsprunorum). REP PCR analyses showed that strains isolated from necrotic cherry buds belong to P. s pv. morsprunorum compared to referent strain. In contrast, isolates obtained from necrotic cherry branches had unique fingerprint profiles but different from all reference strains. According to the obtained results it was concluded that both pathovars of P. syringae (syringae and morsprunorum) cause necrosis of cherry trees in Serbia., U radu su prikazane patogene, bakteriološke odlike izolata bakterije Pseudomnas syringae poreklom iz trešnje, kao i njihova molekularna karakterizacija primenom REP-PCR metode. Dva tipa simptoma bolesti zapažena su u savremenim zasadima trešnje na području Beograda, Novog Sada, Topole i Šapca. Prvi tip simptoma se ispoljava u vidu nekroze cvetnih i lisnih pupoljaka trešnje, a drugi u vidu nekroze višegodišnjih grana. Iz nekrotičnog tkiva su izolovane Gram negativne bakterije , koje fluoresciraju na King podlozi B, a glukozu metabolišu isključivo u aerobnim uslovima; bakterija stvara levan i prouzrokuje HR duvana ali ne stvara oksidazu, pektinazu u arginin dehidrolazu (LOPAT +---+) što su odlike karakteristične za bakteriju P. syringae. U pogledu patogenosti izolovanih sojeva, kao i njihovih diferencijalnih biohemijskih testova (GATT) proučavani izolati su svrstani u dve jasno izdiferencirane grupe. Prvu čine sojevi izolovani iz nekrozom zahavćenih grana trešnje, koji prouzrokuju nekrozu inokulisanih plodova trešnje, kruške i limuna, listova jorgovana i mahuna boranije. Ova grupa izolata hidrolizuje želatin i eskulin, ali ne stvaraju tirozinazu i ne metabolišu tartarate. Pomenute patogene i diferencijalne biohemijske odlike su karakteristične za P.s. pv. syringae. Nasuprot njima, sojevi izolovani iz nekrotičnih pupoljaka trešnje negativno reaguju pri pomenutim testovima patogenosti, ne hidrolizuju želatin i eskulin, ali stvaraju tirozinazu i metabolišu tartarate, što su odlike P.s.pv. morsprunorum. REP-PCR analiza takođe ukazuje da sojevi iz nekrotičnih pupoljaka ispoljavaju identične karakteristike kao i referentni soj P.s. pv. morsprunorum. Primenom ovog metoda je takođe utvrđeno da su sojevi izolovani iz obolelih grana trešnje međusobno identični ali da se razlikuju od referentnih sojeva korišćenih u ovim istraživanjima. Na osnovu dobijenih rezultata, tokom ovih istraživanja zaključeno je da oba patogena varijeteta P. syringae patogena voćaka (pv. syrnigae i pv. morsprunorum) parazitiraju trešnju u našim agroekološkim uslovima.",
publisher = "Institute of Pesticides and Environmental Protection",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia, Pseudomonas syringae - patogen trešnje u Srbiji",
pages = "149-141",
number = "2",
volume = "27",
doi = "10.2298/PIF1202141G"
}
Gavrilović, V., Živković, S., Dolovac, N., Trkulja, N., Pfaf-Dolovac, E., Popović, T.,& Ivanović, Ž.. (2012). Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina
Institute of Pesticides and Environmental Protection., 27(2), 141-149.
https://doi.org/10.2298/PIF1202141G
Gavrilović V, Živković S, Dolovac N, Trkulja N, Pfaf-Dolovac E, Popović T, Ivanović Ž. Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina. 2012;27(2):141-149.
doi:10.2298/PIF1202141G .
Gavrilović, Veljko, Živković, Svetlana, Dolovac, Nenad, Trkulja, Nenad, Pfaf-Dolovac, Erika, Popović, Tatjana, Ivanović, Žarko, "Pseudomonas syringae: Pathogen of sweet cherry in Serbia" in Pesticidi i fitomedicina, 27, no. 2 (2012):141-149,
https://doi.org/10.2298/PIF1202141G . .
3

Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp.

Živković, Svetlana; Gavrilović, Veljko; Trkulja, Nenad; Delić, Dušica; Stojanović, Saša

(Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, 2012)

TY - JOUR
AU - Živković, Svetlana
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Trkulja, Nenad
AU - Delić, Dušica
AU - Stojanović, Saša
PY - 2012
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/242
AB - In the physiological studies were included 20 isolates of Colletotrichum spp. originating from pear, apple, sour cherry and tomato fruits, as well as reference strains of C. acutatum (CBS 294.67) and C. gloeosporioides (CBS 516.97). The results indicated that five different culture media (PDA, CA, OA, MEA, CDA), seven different pH (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), and temperatures (5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35ºC) have significant influence on growth and sporulation of isolates of Colletotrichum spp. All tested media, except CDA, were suitable for pathogens development. Five morphological groups of colonies on PDA were observed, confirming the great phenotypic variability of isolates. The best media pH for pathogens growth and sporulation were pH 6 and 7. The optimum temperature for colonies development was 25˚C, and temperatures of 20° and 25ºC were the most favorable for sporulation of isolates of Colletotrichum spp.
AB - U fiziološka ispitivanja su uključena 20 izolata Colletotrichum spp. poreklom sa plodova kruške, jabuke, višnje i paradajza, kao i referentni sojevi C. acutatum (CBS 294.67) i C. gloeosporioides (CBS 516.97). Rezultati ukazuju da pet različitih hranljivih podloga (PDA, CA, OA, MEA, CDA) sedam različitih pH (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) i temperatura (5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35ºC) imaju značajan uticaj na razvoj i sporulaciju izolata Colletotrichum spp. Sve testirane podloge, izuzev CDA su pogodne za razvoj patogena. Na podlozi PDA moguće je razlikovati pet morfoloških grupa kolonija, što potvrđuje fenotipsku varijabilnost proučavanih kultura. Podloge pH 6 i 7 su najbolje za porast i sporulaciju patogena. Optimalna temperatura za razvoj ispitivanih kolonija je 25°C, a temperature od 20° i 25°C su najpovoljnije za sporulaciju izolata Colletotrichum spp.
PB - Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade
T2 - Zaštita bilja
T1 - Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp.
T1 - Fiziološka ispitivanja izolata Colletotrichum spp.
EP - 92
IS - 2
SP - 76
VL - 63
ER - 
@article{
author = "Živković, Svetlana and Gavrilović, Veljko and Trkulja, Nenad and Delić, Dušica and Stojanović, Saša",
year = "2012",
abstract = "In the physiological studies were included 20 isolates of Colletotrichum spp. originating from pear, apple, sour cherry and tomato fruits, as well as reference strains of C. acutatum (CBS 294.67) and C. gloeosporioides (CBS 516.97). The results indicated that five different culture media (PDA, CA, OA, MEA, CDA), seven different pH (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), and temperatures (5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35ºC) have significant influence on growth and sporulation of isolates of Colletotrichum spp. All tested media, except CDA, were suitable for pathogens development. Five morphological groups of colonies on PDA were observed, confirming the great phenotypic variability of isolates. The best media pH for pathogens growth and sporulation were pH 6 and 7. The optimum temperature for colonies development was 25˚C, and temperatures of 20° and 25ºC were the most favorable for sporulation of isolates of Colletotrichum spp., U fiziološka ispitivanja su uključena 20 izolata Colletotrichum spp. poreklom sa plodova kruške, jabuke, višnje i paradajza, kao i referentni sojevi C. acutatum (CBS 294.67) i C. gloeosporioides (CBS 516.97). Rezultati ukazuju da pet različitih hranljivih podloga (PDA, CA, OA, MEA, CDA) sedam različitih pH (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) i temperatura (5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35ºC) imaju značajan uticaj na razvoj i sporulaciju izolata Colletotrichum spp. Sve testirane podloge, izuzev CDA su pogodne za razvoj patogena. Na podlozi PDA moguće je razlikovati pet morfoloških grupa kolonija, što potvrđuje fenotipsku varijabilnost proučavanih kultura. Podloge pH 6 i 7 su najbolje za porast i sporulaciju patogena. Optimalna temperatura za razvoj ispitivanih kolonija je 25°C, a temperature od 20° i 25°C su najpovoljnije za sporulaciju izolata Colletotrichum spp.",
publisher = "Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade",
journal = "Zaštita bilja",
title = "Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp., Fiziološka ispitivanja izolata Colletotrichum spp.",
pages = "92-76",
number = "2",
volume = "63"
}
Živković, S., Gavrilović, V., Trkulja, N., Delić, D.,& Stojanović, S.. (2012). Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp.. in Zaštita bilja
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade., 63(2), 76-92.
Živković S, Gavrilović V, Trkulja N, Delić D, Stojanović S. Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp.. in Zaštita bilja. 2012;63(2):76-92..
Živković, Svetlana, Gavrilović, Veljko, Trkulja, Nenad, Delić, Dušica, Stojanović, Saša, "Physiological studies of isolates of Colletotrichum spp." in Zaštita bilja, 63, no. 2 (2012):76-92.