Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200010 (Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200010/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200010 (Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200010 (Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200010 (Институт за заштиту биља и животну средину, Београд) (sr)
Authors

Publications

Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria

Živković, Ivana; Jelušić, Aleksandra; Iličić, Renata; Trkulja, Nenad; Adžić, Slađan; Damnjanović, Jelena; Popović Milovanović, Tatjana

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Živković, Ivana
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Iličić, Renata
AU - Trkulja, Nenad
AU - Adžić, Slađan
AU - Damnjanović, Jelena
AU - Popović Milovanović, Tatjana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1200
AB - Primena sintetičkih pesticida u zaštiti bilja se poslednjih godina sve više zamenjuje
ekološki prihvatljivim i zdravstveno bezbednim rešenjima, što podrazumeva i primenu
mikroorganizama kao biokontrolnih agenasa u suzbijanju biljnih bolesti i štetočina. Bacillus
velezensis je gram-pozitivna bakterija koju je moguće izolovati iz različitih niša, uglavnom
zemljišta, vode i korena biljaka. Kao rizobakterijski organizam poznat je po sposobnosti da
podstiče imunitet biljke u uslovima stresa, biotičke ili abiotičke prirode. Cilj ovog rada je
ispitivanje potencijala B. velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike (sorta Župska
Rana) za suzbijanje fitopatogene bakterije Xanthomonas euvesicatoria, prouzrokovača
bakteriozne pegavosti paprike, u in vivo uslovima.
Eksperiment je postavljen na sorti paprike Župska rana gajenoj u poljskim uslovima
(lokalitet Čenta) na kojoj su izvedena dva tretmana, prvi u fenofazi razvoja listova, a drugi
tokom cvetanja. Izolat X22 X. euvesicatoria i B. velezensis soj P64 su gajeni na YDC i LB
podlozi, redom, i pripremljene su bakterijske suspenzije koncentracije 107 CFU mL-1 za
fitopatogena, odnosno 108 CFU mL-1 za antagonistu. Tretmani su podrazumevali folijarnu
primenu soja B. velezensis 48 h pre (preventivni tretman) i 48 h nakon inokulacije paprike
(prskanjem) sa X. euvesicatoria izolatom X22 (kurativni tretman). Eksperimentalna parcela je
redovno zalivana, a biljke su svakodnevno prskane vodom kako bi se obezbedili uslovi
vlažnosti koji pogoduju ostvarivanju i širenju infekcije. Ocena intenziteta zaraze je vršena
ukupno 6 puta, na svakih sedam dana od primene tretmana, korišćenjem skale 0-4 (0=bez
simptoma, 1=10% lezija na površini lista, 2=25%, 3=50-80% i 4=>80% površine lista sa
lezijama). Efikasnost primenjenih tretmana izračunata je preko Abbott-ove formule.
Efikasnost preventivnih tretmana sa B. velezensis sojem P64 se kretala od 74,43%, 7
dana posle tretmana (DPT), do 98,09% 49 DPT, uz intenzitet zaraze 4,72% prilikom prve
ocene, a 0,61% tokom poslednje ocene. Efikasnost kurativnih tretmana se kretala od 90,41%
7 DPT, do 97,43% 49 DPT, a intenzitet zaraze je bio 1,77% (7 DPT) odnosno 0,82% (49 DPT).
U kontroli je zabeležen intenzitet zaraze od 18,46%, 24,39%, 26,37%, 31,06%, 27,58%,
28,11% i 31,92% ocenjen 7, 14, 21, 28, 35, 42 i 49 DPT, redom. Dobijeni rezultati ukazuju na
visok potencijal B. velezensis soja P64 u kontroli bakteriozne pegavosti paprike.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria
SP - 81
ER - 
@conference{
author = "Živković, Ivana and Jelušić, Aleksandra and Iličić, Renata and Trkulja, Nenad and Adžić, Slađan and Damnjanović, Jelena and Popović Milovanović, Tatjana",
year = "2023",
abstract = "Primena sintetičkih pesticida u zaštiti bilja se poslednjih godina sve više zamenjuje
ekološki prihvatljivim i zdravstveno bezbednim rešenjima, što podrazumeva i primenu
mikroorganizama kao biokontrolnih agenasa u suzbijanju biljnih bolesti i štetočina. Bacillus
velezensis je gram-pozitivna bakterija koju je moguće izolovati iz različitih niša, uglavnom
zemljišta, vode i korena biljaka. Kao rizobakterijski organizam poznat je po sposobnosti da
podstiče imunitet biljke u uslovima stresa, biotičke ili abiotičke prirode. Cilj ovog rada je
ispitivanje potencijala B. velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike (sorta Župska
Rana) za suzbijanje fitopatogene bakterije Xanthomonas euvesicatoria, prouzrokovača
bakteriozne pegavosti paprike, u in vivo uslovima.
Eksperiment je postavljen na sorti paprike Župska rana gajenoj u poljskim uslovima
(lokalitet Čenta) na kojoj su izvedena dva tretmana, prvi u fenofazi razvoja listova, a drugi
tokom cvetanja. Izolat X22 X. euvesicatoria i B. velezensis soj P64 su gajeni na YDC i LB
podlozi, redom, i pripremljene su bakterijske suspenzije koncentracije 107 CFU mL-1 za
fitopatogena, odnosno 108 CFU mL-1 za antagonistu. Tretmani su podrazumevali folijarnu
primenu soja B. velezensis 48 h pre (preventivni tretman) i 48 h nakon inokulacije paprike
(prskanjem) sa X. euvesicatoria izolatom X22 (kurativni tretman). Eksperimentalna parcela je
redovno zalivana, a biljke su svakodnevno prskane vodom kako bi se obezbedili uslovi
vlažnosti koji pogoduju ostvarivanju i širenju infekcije. Ocena intenziteta zaraze je vršena
ukupno 6 puta, na svakih sedam dana od primene tretmana, korišćenjem skale 0-4 (0=bez
simptoma, 1=10% lezija na površini lista, 2=25%, 3=50-80% i 4=>80% površine lista sa
lezijama). Efikasnost primenjenih tretmana izračunata je preko Abbott-ove formule.
Efikasnost preventivnih tretmana sa B. velezensis sojem P64 se kretala od 74,43%, 7
dana posle tretmana (DPT), do 98,09% 49 DPT, uz intenzitet zaraze 4,72% prilikom prve
ocene, a 0,61% tokom poslednje ocene. Efikasnost kurativnih tretmana se kretala od 90,41%
7 DPT, do 97,43% 49 DPT, a intenzitet zaraze je bio 1,77% (7 DPT) odnosno 0,82% (49 DPT).
U kontroli je zabeležen intenzitet zaraze od 18,46%, 24,39%, 26,37%, 31,06%, 27,58%,
28,11% i 31,92% ocenjen 7, 14, 21, 28, 35, 42 i 49 DPT, redom. Dobijeni rezultati ukazuju na
visok potencijal B. velezensis soja P64 u kontroli bakteriozne pegavosti paprike.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria",
pages = "81"
}
Živković, I., Jelušić, A., Iličić, R., Trkulja, N., Adžić, S., Damnjanović, J.,& Popović Milovanović, T.. (2023). Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 81.
Živković I, Jelušić A, Iličić R, Trkulja N, Adžić S, Damnjanović J, Popović Milovanović T. Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:81..
Živković, Ivana, Jelušić, Aleksandra, Iličić, Renata, Trkulja, Nenad, Adžić, Slađan, Damnjanović, Jelena, Popović Milovanović, Tatjana, "Potencijal Bacillus velezensis soja P64 poreklom sa semena paprike u suzbijanju Xanthomonas euvesicatoria" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):81.

Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini

Jelušić, Aleksandra; Popović Milovanović, Tatjana; Mitrović, Petar; Iličić, Renata

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Mitrović, Petar
AU - Iličić, Renata
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1199
AB - Bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) je sveprisutna kao
prouzrokovač crne truleži biljaka iz familije kupusnjača, pre svega kupusa, a zatim i karfiola,
brokolija, kelja, prokelja, kelerabe, raštana, ali i uljane repice, slačice, rotkvice, hrena, kres
salate, određenih sorti model biljke Arabidopsis thaliana i nekih korovskih vrsta i ukrasnih
biljaka. Negativnim uticajem na rast i razvoj domaćina, a time i veličinu i kvalitet prinosa,
dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka. Beležene štete izazvane ovim patogenom
procenjuju se na više od 50% na kupusu, odnosno 50 – 70% na karfiolu. U Srbiji se Xcc nakon
prve pojave na kelju 1960-ih, redovno javlja na svim gajenim kupusnjačama. S obzirom na
obim i tradiciju gajenja različitih kupusnjača, ova bakterija je najznačajniji patogen kupusa.
Dosadašnje genetičke analize prisutnih populacija Xcc poreklom sa kupusa u Srbiji nisu
ukazale na postojanje diverziteta, bez obzira na sortu, godinu ili lokalitet sa kog su izolovane.
Cilj ovog rada je da se izoluju i genetički okarakterišu novije populacije bakterije Xcc poreklom
sa kupusa.
Tokom avgusta i septembra 2021. godine, listovi kupusa sa simptomima crne truleži,
sakupljeni su sa četiri parcele u Vojvodini, dve u lokalitetu Futog (sorta Futoški obe parcele) i
dve u Begeču [sorta Futoški i crveni kupus (nepoznata sorta)]. Izolacija prouzrokovača bolesti
vršena je na podlogu od kvaščevog ekstrakta, dekstroze i kalcijum karbonata (engl. Yeast
extract dextrose-calcium carbonate agar, YDC). Nakon tri dana inkubacije na 26 °C, formirane
su svetlo žute, sjajne, konveksne i mukoidne bakterijske kolonije. Četiri reprezentativna
izolata (sa svake parcele po jedan, pod šiframa Xc221, Xc321, Xc421, Xc521, redom) su
odabrana i analizirana na osnovu sekvenci konzervativnog gena gyrB. Patogenost odabranih
izolata je dokazana infiltracijom bakterijske suspenzije u listove kupusa. Lančana reakcija
polimeraze (PCR) je korišćena za umnožavanje DNK izolata, očekivane dužine 865 bp, po
sledećem programu: inicijalna denaturacija 94 °C 3 min, 30 cikusa denaturacije 94 °C 30 sec,
hibridizacije 54 °C 30 sec i elongacije 72 °C 1 min, i finalna elongacija 72 °C 10 min.
Amplifikovani produkti su sekvencirani (Eurofins Genomics), a kvalitet dobijenih sekvenci
manuelno pregledan. Filogenetsko „Neighbour-joining” stablo je konstruisano primenom
MEGA7 programa, sa izolatima iz ove studije i sojevima populacija izolovanih sa kupusa
tokom prethodnih godina na području Srbije. Dobijeni rezultati su pokazali genetičku
homogenost novijih populacija Xcc sa prethodno opisanim i prisutnim u Srbiji, bez obzira na
godinu izolacije, lokalitet ili sortu. Prema dostupnim podacima, dobijeni rezultati ukazuju na
održavanje iste populacije ove bakterije tokom poslednje decenije.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini
SP - 47
ER - 
@conference{
author = "Jelušić, Aleksandra and Popović Milovanović, Tatjana and Mitrović, Petar and Iličić, Renata",
year = "2023",
abstract = "Bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) je sveprisutna kao
prouzrokovač crne truleži biljaka iz familije kupusnjača, pre svega kupusa, a zatim i karfiola,
brokolija, kelja, prokelja, kelerabe, raštana, ali i uljane repice, slačice, rotkvice, hrena, kres
salate, određenih sorti model biljke Arabidopsis thaliana i nekih korovskih vrsta i ukrasnih
biljaka. Negativnim uticajem na rast i razvoj domaćina, a time i veličinu i kvalitet prinosa,
dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka. Beležene štete izazvane ovim patogenom
procenjuju se na više od 50% na kupusu, odnosno 50 – 70% na karfiolu. U Srbiji se Xcc nakon
prve pojave na kelju 1960-ih, redovno javlja na svim gajenim kupusnjačama. S obzirom na
obim i tradiciju gajenja različitih kupusnjača, ova bakterija je najznačajniji patogen kupusa.
Dosadašnje genetičke analize prisutnih populacija Xcc poreklom sa kupusa u Srbiji nisu
ukazale na postojanje diverziteta, bez obzira na sortu, godinu ili lokalitet sa kog su izolovane.
Cilj ovog rada je da se izoluju i genetički okarakterišu novije populacije bakterije Xcc poreklom
sa kupusa.
Tokom avgusta i septembra 2021. godine, listovi kupusa sa simptomima crne truleži,
sakupljeni su sa četiri parcele u Vojvodini, dve u lokalitetu Futog (sorta Futoški obe parcele) i
dve u Begeču [sorta Futoški i crveni kupus (nepoznata sorta)]. Izolacija prouzrokovača bolesti
vršena je na podlogu od kvaščevog ekstrakta, dekstroze i kalcijum karbonata (engl. Yeast
extract dextrose-calcium carbonate agar, YDC). Nakon tri dana inkubacije na 26 °C, formirane
su svetlo žute, sjajne, konveksne i mukoidne bakterijske kolonije. Četiri reprezentativna
izolata (sa svake parcele po jedan, pod šiframa Xc221, Xc321, Xc421, Xc521, redom) su
odabrana i analizirana na osnovu sekvenci konzervativnog gena gyrB. Patogenost odabranih
izolata je dokazana infiltracijom bakterijske suspenzije u listove kupusa. Lančana reakcija
polimeraze (PCR) je korišćena za umnožavanje DNK izolata, očekivane dužine 865 bp, po
sledećem programu: inicijalna denaturacija 94 °C 3 min, 30 cikusa denaturacije 94 °C 30 sec,
hibridizacije 54 °C 30 sec i elongacije 72 °C 1 min, i finalna elongacija 72 °C 10 min.
Amplifikovani produkti su sekvencirani (Eurofins Genomics), a kvalitet dobijenih sekvenci
manuelno pregledan. Filogenetsko „Neighbour-joining” stablo je konstruisano primenom
MEGA7 programa, sa izolatima iz ove studije i sojevima populacija izolovanih sa kupusa
tokom prethodnih godina na području Srbije. Dobijeni rezultati su pokazali genetičku
homogenost novijih populacija Xcc sa prethodno opisanim i prisutnim u Srbiji, bez obzira na
godinu izolacije, lokalitet ili sortu. Prema dostupnim podacima, dobijeni rezultati ukazuju na
održavanje iste populacije ove bakterije tokom poslednje decenije.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini",
pages = "47"
}
Jelušić, A., Popović Milovanović, T., Mitrović, P.,& Iličić, R.. (2023). Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 47.
Jelušić A, Popović Milovanović T, Mitrović P, Iličić R. Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:47..
Jelušić, Aleksandra, Popović Milovanović, Tatjana, Mitrović, Petar, Iličić, Renata, "Proučavanje populacija Xanthomonas campestris pv. campestris poreklom sa kupusa u Vojvodini" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):47.

Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini

Popović Milovanović, Tatjana; Iličić, Renata; Jelušić, Aleksandra; Mitrović, Petar; Trkulja, Vojislav; Milovanović, Predrag; Zečević, Katarina

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Iličić, Renata
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Mitrović, Petar
AU - Trkulja, Vojislav
AU - Milovanović, Predrag
AU - Zečević, Katarina
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1198
AB - Veliki ekonomski značaj u gajenju brojnih biljnih vrsta, a posebno korenasto-krtolastih,
imaju bakterije iz rodova Pectobacterium i Dickeya, prvobitno opisane kao rod Erwinia. Ove
bakterije prouzrokuju bolest tzv. vlažnu trulež. Štete nastaju usled propadanja zaraženih
plodova, krtola i mesnatog korena. Iako ovi patogeni mogu da prouzrokuju velike štete tokom
proizvodnje, ipak najveće nastaju tokom skladištenja. Primenom metode sekvenciranja DNK
genoma, taksonomija rodova Pectobacterium i Dickeya je u prethodnoj deceniji značajno
izmenjena,usled čega je i pripadnost pojedinih, već opisanih sojeva vrstama iz ovih rodova
iznova determinisana. Takođe, ova metodologija doprinela je otkrivanju velikog broja novih
vrsta bakterija ovih rodova. Tako, rod Pectobacterium do danas broji 20 vrsta, a rod Dickeya
najmanje 10. S obzirom na učestale taksonomske promene, cilj ovog rada je bio da se izoluju i
identifikuju prouzrokovači vlažne truleži paprike i mrkve kako bi se utvrdio genetički
diverzitet novoizolovanih bakterijskih populacija.
Tokom septembra 2022. godine, na lokalitetu Rimski Šančevi prikupljeni su oboleli
uzorci plodova paprike sa simptomima vlažne truleži, a na lokalitetu Futog uzorci korena
mrkve. Simptomi su se javljali u vidu razmekšavanja i propadanja plodova, uz prisustvo
karakterističnog, neprijatnog mirisa. Izolacije su vršene sa prelaznih zona između obolelog i
zdravog tkiva, na podlogu sa saharozom i peptonom. Bakterijske kolonije beličasto krem boje,
glatke, blago ispupčene su se javljale 48 h nakon izolacije i inkubacije na 26 °C. Patogenost
odabranih izolata dokazana je na zrelim plodovima paprike, korenu mrkve, kao i krtolama
krompira. Analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) vršena je primenom šest
konzerviranih gena dnaX, gapA, icdA, mdh, recA i rpoS. BLASTn analiza Nacionalnog centra za
biotehnološke informacije (NCBI) je pokazala da izolati poreklom sa paprike pripadaju
bakteriji Pectobacterium brasiliense, sa procentom identiteta od 98,96% (dnaX) do 100%
(gapA). Izolati poreklom sa mrkve su identifikovani kao Pectobacterium carotovorum, sa
procentom identiteta od 100%, na osnovu sekvenci svih šest analiziranih gena. Ove bakterije
su u Srbiji prethodno determinisane i opisane kao patogeni krompira, a P. carotovorum i kao
patogen kupusa.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini
SP - 48
ER - 
@conference{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Iličić, Renata and Jelušić, Aleksandra and Mitrović, Petar and Trkulja, Vojislav and Milovanović, Predrag and Zečević, Katarina",
year = "2023",
abstract = "Veliki ekonomski značaj u gajenju brojnih biljnih vrsta, a posebno korenasto-krtolastih,
imaju bakterije iz rodova Pectobacterium i Dickeya, prvobitno opisane kao rod Erwinia. Ove
bakterije prouzrokuju bolest tzv. vlažnu trulež. Štete nastaju usled propadanja zaraženih
plodova, krtola i mesnatog korena. Iako ovi patogeni mogu da prouzrokuju velike štete tokom
proizvodnje, ipak najveće nastaju tokom skladištenja. Primenom metode sekvenciranja DNK
genoma, taksonomija rodova Pectobacterium i Dickeya je u prethodnoj deceniji značajno
izmenjena,usled čega je i pripadnost pojedinih, već opisanih sojeva vrstama iz ovih rodova
iznova determinisana. Takođe, ova metodologija doprinela je otkrivanju velikog broja novih
vrsta bakterija ovih rodova. Tako, rod Pectobacterium do danas broji 20 vrsta, a rod Dickeya
najmanje 10. S obzirom na učestale taksonomske promene, cilj ovog rada je bio da se izoluju i
identifikuju prouzrokovači vlažne truleži paprike i mrkve kako bi se utvrdio genetički
diverzitet novoizolovanih bakterijskih populacija.
Tokom septembra 2022. godine, na lokalitetu Rimski Šančevi prikupljeni su oboleli
uzorci plodova paprike sa simptomima vlažne truleži, a na lokalitetu Futog uzorci korena
mrkve. Simptomi su se javljali u vidu razmekšavanja i propadanja plodova, uz prisustvo
karakterističnog, neprijatnog mirisa. Izolacije su vršene sa prelaznih zona između obolelog i
zdravog tkiva, na podlogu sa saharozom i peptonom. Bakterijske kolonije beličasto krem boje,
glatke, blago ispupčene su se javljale 48 h nakon izolacije i inkubacije na 26 °C. Patogenost
odabranih izolata dokazana je na zrelim plodovima paprike, korenu mrkve, kao i krtolama
krompira. Analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) vršena je primenom šest
konzerviranih gena dnaX, gapA, icdA, mdh, recA i rpoS. BLASTn analiza Nacionalnog centra za
biotehnološke informacije (NCBI) je pokazala da izolati poreklom sa paprike pripadaju
bakteriji Pectobacterium brasiliense, sa procentom identiteta od 98,96% (dnaX) do 100%
(gapA). Izolati poreklom sa mrkve su identifikovani kao Pectobacterium carotovorum, sa
procentom identiteta od 100%, na osnovu sekvenci svih šest analiziranih gena. Ove bakterije
su u Srbiji prethodno determinisane i opisane kao patogeni krompira, a P. carotovorum i kao
patogen kupusa.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini",
pages = "48"
}
Popović Milovanović, T., Iličić, R., Jelušić, A., Mitrović, P., Trkulja, V., Milovanović, P.,& Zečević, K.. (2023). Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 48.
Popović Milovanović T, Iličić R, Jelušić A, Mitrović P, Trkulja V, Milovanović P, Zečević K. Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:48..
Popović Milovanović, Tatjana, Iličić, Renata, Jelušić, Aleksandra, Mitrović, Petar, Trkulja, Vojislav, Milovanović, Predrag, Zečević, Katarina, "Proučavanje prouzrokovača vlažne truleži paprike i mrkve u Vojvodini" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):48.

Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe

Popović Milovanović, Tatjana; Trkulja, Nenad; Ristić, Danijela; Iličić, Renata; Trkulja, Vojislav; Jelušić, Aleksandra

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Trkulja, Nenad
AU - Ristić, Danijela
AU - Iličić, Renata
AU - Trkulja, Vojislav
AU - Jelušić, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1197
AB - Bakteriozna pegavost lista šećerne repe prouzrokovana fitopatogenom bakterijom
Pseudomonas syringae pv. aptata (Psa) je široko rasprostranjena bolest, koja osim ove biljne
kulture napada blitvu, cveklu i dr. Ova bolest se poslednjih godina sve češće javlja na usevima
šećerne repe u Srbiji, posebno u uslovima prohladnog i vlažnog proleća. Epifitocije su
beležene 2013. godine u centralnim i južnim delovima Vojvodine (Bačka i Srem), kada su na
osnovu sekvenciranja konzervativnog gena gyrB, utvrđene četiri različite alelske varijante
ovog patogena. Obzirom na noviju epifitociju bakteriozne pegavosti lista na području gajenja
šećerne repe u Srbiji, cilj ovoga rada je bio da se izvrši izolacija i identifikacija prouzrokovača i
determiniše njegov genetički diverzitet na osnovu analize ponavljajućih palindromskih
sekvenci (rep-PCR) i nasumično amplifikovanih polimorfnih DNK (RAPD-PCR).
Tokom 2023. godine na šećernoj repi (sorta Viola) u lokalitetima Ruski Krstur i Srpski
Miletić prikupljeni su uzorci obolelog lišća sa simptomima bakteriozne pegavosti u vidu
nepravilnih nekrotičnih pega, oivičenih tamnijim marginama, sa centralnim delom mrke do
sive boje. U nekim slučajevima pege su se spajale čineći veću nekrotičnu leziju. Izolacija je
vršena na hranljivu podlogu obogaćenu sa 5% saharoze (NAS), na kojoj su nakon tri dana
inkubacije na 26 °C, dominirale beličaste, okrugle, sjajne i ispupčene bakterijske kolonije. Za
dalji rad je odabrano 18 izolata, a kao uporedni poslužili su referentni Psa sojevi, PD193 i
PD197. Prema rezultatima LOPAT testova, svi izolati su pokazali pripadnost Ia grupi
fluorescentnih Pseudomonas (+---+). Patogenost je dokazana infiltracijom bakterijske
suspenzije u list šećerne repe. Pripadnost izolata bakteriji Psa dokazana je PCR metodom
primenom prajmera specifičnih za patovar Papt2F/1R kojima su amplifikovani fragmenti DNK
veličine 250 bp karakteristični za Psa. Rep-PCR je izvođen primenom prajmera BOXA1R (BOXPCR), ERIC1R/ERIC2 (ERIC-PCR) i GTG5 (GTG5-PCR), dok je RAPD-PCR rađen primenom
prajmera M13 za M13-PCR. Na osnovu analize DNK profila, dobijenih primenom dve
pomenute metode, dokazano je postojanje tri (GTG5-PCR), odnosno četiri (BOX-, ERIC- i M13-
PCR) genetički različite grupe izolata. Dobijeni rezultati su ukazali na postojanje genetičkog
diverziteta i kod novijih populacija bakterije Psa poreklom sa šećerne repe. Daljom analizom
sekvenci više genskih lokusa (MLSA) moguće je detaljnije utvrditi eventualno postojanje
novih populacija ove bakterije u Srbiji.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 2023 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe
SP - 49
ER - 
@conference{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Trkulja, Nenad and Ristić, Danijela and Iličić, Renata and Trkulja, Vojislav and Jelušić, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Bakteriozna pegavost lista šećerne repe prouzrokovana fitopatogenom bakterijom
Pseudomonas syringae pv. aptata (Psa) je široko rasprostranjena bolest, koja osim ove biljne
kulture napada blitvu, cveklu i dr. Ova bolest se poslednjih godina sve češće javlja na usevima
šećerne repe u Srbiji, posebno u uslovima prohladnog i vlažnog proleća. Epifitocije su
beležene 2013. godine u centralnim i južnim delovima Vojvodine (Bačka i Srem), kada su na
osnovu sekvenciranja konzervativnog gena gyrB, utvrđene četiri različite alelske varijante
ovog patogena. Obzirom na noviju epifitociju bakteriozne pegavosti lista na području gajenja
šećerne repe u Srbiji, cilj ovoga rada je bio da se izvrši izolacija i identifikacija prouzrokovača i
determiniše njegov genetički diverzitet na osnovu analize ponavljajućih palindromskih
sekvenci (rep-PCR) i nasumično amplifikovanih polimorfnih DNK (RAPD-PCR).
Tokom 2023. godine na šećernoj repi (sorta Viola) u lokalitetima Ruski Krstur i Srpski
Miletić prikupljeni su uzorci obolelog lišća sa simptomima bakteriozne pegavosti u vidu
nepravilnih nekrotičnih pega, oivičenih tamnijim marginama, sa centralnim delom mrke do
sive boje. U nekim slučajevima pege su se spajale čineći veću nekrotičnu leziju. Izolacija je
vršena na hranljivu podlogu obogaćenu sa 5% saharoze (NAS), na kojoj su nakon tri dana
inkubacije na 26 °C, dominirale beličaste, okrugle, sjajne i ispupčene bakterijske kolonije. Za
dalji rad je odabrano 18 izolata, a kao uporedni poslužili su referentni Psa sojevi, PD193 i
PD197. Prema rezultatima LOPAT testova, svi izolati su pokazali pripadnost Ia grupi
fluorescentnih Pseudomonas (+---+). Patogenost je dokazana infiltracijom bakterijske
suspenzije u list šećerne repe. Pripadnost izolata bakteriji Psa dokazana je PCR metodom
primenom prajmera specifičnih za patovar Papt2F/1R kojima su amplifikovani fragmenti DNK
veličine 250 bp karakteristični za Psa. Rep-PCR je izvođen primenom prajmera BOXA1R (BOXPCR), ERIC1R/ERIC2 (ERIC-PCR) i GTG5 (GTG5-PCR), dok je RAPD-PCR rađen primenom
prajmera M13 za M13-PCR. Na osnovu analize DNK profila, dobijenih primenom dve
pomenute metode, dokazano je postojanje tri (GTG5-PCR), odnosno četiri (BOX-, ERIC- i M13-
PCR) genetički različite grupe izolata. Dobijeni rezultati su ukazali na postojanje genetičkog
diverziteta i kod novijih populacija bakterije Psa poreklom sa šećerne repe. Daljom analizom
sekvenci više genskih lokusa (MLSA) moguće je detaljnije utvrditi eventualno postojanje
novih populacija ove bakterije u Srbiji.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 2023 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe",
pages = "49"
}
Popović Milovanović, T., Trkulja, N., Ristić, D., Iličić, R., Trkulja, V.,& Jelušić, A.. (2023). Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 2023 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 49.
Popović Milovanović T, Trkulja N, Ristić D, Iličić R, Trkulja V, Jelušić A. Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 2023 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:49..
Popović Milovanović, Tatjana, Trkulja, Nenad, Ristić, Danijela, Iličić, Renata, Trkulja, Vojislav, Jelušić, Aleksandra, "Novija proučavanja uzročnika bakteriozne pegavosti lista šećerne repe" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 2023 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):49.

Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji

Popović Milovanović, Tatjana; Iličić, Renata; Trkulja, Nenad; Trkulja, Vojislav; Zečević, Katarina; Jelušić, Aleksandra

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Popović Milovanović, Tatjana
AU - Iličić, Renata
AU - Trkulja, Nenad
AU - Trkulja, Vojislav
AU - Zečević, Katarina
AU - Jelušić, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1196
AB - Bakteriozna mrljavost plodova lubenice (Acidovorax citrulli) predstavlja širom sveta
ozbiljnu pretnju uključujući uzgajivače i proizvođače semena i rasada gajenih vrsta biljaka iz
porodice Cucurbitacae. Krajem 1980-ih, bakterija A. citrulli se nakon epidemijskih pojava na
lubenici u SAD proširila na druga područja i useve (dinja, tikva, bundeva, krastavac). Do danas
su opisane dve genetički različite populacije A. citrulli. U Srbiji je prvi nalaz A. citrulli
zabeležen 2014. godine na lubenici u lokalitetima Bačke i Srema. Međutim, uprkos
sprovedenim eradikativnim merama i naporima u upravljanju ovim patogenom, ponovo je
detektovan 2018., 2021., i 2022. godine na području Mačve i Srema. U cilju boljeg
razumevanja genetičke strukture populacija A. citrulli prisutnih u Srbiji, u ovom radu je
korišćena analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) primenom konzerviranih gena i gena
virulentnosti.
Tokom rada korišćena su četiri reprezentativna soja A. citrulli, pod šiframa Ac414
(Čelarevo, 2014), Ac818 (Šabac, 2018), Ac221 (Ašanja, 2021) i Ac322 (Hrtkovci, 2022),
odabrana na osnovu prethodnih rezultata dobijenih umnožavanjem ponavljajućih sekvenci
DNK (rep-PCR). Za MLSA je korišćeno devet gena, i to osam konzervativnih (gltA, gmc, gyrB,
lepA, phaC, pilT, trpB, ugpB) i jedan gen virulentnosti (Aave_1548). PCR program se sastojao
od inicijalne denaturacije (5 min na 95 °C), praćene sa 30 ciklusa denaturacije (30 s na 95 °C),
11
hibridizacije (30 s na 60 °C za konzervativne gene i 55 °C za gen virulentnosti Aave_1548) i
elongacije (30 s za konzervativne gene i 90 s za gen Aave_1548 na 72 °C); i finalne elongacije
(5 min na 72 °C). Amplifikovani produkti su sekvencirani u Eurofins Genomics (Hamburg,
Nemačka). Kvalitet dobijenih sekvenci je manuelno pregledan, nakon čega je za svaki od četiri
testirana soja napravljena multigenska sekvenca na osnovu svih sekvenciranih gena.
mMultigenske sekvence testiranih i referentnih sojeva A. citrulli preuzetih iz baze podataka
Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI) korišćene su za konstruisanje
„Neighbor-joining” filogenetskog stabla. Na osnovu rezultata filogenetske analize, dokazano je
da sojevi A. citrulli izolovani iz prirodno zaraženih plodova lubenice u Srbiji (2014-2022)
pripadaju dvema reprezentativnim genetičkim grupama opisanim u svetu (grupe I i II). Grupi
I su pripadali sojevi izolovani 2021. i 2022. godine, a grupi II sojevi izolovani 2014. i 2018.
godine. Rezultati dobijeni u ovom radu ukazuju na puteve introdukcije i širenja A. citrulli u
Srbiji.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
T1 - Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji
EP - 11
SP - 10
ER - 
@conference{
author = "Popović Milovanović, Tatjana and Iličić, Renata and Trkulja, Nenad and Trkulja, Vojislav and Zečević, Katarina and Jelušić, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Bakteriozna mrljavost plodova lubenice (Acidovorax citrulli) predstavlja širom sveta
ozbiljnu pretnju uključujući uzgajivače i proizvođače semena i rasada gajenih vrsta biljaka iz
porodice Cucurbitacae. Krajem 1980-ih, bakterija A. citrulli se nakon epidemijskih pojava na
lubenici u SAD proširila na druga područja i useve (dinja, tikva, bundeva, krastavac). Do danas
su opisane dve genetički različite populacije A. citrulli. U Srbiji je prvi nalaz A. citrulli
zabeležen 2014. godine na lubenici u lokalitetima Bačke i Srema. Međutim, uprkos
sprovedenim eradikativnim merama i naporima u upravljanju ovim patogenom, ponovo je
detektovan 2018., 2021., i 2022. godine na području Mačve i Srema. U cilju boljeg
razumevanja genetičke strukture populacija A. citrulli prisutnih u Srbiji, u ovom radu je
korišćena analiza sekvenci više genskih lokusa (MLSA) primenom konzerviranih gena i gena
virulentnosti.
Tokom rada korišćena su četiri reprezentativna soja A. citrulli, pod šiframa Ac414
(Čelarevo, 2014), Ac818 (Šabac, 2018), Ac221 (Ašanja, 2021) i Ac322 (Hrtkovci, 2022),
odabrana na osnovu prethodnih rezultata dobijenih umnožavanjem ponavljajućih sekvenci
DNK (rep-PCR). Za MLSA je korišćeno devet gena, i to osam konzervativnih (gltA, gmc, gyrB,
lepA, phaC, pilT, trpB, ugpB) i jedan gen virulentnosti (Aave_1548). PCR program se sastojao
od inicijalne denaturacije (5 min na 95 °C), praćene sa 30 ciklusa denaturacije (30 s na 95 °C),
11
hibridizacije (30 s na 60 °C za konzervativne gene i 55 °C za gen virulentnosti Aave_1548) i
elongacije (30 s za konzervativne gene i 90 s za gen Aave_1548 na 72 °C); i finalne elongacije
(5 min na 72 °C). Amplifikovani produkti su sekvencirani u Eurofins Genomics (Hamburg,
Nemačka). Kvalitet dobijenih sekvenci je manuelno pregledan, nakon čega je za svaki od četiri
testirana soja napravljena multigenska sekvenca na osnovu svih sekvenciranih gena.
mMultigenske sekvence testiranih i referentnih sojeva A. citrulli preuzetih iz baze podataka
Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI) korišćene su za konstruisanje
„Neighbor-joining” filogenetskog stabla. Na osnovu rezultata filogenetske analize, dokazano je
da sojevi A. citrulli izolovani iz prirodno zaraženih plodova lubenice u Srbiji (2014-2022)
pripadaju dvema reprezentativnim genetičkim grupama opisanim u svetu (grupe I i II). Grupi
I su pripadali sojevi izolovani 2021. i 2022. godine, a grupi II sojevi izolovani 2014. i 2018.
godine. Rezultati dobijeni u ovom radu ukazuju na puteve introdukcije i širenja A. citrulli u
Srbiji.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova",
title = "Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji",
pages = "11-10"
}
Popović Milovanović, T., Iličić, R., Trkulja, N., Trkulja, V., Zečević, K.,& Jelušić, A.. (2023). Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova
Društvo za zaštitu bilja., 10-11.
Popović Milovanović T, Iličić R, Trkulja N, Trkulja V, Zečević K, Jelušić A. Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji. in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova. 2023;:10-11..
Popović Milovanović, Tatjana, Iličić, Renata, Trkulja, Nenad, Trkulja, Vojislav, Zečević, Katarina, Jelušić, Aleksandra, "Utvrđivanje genetičke strukture populacija Acidovorax citrulli u Srbiji" in XVII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor 2023, 27-30. novembar, Zbornik rezimea radova (2023):10-11.

Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas

Marisavljević, Dragana; Anđelković, Ana

(2023)

TY - CONF
AU - Marisavljević, Dragana
AU - Anđelković, Ana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1195
C3 - Zbornik sažetaka 5. hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 27-28. novembar 2023, Zagreb, Hrvatska
T1 - Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas
SP - 82
ER - 
@conference{
author = "Marisavljević, Dragana and Anđelković, Ana",
year = "2023",
journal = "Zbornik sažetaka 5. hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 27-28. novembar 2023, Zagreb, Hrvatska",
title = "Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas",
pages = "82"
}
Marisavljević, D.,& Anđelković, A.. (2023). Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas. in Zbornik sažetaka 5. hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 27-28. novembar 2023, Zagreb, Hrvatska, 82.
Marisavljević D, Anđelković A. Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas. in Zbornik sažetaka 5. hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 27-28. novembar 2023, Zagreb, Hrvatska. 2023;:82..
Marisavljević, Dragana, Anđelković, Ana, "Spread and possibility of chemical control of Reynoutria spp. in urban areas" in Zbornik sažetaka 5. hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 27-28. novembar 2023, Zagreb, Hrvatska (2023):82.

Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena

Šikuljak, Danijela; Oveisi, Mostafa; Anđelković, Ana; Božić, Dragana; Vrbničanin, Sava

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Oveisi, Mostafa
AU - Anđelković, Ana
AU - Božić, Dragana
AU - Vrbničanin, Sava
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1194
AB - Avena sp. je prisutna u poljima žitarica. Dve najčešće prisutne vrste su A. fatua and A.
sterilis. Veoma su slične i praktično ih je teško razlikovati. Korišćenjem metode “Model
veštačkih neuronskih mreža” (MVNM) se mogu izdvojiti uzorci i na pouzdan način razdvojiti
navedene vrste. Razdvajanje je obavljeno na osnovu osobina semena Avena sp. prikupljenih sa
122 lokaliteta širom Balkana i severoistočne, zapadne i centralne Evrope (oko 22000
semena). Analizirane osobine semena: masa, veličina, boja, dlakavost i pozicija osja su
stavljene u odnos sa geografskom lokacijom uzorkovanja. Nakon analize dobijena je
pouzdanost razdvajanja Avena sterilis vs Avena fatua R2>0.99 i RASE<0.000001 (uz nivo
greške 0). Prednost ovog modela je što analizira relacije morfoloških osobina koje se ne mogu
lako definisati standardnim statističkim metodama. Kao primer se može navesti boja semena
koja se može upoređivati vezano za geografski lokalitet i druge osobine semena.
Poređenjem navedenih vrsta, preko posmatranih parametara, je konstatovano: 1)
pozicija osja kod A. fatua pretežno se nalazi na gornjoj polovini leme a kod A. sterilis na donjoj
polovini; 2) A. sterilis ima nešto duže seme i dlačice; 3) masa i dlakavost semena su slični kod
obe vrste i 4) semena A.fatua su uglavnom braon, svetlo braon i crne boje a kod A. sterilis crne,
braon i žučkaste.
Analiza je pokazala da razdvajanje A. fatua vs A. sterillis na osnovu pojedinačnih
osobina, a zbog prisustva zajedničkih osobina i stepena variranja, predstavlja veliki izazov.
Zbog toga ovaj pristup (MVNM) predstavlja potencijal za proučavanje morfoloških,
ekoloških i fizioloških osobina blisko srodnih vrsta.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
T1 - Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena
SP - 72
ER - 
@conference{
author = "Šikuljak, Danijela and Oveisi, Mostafa and Anđelković, Ana and Božić, Dragana and Vrbničanin, Sava",
year = "2023",
abstract = "Avena sp. je prisutna u poljima žitarica. Dve najčešće prisutne vrste su A. fatua and A.
sterilis. Veoma su slične i praktično ih je teško razlikovati. Korišćenjem metode “Model
veštačkih neuronskih mreža” (MVNM) se mogu izdvojiti uzorci i na pouzdan način razdvojiti
navedene vrste. Razdvajanje je obavljeno na osnovu osobina semena Avena sp. prikupljenih sa
122 lokaliteta širom Balkana i severoistočne, zapadne i centralne Evrope (oko 22000
semena). Analizirane osobine semena: masa, veličina, boja, dlakavost i pozicija osja su
stavljene u odnos sa geografskom lokacijom uzorkovanja. Nakon analize dobijena je
pouzdanost razdvajanja Avena sterilis vs Avena fatua R2>0.99 i RASE<0.000001 (uz nivo
greške 0). Prednost ovog modela je što analizira relacije morfoloških osobina koje se ne mogu
lako definisati standardnim statističkim metodama. Kao primer se može navesti boja semena
koja se može upoređivati vezano za geografski lokalitet i druge osobine semena.
Poređenjem navedenih vrsta, preko posmatranih parametara, je konstatovano: 1)
pozicija osja kod A. fatua pretežno se nalazi na gornjoj polovini leme a kod A. sterilis na donjoj
polovini; 2) A. sterilis ima nešto duže seme i dlačice; 3) masa i dlakavost semena su slični kod
obe vrste i 4) semena A.fatua su uglavnom braon, svetlo braon i crne boje a kod A. sterilis crne,
braon i žučkaste.
Analiza je pokazala da razdvajanje A. fatua vs A. sterillis na osnovu pojedinačnih
osobina, a zbog prisustva zajedničkih osobina i stepena variranja, predstavlja veliki izazov.
Zbog toga ovaj pristup (MVNM) predstavlja potencijal za proučavanje morfoloških,
ekoloških i fizioloških osobina blisko srodnih vrsta.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija",
title = "Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena",
pages = "72"
}
Šikuljak, D., Oveisi, M., Anđelković, A., Božić, D.,& Vrbničanin, S.. (2023). Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
Društvo za zaštitu bilja., 72.
Šikuljak D, Oveisi M, Anđelković A, Božić D, Vrbničanin S. Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija. 2023;:72..
Šikuljak, Danijela, Oveisi, Mostafa, Anđelković, Ana, Božić, Dragana, Vrbničanin, Sava, "Primena modela veštačkih neuronskih mreža za utvrđivanje razlika između populacija Avena fatua i Avena sterilis na osnovu karakteristika semena" in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija (2023):72.

Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja

Anđelković, Ana; Šikuljak, Danijela; Rajković, Miloš; Popović, Slađana; Marisavljević, Dragana

(Društvo za zaštitu bilja, 2023)

TY - CONF
AU - Anđelković, Ana
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Rajković, Miloš
AU - Popović, Slađana
AU - Marisavljević, Dragana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1193
AB - Režim upravljanja i mere suzbijanja korova igraju ključnu ulogu u brojnosti i
diverzitetu korovske flore vinograda. U brojnim istraživanjima proučavan je uticaj mera
suzbijanja korova u vinogradima, dok su istraživanja uticaja uslova staništa na diverzitet
korovske flore vinograda retka na globalnom nivou i gotovo nepostojeća za područje
jugoistočne Evrope. Imajući u vidu blizinu istraživanih lokaliteta i slične mere suzbijanja
korova koje se sprovode u tri istraživana vinograda, cilj u ovom radu bio je da se pokaže da li
razlike u karakteristikama staništa, ali i lokalne razlike u okviru samih vinograda utiču na
sastav korovske flore vinograda.
Terenska istraživanja su sprovedena u okviru tri vinograda na području Vršačkog
vinogorja, pri čemu su u svakom od tri vinograda nasumično odabrane četiri celine u okviru
kojih su postavljena po četiri polja od 1 m2 (dva na ivici redova i dva u središtu redova).
Korovi su determinisani do nivoa vrste i utvrđivana je njihova brojnost u svakom od 48 polja.
Multivarijaciona analiza je korišćena da bi se pokazalo kako floristički sastav korova varira u
zavisnosti od parametara specifičnih za svaki od lokaliteta, ali i između celina unutar
istraživanih lokaliteta. Dve zasebne kanonijske korespodentne analize (CCA), analiza glavnih
komponenti (PCA) i tri analize redundantnosti (RDA) su urađene u CANOCO 5.0 softveru.
CCA je pokazala statistički značajno razdvajanje u sastavu korovske flore između tri
istraživana lokaliteta, odnosno vinograda. PCA i RDA su ilustrovale snažan uticaj uslova
specifičnih za lokalitet (širina reda, tip zemljišta i specifične predeone karakteristike
lokaliteta) na prisustvo različitih životnih formi i fenoloških grupa korova. Takođe, CCA je
pokazala da uslovi na nivou istraživanih celina u okviru svakog od lokaliteta (odnosno u
okviru pojedinačnih vinograda) takođe rezultuju u razlikama u sastavu korovske flore, što
dovodi do dominantnosti određenih korovskih vrsta u različitim delovima svakog od
istraživanih vinograda.
PB - Društvo za zaštitu bilja
C3 - Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
T1 - Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja
SP - 24
ER - 
@conference{
author = "Anđelković, Ana and Šikuljak, Danijela and Rajković, Miloš and Popović, Slađana and Marisavljević, Dragana",
year = "2023",
abstract = "Režim upravljanja i mere suzbijanja korova igraju ključnu ulogu u brojnosti i
diverzitetu korovske flore vinograda. U brojnim istraživanjima proučavan je uticaj mera
suzbijanja korova u vinogradima, dok su istraživanja uticaja uslova staništa na diverzitet
korovske flore vinograda retka na globalnom nivou i gotovo nepostojeća za područje
jugoistočne Evrope. Imajući u vidu blizinu istraživanih lokaliteta i slične mere suzbijanja
korova koje se sprovode u tri istraživana vinograda, cilj u ovom radu bio je da se pokaže da li
razlike u karakteristikama staništa, ali i lokalne razlike u okviru samih vinograda utiču na
sastav korovske flore vinograda.
Terenska istraživanja su sprovedena u okviru tri vinograda na području Vršačkog
vinogorja, pri čemu su u svakom od tri vinograda nasumično odabrane četiri celine u okviru
kojih su postavljena po četiri polja od 1 m2 (dva na ivici redova i dva u središtu redova).
Korovi su determinisani do nivoa vrste i utvrđivana je njihova brojnost u svakom od 48 polja.
Multivarijaciona analiza je korišćena da bi se pokazalo kako floristički sastav korova varira u
zavisnosti od parametara specifičnih za svaki od lokaliteta, ali i između celina unutar
istraživanih lokaliteta. Dve zasebne kanonijske korespodentne analize (CCA), analiza glavnih
komponenti (PCA) i tri analize redundantnosti (RDA) su urađene u CANOCO 5.0 softveru.
CCA je pokazala statistički značajno razdvajanje u sastavu korovske flore između tri
istraživana lokaliteta, odnosno vinograda. PCA i RDA su ilustrovale snažan uticaj uslova
specifičnih za lokalitet (širina reda, tip zemljišta i specifične predeone karakteristike
lokaliteta) na prisustvo različitih životnih formi i fenoloških grupa korova. Takođe, CCA je
pokazala da uslovi na nivou istraživanih celina u okviru svakog od lokaliteta (odnosno u
okviru pojedinačnih vinograda) takođe rezultuju u razlikama u sastavu korovske flore, što
dovodi do dominantnosti određenih korovskih vrsta u različitim delovima svakog od
istraživanih vinograda.",
publisher = "Društvo za zaštitu bilja",
journal = "Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija",
title = "Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja",
pages = "24"
}
Anđelković, A., Šikuljak, D., Rajković, M., Popović, S.,& Marisavljević, D.. (2023). Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija
Društvo za zaštitu bilja., 24.
Anđelković A, Šikuljak D, Rajković M, Popović S, Marisavljević D. Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja. in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija. 2023;:24..
Anđelković, Ana, Šikuljak, Danijela, Rajković, Miloš, Popović, Slađana, Marisavljević, Dragana, "Uticaj lokalnih karakteristika staništa na sastav korovske flore u vinogradima Vršačkog vinogorja" in Zbornik XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27-30. novembar 2023, Zlatibor, Srbija (2023):24.

Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia

Stošić, Stefan; Zivkovic, Svetlana

(University of Perugia, 2023)

TY - CONF
AU - Stošić, Stefan
AU - Zivkovic, Svetlana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1192
AB - The genus Talaromyces encompasses a wide range of species that are ubiquitous in nature, thriving in
diverse habitats such as soil, plant debris, and indoor environments. They inhabit different climatic zones
across the globe and play crucial roles in natural ecosystems, through participation in organic matter
decomposition and nutrient cycling. Members of this genus are also important enzyme, pigment and
mycotoxin producers, biocontrol agents, human pathogens and food contaminants (1). Talaromyces spp.
can be plant pathogens and few studies pointed that out (2-5). A polyphasic approach was employed to
identify isolates of Talaromyces originating from diseased stored fruits in our country and subsequently
determine their plant pathogenicity. Following protocols recommended by Yilmaz et al. (1), morphological
examinations were carried out on Czapek yeast autolysate agar (CYA), Malt extract agar (MEA) and
Creatine sucrose agar (CREA). Mycelial growth was also tested at three incubation temperatures (5, 25 and
37°C) while micromorphological features were inspected from MEA-grown cultures. Internal transcribed
spacer (ITS) and beta-tubulin (BenA) regions were used for multilocus sequence typing (1). Molecular
sequences from our isolates were combined with the reference and verified sequences to construct a
combined (ITS+BenA) maximum likelihood phylogenetic tree. A pathogenicity test was conducted on
originating hosts. After combining the results from the identification procedures, two species of
Talaromyces were isolated in this study - Talaromyces minioluteus from pear, quince, tomato and orange
fruits, and T. rugulosus from pear and lemon fruits. Phenotypic characteristics were similar to the previous
descriptions in the literature (1, 6, 7). In pathogenicity assays, all isolates were pathogenic on the originating
hosts. The symptoms in artificial inoculations resembled those found in naturally infected fruits and the
reisolates exhibited the same morphological traits as the original isolates. These are the first detections of
T. minioluteus and T. rugulosus and the first confirmations of their pathogenicity on the beforementioned
plant hosts. The research presented here sheds light on the previously known fungi that can also act as plant
pathogens/food spoilage agents. Their presence on the fruit diminishes its quality and leads to economic
damage. Since different fruit and vegetables are sometimes kept in the same storage facilities, these plant
pathogens residing on them can also contribute to inoculum build-up and cross-contamination phenomena.
PB - University of Perugia
C3 - XIX Congress of European Mycologists, Perugia, Italy, 4-8 September 2023
T1 - Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia
SP - 71
ER - 
@conference{
author = "Stošić, Stefan and Zivkovic, Svetlana",
year = "2023",
abstract = "The genus Talaromyces encompasses a wide range of species that are ubiquitous in nature, thriving in
diverse habitats such as soil, plant debris, and indoor environments. They inhabit different climatic zones
across the globe and play crucial roles in natural ecosystems, through participation in organic matter
decomposition and nutrient cycling. Members of this genus are also important enzyme, pigment and
mycotoxin producers, biocontrol agents, human pathogens and food contaminants (1). Talaromyces spp.
can be plant pathogens and few studies pointed that out (2-5). A polyphasic approach was employed to
identify isolates of Talaromyces originating from diseased stored fruits in our country and subsequently
determine their plant pathogenicity. Following protocols recommended by Yilmaz et al. (1), morphological
examinations were carried out on Czapek yeast autolysate agar (CYA), Malt extract agar (MEA) and
Creatine sucrose agar (CREA). Mycelial growth was also tested at three incubation temperatures (5, 25 and
37°C) while micromorphological features were inspected from MEA-grown cultures. Internal transcribed
spacer (ITS) and beta-tubulin (BenA) regions were used for multilocus sequence typing (1). Molecular
sequences from our isolates were combined with the reference and verified sequences to construct a
combined (ITS+BenA) maximum likelihood phylogenetic tree. A pathogenicity test was conducted on
originating hosts. After combining the results from the identification procedures, two species of
Talaromyces were isolated in this study - Talaromyces minioluteus from pear, quince, tomato and orange
fruits, and T. rugulosus from pear and lemon fruits. Phenotypic characteristics were similar to the previous
descriptions in the literature (1, 6, 7). In pathogenicity assays, all isolates were pathogenic on the originating
hosts. The symptoms in artificial inoculations resembled those found in naturally infected fruits and the
reisolates exhibited the same morphological traits as the original isolates. These are the first detections of
T. minioluteus and T. rugulosus and the first confirmations of their pathogenicity on the beforementioned
plant hosts. The research presented here sheds light on the previously known fungi that can also act as plant
pathogens/food spoilage agents. Their presence on the fruit diminishes its quality and leads to economic
damage. Since different fruit and vegetables are sometimes kept in the same storage facilities, these plant
pathogens residing on them can also contribute to inoculum build-up and cross-contamination phenomena.",
publisher = "University of Perugia",
journal = "XIX Congress of European Mycologists, Perugia, Italy, 4-8 September 2023",
title = "Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia",
pages = "71"
}
Stošić, S.,& Zivkovic, S.. (2023). Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia. in XIX Congress of European Mycologists, Perugia, Italy, 4-8 September 2023
University of Perugia., 71.
Stošić S, Zivkovic S. Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia. in XIX Congress of European Mycologists, Perugia, Italy, 4-8 September 2023. 2023;:71..
Stošić, Stefan, Zivkovic, Svetlana, "Talaromyces spp. - the postharvest fruit pathogens in Serbia" in XIX Congress of European Mycologists, Perugia, Italy, 4-8 September 2023 (2023):71.

Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia

Blagojević, Jovana; Aleksic, Goran; Vučurović, Ivan; Starović, Mira; Ristić, Danijela

(The American Phytopathological Society, 2023)

TY - JOUR
AU - Blagojević, Jovana
AU - Aleksic, Goran
AU - Vučurović, Ivan
AU - Starović, Mira
AU - Ristić, Danijela
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1180
AB - Identifying the precise pathogens responsible for specific plant diseases is imperative for implementing targeted and efficient interventions and mitigating their spread. Dieback and shoot blight significantly diminish the lifespan and productivity of blueberries, yet the causative agents remain largely unidentified. To determine the identity and prevalence of the causal agents of branch dieback and shoot blight, we conducted multi-year and multi-site sampling of diseased highbush blueberries (Vaccinium corymbosum cv. Duke) in Serbia. Sixty-nine monosporic isolates were collected and characterized based on morphological, physiological features and multi-locus phylogenetic analysis of internal transcribed spacer (ITS), β-tubulin (TUB2) and translation elongation factor 1-alpha (TEF1) sequence data. Five species were identified as causal agents: Diaporthe eres (36 isolates), D. foeniculina (3 isolates), Neopestalotiopsis vaccinii (9 isolates), N. rosae (6 isolates) and Neofusicoccum parvum (15 isolates). The results of the pathogenicity tests performed with the 23 representative isolates confirmed the role of these species as primary pathogens in causing dieback and shoot blight of blueberry, with N. parvum being the most aggressive and D. eres the least. Our study underscores the diversity of genera and species of ascomycetes capable of causing blueberry dieback and shoot blight. Furthermore, our findings indicate that the agents responsible for the disease in Serbia differ from those identified in other regions worldwide.
PB - The American Phytopathological Society
T2 - Phytopathology
T1 - Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia
DO - https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-23-0133-R
ER - 
@article{
author = "Blagojević, Jovana and Aleksic, Goran and Vučurović, Ivan and Starović, Mira and Ristić, Danijela",
year = "2023",
abstract = "Identifying the precise pathogens responsible for specific plant diseases is imperative for implementing targeted and efficient interventions and mitigating their spread. Dieback and shoot blight significantly diminish the lifespan and productivity of blueberries, yet the causative agents remain largely unidentified. To determine the identity and prevalence of the causal agents of branch dieback and shoot blight, we conducted multi-year and multi-site sampling of diseased highbush blueberries (Vaccinium corymbosum cv. Duke) in Serbia. Sixty-nine monosporic isolates were collected and characterized based on morphological, physiological features and multi-locus phylogenetic analysis of internal transcribed spacer (ITS), β-tubulin (TUB2) and translation elongation factor 1-alpha (TEF1) sequence data. Five species were identified as causal agents: Diaporthe eres (36 isolates), D. foeniculina (3 isolates), Neopestalotiopsis vaccinii (9 isolates), N. rosae (6 isolates) and Neofusicoccum parvum (15 isolates). The results of the pathogenicity tests performed with the 23 representative isolates confirmed the role of these species as primary pathogens in causing dieback and shoot blight of blueberry, with N. parvum being the most aggressive and D. eres the least. Our study underscores the diversity of genera and species of ascomycetes capable of causing blueberry dieback and shoot blight. Furthermore, our findings indicate that the agents responsible for the disease in Serbia differ from those identified in other regions worldwide.",
publisher = "The American Phytopathological Society",
journal = "Phytopathology",
title = "Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia",
doi = "https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-23-0133-R"
}
Blagojević, J., Aleksic, G., Vučurović, I., Starović, M.,& Ristić, D.. (2023). Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia. in Phytopathology
The American Phytopathological Society..
https://doi.org/https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-23-0133-R
Blagojević J, Aleksic G, Vučurović I, Starović M, Ristić D. Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia. in Phytopathology. 2023;.
doi:https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-23-0133-R .
Blagojević, Jovana, Aleksic, Goran, Vučurović, Ivan, Starović, Mira, Ristić, Danijela, "Exploring the phylogenetic diversity of Botryosphaeriaceae and Diaporthe species causing dieback and shoot blight of blueberry in Serbia" in Phytopathology (2023),
https://doi.org/https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-23-0133-R . .

Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”

Oro, Violeta; Pisinov, Boris; Trkulja, Nenad; Stanisavljević, Rade; Belošević, Svetlana; Tabaković, Marijenka; Sekulić, Zoran

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Oro, Violeta
AU - Pisinov, Boris
AU - Trkulja, Nenad
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Belošević, Svetlana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sekulić, Zoran
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1292
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/844712
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1178
AB - “Devil’s Town” is a natural park dominated by broadleaf deciduous trees, and made up of two rare natural phenomena in the world: earthen statues, as specific forms of relief, and two springs of highly acidic water with high mineralization. Devil’s Town is a “biodiversity star” with a unique ambient, flora, fauna, and microbiome. The research aimed to: investigate the concentration of chemical parameters in the soil of the natural park, identify nematodes that can survive in extreme conditions, explore feeding habits of nematodes, and infer phylogenetic relationships of nematodes based on 28S rRNA sequences. Soil samples were collected from two sites, designated Soil under vegetation and Saxon mine soil, from which nematodes were discovered. Phylogenetic analyses were performed with 28S rRNA gene primers, using Maximum likelihood and Bayesian inference. The presence of minerals and heavy metals, combined with high acidity created extreme environmental conditions in which specific nematode species can survive. These circumstances favored fast-moving species with teeth and spears, such as mononchids and dorylaimids, enabling them to adopt predatory feeding behavior. In contrast, Acrobeloides, Prismatolaimus, Rhabditis spp. etc., are saprobionts adapted to specific chemical pollutants, and they tolerate high levels of Pb, Zn, Fe, Cu, Cd and As.
PB - MDPI
T2 - Forests
T1 - Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”
IS - 11
SP - 2241
VL - 14
DO - 10.3390/f14112241
ER - 
@article{
author = "Oro, Violeta and Pisinov, Boris and Trkulja, Nenad and Stanisavljević, Rade and Belošević, Svetlana and Tabaković, Marijenka and Sekulić, Zoran",
year = "2023",
abstract = "“Devil’s Town” is a natural park dominated by broadleaf deciduous trees, and made up of two rare natural phenomena in the world: earthen statues, as specific forms of relief, and two springs of highly acidic water with high mineralization. Devil’s Town is a “biodiversity star” with a unique ambient, flora, fauna, and microbiome. The research aimed to: investigate the concentration of chemical parameters in the soil of the natural park, identify nematodes that can survive in extreme conditions, explore feeding habits of nematodes, and infer phylogenetic relationships of nematodes based on 28S rRNA sequences. Soil samples were collected from two sites, designated Soil under vegetation and Saxon mine soil, from which nematodes were discovered. Phylogenetic analyses were performed with 28S rRNA gene primers, using Maximum likelihood and Bayesian inference. The presence of minerals and heavy metals, combined with high acidity created extreme environmental conditions in which specific nematode species can survive. These circumstances favored fast-moving species with teeth and spears, such as mononchids and dorylaimids, enabling them to adopt predatory feeding behavior. In contrast, Acrobeloides, Prismatolaimus, Rhabditis spp. etc., are saprobionts adapted to specific chemical pollutants, and they tolerate high levels of Pb, Zn, Fe, Cu, Cd and As.",
publisher = "MDPI",
journal = "Forests",
title = "Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”",
number = "11",
pages = "2241",
volume = "14",
doi = "10.3390/f14112241"
}
Oro, V., Pisinov, B., Trkulja, N., Stanisavljević, R., Belošević, S., Tabaković, M.,& Sekulić, Z.. (2023). Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”. in Forests
MDPI., 14(11), 2241.
https://doi.org/10.3390/f14112241
Oro V, Pisinov B, Trkulja N, Stanisavljević R, Belošević S, Tabaković M, Sekulić Z. Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”. in Forests. 2023;14(11):2241.
doi:10.3390/f14112241 .
Oro, Violeta, Pisinov, Boris, Trkulja, Nenad, Stanisavljević, Rade, Belošević, Svetlana, Tabaković, Marijenka, Sekulić, Zoran, "Nematofauna of the Natural Park “Devil’s Town”" in Forests, 14, no. 11 (2023):2241,
https://doi.org/10.3390/f14112241 . .

Nova formulacija ulja karanfilića (Syzygium aromaticum L.) u kontroli brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella)

Popović Milovanović, Tatjana; Milićević, Zoran; Krnjajić, Slobodan; Milovanović, Predrag; Iličić, Renata; Zečević, Katarina

(Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, 2023)


                      

                      
Popović Milovanović, T., Milićević, Z., Krnjajić, S., Milovanović, P., Iličić, R.,& Zečević, K.. (2023). Nova formulacija ulja karanfilića (Syzygium aromaticum L.) u kontroli brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd..
Popović Milovanović T, Milićević Z, Krnjajić S, Milovanović P, Iličić R, Zečević K. Nova formulacija ulja karanfilića (Syzygium aromaticum L.) u kontroli brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu. 2023;..
Popović Milovanović, Tatjana, Milićević, Zoran, Krnjajić, Slobodan, Milovanović, Predrag, Iličić, Renata, Zečević, Katarina, "Nova formulacija ulja karanfilića (Syzygium aromaticum L.) u kontroli brojnosti krompirovog moljca (Phthorimaea operculella)" in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (2023).

Poboljšanje kvaliteta semena lucerke i crvene deteline primenom predsetvenih tretmana

Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Tabaković, Marijenka; Marković, Jordan; Zlatković, Nevena; Trkulja, Nenad; Stanisavljević, Rade

(Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, 2023)


                      

                      
Štrbanović, R., Poštić, D., Tabaković, M., Marković, J., Zlatković, N., Trkulja, N.,& Stanisavljević, R.. (2023). Poboljšanje kvaliteta semena lucerke i crvene deteline primenom predsetvenih tretmana. in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu..
Štrbanović R, Poštić D, Tabaković M, Marković J, Zlatković N, Trkulja N, Stanisavljević R. Poboljšanje kvaliteta semena lucerke i crvene deteline primenom predsetvenih tretmana. in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu. 2023;..
Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Tabaković, Marijenka, Marković, Jordan, Zlatković, Nevena, Trkulja, Nenad, Stanisavljević, Rade, "Poboljšanje kvaliteta semena lucerke i crvene deteline primenom predsetvenih tretmana" in Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (2023).

Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha)

Rösch, Verena; Schuch, Sebastian; Sára, Helmut; Sára, Anita; Marinković, Slavica; van Klink, Roel; Jakovljević, Miljana; Helbing, Felix; Gjonov, Ilia; Entling, Martin; Biedermann, Robert; Achtziger, Roland

(Germany: Martin Luther Univ, Inst Biol-Zool, 2023)

TY - JOUR
AU - Rösch, Verena
AU - Schuch, Sebastian
AU - Sára, Helmut
AU - Sára, Anita
AU - Marinković, Slavica
AU - van Klink, Roel
AU - Jakovljević, Miljana
AU - Helbing, Felix
AU - Gjonov, Ilia
AU - Entling, Martin
AU - Biedermann, Robert
AU - Achtziger, Roland
PY - 2023
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/843813
UR - https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/113285
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1177
AB - Despite urbanisation being one of the main drivers of habitat destruction and biodiversity loss, home gardens can provide habitat for a wide range of species. Here we report the results of a leafhopper survey in 12 gardens in four European countries (Germany, Serbia, Austria and Bulgaria). Sampling was conducted in a semi-standardised way across the summer 2020. In total, 143 Auchenorrhyncha species with 2,361 adult specimens were recorded, including several red-listed species. The number of species per garden varied between 9 and 58. On average, around 26 species were found. Leafhopper diversity was positively influenced by garden area, age, plant diversity, extensive management and the cover of forests and parks in the surroundings, but also by the number of sampling dates. We conclude that extensively managed home gardens across Europe can support diverse communities of leafhoppers which is crucial in times of severe insect declines.
PB - Germany: Martin Luther Univ, Inst Biol-Zool
T2 - Cicadina
T1 - Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha)
EP - 57
SP - 39
VL - 22
DO - 10.25673/111331
ER - 
@article{
author = "Rösch, Verena and Schuch, Sebastian and Sára, Helmut and Sára, Anita and Marinković, Slavica and van Klink, Roel and Jakovljević, Miljana and Helbing, Felix and Gjonov, Ilia and Entling, Martin and Biedermann, Robert and Achtziger, Roland",
year = "2023",
abstract = "Despite urbanisation being one of the main drivers of habitat destruction and biodiversity loss, home gardens can provide habitat for a wide range of species. Here we report the results of a leafhopper survey in 12 gardens in four European countries (Germany, Serbia, Austria and Bulgaria). Sampling was conducted in a semi-standardised way across the summer 2020. In total, 143 Auchenorrhyncha species with 2,361 adult specimens were recorded, including several red-listed species. The number of species per garden varied between 9 and 58. On average, around 26 species were found. Leafhopper diversity was positively influenced by garden area, age, plant diversity, extensive management and the cover of forests and parks in the surroundings, but also by the number of sampling dates. We conclude that extensively managed home gardens across Europe can support diverse communities of leafhoppers which is crucial in times of severe insect declines.",
publisher = "Germany: Martin Luther Univ, Inst Biol-Zool",
journal = "Cicadina",
title = "Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha)",
pages = "57-39",
volume = "22",
doi = "10.25673/111331"
}
Rösch, V., Schuch, S., Sára, H., Sára, A., Marinković, S., van Klink, R., Jakovljević, M., Helbing, F., Gjonov, I., Entling, M., Biedermann, R.,& Achtziger, R.. (2023). Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha). in Cicadina
Germany: Martin Luther Univ, Inst Biol-Zool., 22, 39-57.
https://doi.org/10.25673/111331
Rösch V, Schuch S, Sára H, Sára A, Marinković S, van Klink R, Jakovljević M, Helbing F, Gjonov I, Entling M, Biedermann R, Achtziger R. Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha). in Cicadina. 2023;22:39-57.
doi:10.25673/111331 .
Rösch, Verena, Schuch, Sebastian, Sára, Helmut, Sára, Anita, Marinković, Slavica, van Klink, Roel, Jakovljević, Miljana, Helbing, Felix, Gjonov, Ilia, Entling, Martin, Biedermann, Robert, Achtziger, Roland, "Leafhopper diversity in home gardens – results of a survey in four countries across Europe (Hemiptera, Auchenorrhyncha)" in Cicadina, 22 (2023):39-57,
https://doi.org/10.25673/111331 . .

Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties

Tabaković, Marijenka; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Perić, Vesna; Oro, Violeta

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi, 2023)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Perić, Vesna
AU - Oro, Violeta
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/977
AB - of EOs on alfalfa (Medicago sativa L.) seed dormancy. The four different varieties of alfalfa were used for the experiment (Zaječarka-83, Banatska-VS, K-28, Novosadska H-11). Two essential oils, lavender (Lavandula angustifolia Mill.) and peppermint (Mentha piperita L.) were applied at four concentrations:1%, 0.5%, 0.2%, and 0.02%, along with water as a control. Germination, dormant seeds and dead seeds were evaluated in a laboratory setting according to ISTA rules. The type of EOs had no discernible influence on germinated seeds, dormancy, and dead seeds. Both EOs in concentrations of 1% and 0.5% inhibited seed germination. The maximum germination of 91.66% was achieved with the Novosadska H-11 variety using lavender oil at a concentration of 0.02%, with reduced dormancy. Varieties Zaječarka-83 and Banatska-VS had the highest level of dead and dormant seeds when lavender and peppermint EOs were applied at a concentration of 0.2%. This study showed that both EOs at a concentration of 0.02% had a stimulatory effect on seed germination, simultaneously reducing seed dormancy, emphasizing their potential use for seed quality improvement in organic farming.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties
EP - 12
IS - 1
SP - 8
VL - 27
DO - 10.5937/jpea27-43109
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Perić, Vesna and Oro, Violeta",
year = "2023",
abstract = "of EOs on alfalfa (Medicago sativa L.) seed dormancy. The four different varieties of alfalfa were used for the experiment (Zaječarka-83, Banatska-VS, K-28, Novosadska H-11). Two essential oils, lavender (Lavandula angustifolia Mill.) and peppermint (Mentha piperita L.) were applied at four concentrations:1%, 0.5%, 0.2%, and 0.02%, along with water as a control. Germination, dormant seeds and dead seeds were evaluated in a laboratory setting according to ISTA rules. The type of EOs had no discernible influence on germinated seeds, dormancy, and dead seeds. Both EOs in concentrations of 1% and 0.5% inhibited seed germination. The maximum germination of 91.66% was achieved with the Novosadska H-11 variety using lavender oil at a concentration of 0.02%, with reduced dormancy. Varieties Zaječarka-83 and Banatska-VS had the highest level of dead and dormant seeds when lavender and peppermint EOs were applied at a concentration of 0.2%. This study showed that both EOs at a concentration of 0.02% had a stimulatory effect on seed germination, simultaneously reducing seed dormancy, emphasizing their potential use for seed quality improvement in organic farming.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties",
pages = "12-8",
number = "1",
volume = "27",
doi = "10.5937/jpea27-43109"
}
Tabaković, M., Dragičević, V., Brankov, M., Stanisavljević, R., Poštić, D., Perić, V.,& Oro, V.. (2023). Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi., 27(1), 8-12.
https://doi.org/10.5937/jpea27-43109
Tabaković M, Dragičević V, Brankov M, Stanisavljević R, Poštić D, Perić V, Oro V. Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2023;27(1):8-12.
doi:10.5937/jpea27-43109 .
Tabaković, Marijenka, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Perić, Vesna, Oro, Violeta, "Application of lavender and mint essential oils for improvement of alfalfa (Medicago sativa L.) seed properties" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 27, no. 1 (2023):8-12,
https://doi.org/10.5937/jpea27-43109 . .
1

A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)

Vidović, Biljana; Cvrković, Tatjana; Orapa, Warea

(Agropolis Fondation, 2023)

TY - JOUR
AU - Vidović, Biljana
AU - Cvrković, Tatjana
AU - Orapa, Warea
PY - 2023
UR - http://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/6425
UR - https://enauka.gov.rs/handle/123456789/787268
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1152
AB - A new genus and species of the subfamily Nothopodinae, Colopodacini from Papua New Guinea are described and illustrated. Solenidiversum falcatariae gen. nov. sp. nov. infests Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & Grimes (Fabaceae) and causes erineum on both the leaf surfaces. Solenodiversum gen. nov. has the solenidion on the inner side of tarsus I, tibiae of both legs completely fused with tarsus, all leg and ventral opisthosomal setae present, empodium entire and scapular tubercles on rear shield margin. With this new genus and species, the current number of Colopodacini is 16 genera and 41 species. A key to the genera of the Colopodacini tribe is given.
PB - Agropolis Fondation
T2 - Acarologia
T1 - A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)
EP - 944
IS - 3
SP - 933
VL - 63
DO - 10.24349/w78m-2mk8
ER - 
@article{
author = "Vidović, Biljana and Cvrković, Tatjana and Orapa, Warea",
year = "2023",
abstract = "A new genus and species of the subfamily Nothopodinae, Colopodacini from Papua New Guinea are described and illustrated. Solenidiversum falcatariae gen. nov. sp. nov. infests Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & Grimes (Fabaceae) and causes erineum on both the leaf surfaces. Solenodiversum gen. nov. has the solenidion on the inner side of tarsus I, tibiae of both legs completely fused with tarsus, all leg and ventral opisthosomal setae present, empodium entire and scapular tubercles on rear shield margin. With this new genus and species, the current number of Colopodacini is 16 genera and 41 species. A key to the genera of the Colopodacini tribe is given.",
publisher = "Agropolis Fondation",
journal = "Acarologia",
title = "A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)",
pages = "944-933",
number = "3",
volume = "63",
doi = "10.24349/w78m-2mk8"
}
Vidović, B., Cvrković, T.,& Orapa, W.. (2023). A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae). in Acarologia
Agropolis Fondation., 63(3), 933-944.
https://doi.org/10.24349/w78m-2mk8
Vidović B, Cvrković T, Orapa W. A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae). in Acarologia. 2023;63(3):933-944.
doi:10.24349/w78m-2mk8 .
Vidović, Biljana, Cvrković, Tatjana, Orapa, Warea, "A new genus and new species of eriophyid mites from Papua New Guinea: a potential biological control agent of Falcataria moluccana (Fabaceae)" in Acarologia, 63, no. 3 (2023):933-944,
https://doi.org/10.24349/w78m-2mk8 . .
2

Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada

McClay, Alec; Bourchier, Robert; Landry, Jean-François; Morris, Catherine; Tosevski, Ivo

(Entomological Society of Canada, 2023)

TY - JOUR
AU - McClay, Alec
AU - Bourchier, Robert
AU - Landry, Jean-François
AU - Morris, Catherine
AU - Tosevski, Ivo
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1153
AB - The European root-boring moth, Chamaesphecia empiformis (Lepidoptera: Sesiidae), was released in Ontario, Canada, in 1971 and 1989 as a biological control agent for the perennial invasive weed cypress spurge, Euphorbia cyparissias Linnaeus (Euphorbiaceae). Until recently, the moth was believed to have failed to establish. Beginning in 2015, images posted on citizen science platforms, including BugGuide, iNaturalist, and Facebook groups, indicated that C. empiformis was in fact established. We have confirmed its presence in eastern Ontario by morphological and molecular identification of field-collected adults and eggs. This may be the longest-known lapse between the release of a weed biological control agent and confirmation of its establishment. Citizen science may provide valuable records documenting the establishment and dispersal of biological control agents.
PB - Entomological Society of Canada
T2 - The Canadian Entomologist
T1 - Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada
VL - 155
DO - 10.4039/tce.2023.17
ER - 
@article{
author = "McClay, Alec and Bourchier, Robert and Landry, Jean-François and Morris, Catherine and Tosevski, Ivo",
year = "2023",
abstract = "The European root-boring moth, Chamaesphecia empiformis (Lepidoptera: Sesiidae), was released in Ontario, Canada, in 1971 and 1989 as a biological control agent for the perennial invasive weed cypress spurge, Euphorbia cyparissias Linnaeus (Euphorbiaceae). Until recently, the moth was believed to have failed to establish. Beginning in 2015, images posted on citizen science platforms, including BugGuide, iNaturalist, and Facebook groups, indicated that C. empiformis was in fact established. We have confirmed its presence in eastern Ontario by morphological and molecular identification of field-collected adults and eggs. This may be the longest-known lapse between the release of a weed biological control agent and confirmation of its establishment. Citizen science may provide valuable records documenting the establishment and dispersal of biological control agents.",
publisher = "Entomological Society of Canada",
journal = "The Canadian Entomologist",
title = "Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada",
volume = "155",
doi = "10.4039/tce.2023.17"
}
McClay, A., Bourchier, R., Landry, J., Morris, C.,& Tosevski, I.. (2023). Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada. in The Canadian Entomologist
Entomological Society of Canada., 155.
https://doi.org/10.4039/tce.2023.17
McClay A, Bourchier R, Landry J, Morris C, Tosevski I. Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada. in The Canadian Entomologist. 2023;155.
doi:10.4039/tce.2023.17 .
McClay, Alec, Bourchier, Robert, Landry, Jean-François, Morris, Catherine, Tosevski, Ivo, "Citizen science reveals the establishment of Chamaesphecia empiformis (Esper) (Lepidoptera: Sesiidae), a long-lost biological control agent for Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae), in Ontario, Canada" in The Canadian Entomologist, 155 (2023),
https://doi.org/10.4039/tce.2023.17 . .
1

Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth

Đokić, Dragoslav; Tabaković, Marijenka; Knežević, Jasmina; Milenković, Bojana; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - JOUR
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Knežević, Jasmina
AU - Milenković, Bojana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1142
AB - The shape and the size of maize seeds are the most variable traits, which are determined by a genotype and environmental conditions. The aim of this study was to understand the effects of the mechanism of the relationship and significance of seed variability on germination and morphology of seedlings. The seeds of five hybrids ZP388, ZP434, ZP555, ZP606, and ZP6263 were used in this study. The following seed traits were analysed: physical ones: seed length (L), thickness (T) and the width (W); morphological ones: seed weight (SW), seedling length (SLW), root length (RL), shoot length (SL) and seed germination (G) as a phydiological trait.There are statistically significant differences not only among physical traits of the seeds of the five hybrids (p≤0.05), but also among the morphological traits (p≤0.05). Statisticlly significant differences (p≤0.05) in the width (W), length(L) and thickness (T) of seeds of all hybrids were determined in the small flat fraction (SP). The large rounded seed fraction (KO) mainly differed in the width and thickness between hybrids ZP434 and ZP 555, while the large flat seed fraction differed the most in the length between these two hybrids. Large-flat (KP) seed fractions are also characterized by the highest germination (99%). As the seed weight increases, the seedling weight decreases (R2=0.527). Segmentation within hybrids according to the diversity of morphological and physiological properties of seeds was carried out according to the seed size, fraction and seedling weight, while the other parameters were less important. The characteristic of all hybrids is that large seeds of the KP fraction have high germination and well-developed seedlings.
PB - Društvo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth
EP - 300
IS - 1
SP - 289
VL - 55
DO - 10.2298/GENSR23010289D
ER - 
@article{
author = "Đokić, Dragoslav and Tabaković, Marijenka and Knežević, Jasmina and Milenković, Bojana and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "The shape and the size of maize seeds are the most variable traits, which are determined by a genotype and environmental conditions. The aim of this study was to understand the effects of the mechanism of the relationship and significance of seed variability on germination and morphology of seedlings. The seeds of five hybrids ZP388, ZP434, ZP555, ZP606, and ZP6263 were used in this study. The following seed traits were analysed: physical ones: seed length (L), thickness (T) and the width (W); morphological ones: seed weight (SW), seedling length (SLW), root length (RL), shoot length (SL) and seed germination (G) as a phydiological trait.There are statistically significant differences not only among physical traits of the seeds of the five hybrids (p≤0.05), but also among the morphological traits (p≤0.05). Statisticlly significant differences (p≤0.05) in the width (W), length(L) and thickness (T) of seeds of all hybrids were determined in the small flat fraction (SP). The large rounded seed fraction (KO) mainly differed in the width and thickness between hybrids ZP434 and ZP 555, while the large flat seed fraction differed the most in the length between these two hybrids. Large-flat (KP) seed fractions are also characterized by the highest germination (99%). As the seed weight increases, the seedling weight decreases (R2=0.527). Segmentation within hybrids according to the diversity of morphological and physiological properties of seeds was carried out according to the seed size, fraction and seedling weight, while the other parameters were less important. The characteristic of all hybrids is that large seeds of the KP fraction have high germination and well-developed seedlings.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth",
pages = "300-289",
number = "1",
volume = "55",
doi = "10.2298/GENSR23010289D"
}
Đokić, D., Tabaković, M., Knežević, J., Milenković, B., Poštić, D., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2023). Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth. in Genetika
Društvo genetičara Srbije., 55(1), 289-300.
https://doi.org/10.2298/GENSR23010289D
Đokić D, Tabaković M, Knežević J, Milenković B, Poštić D, Štrbanović R, Stanisavljević R. Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth. in Genetika. 2023;55(1):289-300.
doi:10.2298/GENSR23010289D .
Đokić, Dragoslav, Tabaković, Marijenka, Knežević, Jasmina, Milenković, Bojana, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Variability and correlation between properties of maize hybrid seeds of different fractions obtained after seed processing and the initial seedling growth" in Genetika, 55, no. 1 (2023):289-300,
https://doi.org/10.2298/GENSR23010289D . .

Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Đokić, Dragoslav; Milenković, Jasmina; Tabaković, Marijenka

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi, 2023)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Milenković, Jasmina
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1145
AB - Alfalfa is the most significant perennial and multi-crop forage legume in Serbia. Seed production has numerous problems, which causes high variability in seed yield. One of the problems in this production is the weed seeds that are in the natural alfalfa seed after harvesting. Minimum purity must be greater than 95 %, up to 2 % of other species are allowed, and up to 0.5 % of weeds, but no quarantine weeds such as dodder (Cuscuta.sp). Weed seeds were detected in natural alfalfa seeds: Sinapis arvensis L., Amaranthus retroflexus L., Rumex obtusifolius, L., Cuscuta campestris Yunk., Rumex acetosella L., Plantago lanceolata L., Plantago major L., Rumex crispus L., Galium aparine L., Convolvus arvensis L. as expected, the variability of the number of weed seeds detected from the seed lots over three years was high: CV% = 14.78 for wild sorghum – S. halepense (L.) Pers. In the 2022, to CV% = 65.47 for ribwort plantain – Plantago lanceolata L. in the 2020. For the weight of 1000 seeds of the examined weeds, the variability was determined from CV% = 5.869 for the ribwort plantain – Plantago lanceolata L. (year 2020), to CV% = 34.41 for yellow dock – Rumex crispus L. (year 2022).
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia
EP - 29
IS - 1
SP - 25
VL - 27
DO - 10.5937/jpea27-43083
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Đokić, Dragoslav and Milenković, Jasmina and Tabaković, Marijenka",
year = "2023",
abstract = "Alfalfa is the most significant perennial and multi-crop forage legume in Serbia. Seed production has numerous problems, which causes high variability in seed yield. One of the problems in this production is the weed seeds that are in the natural alfalfa seed after harvesting. Minimum purity must be greater than 95 %, up to 2 % of other species are allowed, and up to 0.5 % of weeds, but no quarantine weeds such as dodder (Cuscuta.sp). Weed seeds were detected in natural alfalfa seeds: Sinapis arvensis L., Amaranthus retroflexus L., Rumex obtusifolius, L., Cuscuta campestris Yunk., Rumex acetosella L., Plantago lanceolata L., Plantago major L., Rumex crispus L., Galium aparine L., Convolvus arvensis L. as expected, the variability of the number of weed seeds detected from the seed lots over three years was high: CV% = 14.78 for wild sorghum – S. halepense (L.) Pers. In the 2022, to CV% = 65.47 for ribwort plantain – Plantago lanceolata L. in the 2020. For the weight of 1000 seeds of the examined weeds, the variability was determined from CV% = 5.869 for the ribwort plantain – Plantago lanceolata L. (year 2020), to CV% = 34.41 for yellow dock – Rumex crispus L. (year 2022).",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia",
pages = "29-25",
number = "1",
volume = "27",
doi = "10.5937/jpea27-43083"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Đokić, D., Milenković, J.,& Tabaković, M.. (2023). Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi., 27(1), 25-29.
https://doi.org/10.5937/jpea27-43083
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Đokić D, Milenković J, Tabaković M. Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2023;27(1):25-29.
doi:10.5937/jpea27-43083 .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Đokić, Dragoslav, Milenković, Jasmina, Tabaković, Marijenka, "Variability of the number and weight of 1000 seeds of weeds present in alfalfa natural seeds from different locations in Serbia" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 27, no. 1 (2023):25-29,
https://doi.org/10.5937/jpea27-43083 . .

Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years

Đokić, Dragoslav; Terzić, Dragan; Knežević, Jasmina; Vuković, Aleksandar; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(NARDI FUNDULEA, ROMANIA, 2023)

TY - JOUR
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Terzić, Dragan
AU - Knežević, Jasmina
AU - Vuković, Aleksandar
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1147
AB - The paper presents the results of three - year tests (I, II, III) of finishing alfalfa seed of three different purities. Natural alfalfa seeds were classified into three groups: 1) without the presence of quarantine weeds; 2) with the presence of quarantine weeds of Cuscuta spp. and Rumex spp., but in smaller quantities; 3) in which there were also quarantine weeds in larger quantities. The alfalfa seeds were cleaned on a selector with sieves and on a magnetic separator manufactured by Emceka-Gompper. Depending on the purity of natural alfalfa seed, the finishing process had to take place in one to three passes through a system of machines, which caused different finishing output and losses of finishing processed alfalfa seed (9.2 to 38.0%). After finishing, the highest quality of processed seeds was from the group with the highest quarantine weeds (group 3), which was reflected in the lowest percentage of hard seeds (16%) and the highest percentage of germination (83%) in all years. This is also shown by a highly significant negative correlation between germination and hard seed (r=-430) after three years of seed processing.
PB - NARDI FUNDULEA, ROMANIA
T2 - Romanian Agricultural Research
T1 - Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years
EP - 272
SP - 261
VL - 40
DO - 10.59665/rar4025
ER - 
@article{
author = "Đokić, Dragoslav and Terzić, Dragan and Knežević, Jasmina and Vuković, Aleksandar and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "The paper presents the results of three - year tests (I, II, III) of finishing alfalfa seed of three different purities. Natural alfalfa seeds were classified into three groups: 1) without the presence of quarantine weeds; 2) with the presence of quarantine weeds of Cuscuta spp. and Rumex spp., but in smaller quantities; 3) in which there were also quarantine weeds in larger quantities. The alfalfa seeds were cleaned on a selector with sieves and on a magnetic separator manufactured by Emceka-Gompper. Depending on the purity of natural alfalfa seed, the finishing process had to take place in one to three passes through a system of machines, which caused different finishing output and losses of finishing processed alfalfa seed (9.2 to 38.0%). After finishing, the highest quality of processed seeds was from the group with the highest quarantine weeds (group 3), which was reflected in the lowest percentage of hard seeds (16%) and the highest percentage of germination (83%) in all years. This is also shown by a highly significant negative correlation between germination and hard seed (r=-430) after three years of seed processing.",
publisher = "NARDI FUNDULEA, ROMANIA",
journal = "Romanian Agricultural Research",
title = "Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years",
pages = "272-261",
volume = "40",
doi = "10.59665/rar4025"
}
Đokić, D., Terzić, D., Knežević, J., Vuković, A., Poštić, D., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2023). Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years. in Romanian Agricultural Research
NARDI FUNDULEA, ROMANIA., 40, 261-272.
https://doi.org/10.59665/rar4025
Đokić D, Terzić D, Knežević J, Vuković A, Poštić D, Štrbanović R, Stanisavljević R. Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years. in Romanian Agricultural Research. 2023;40:261-272.
doi:10.59665/rar4025 .
Đokić, Dragoslav, Terzić, Dragan, Knežević, Jasmina, Vuković, Aleksandar, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Influence of the Presence of Weeds and Other Impurities in Natural Alfalfa Seed on Finishing Machines Work and Seed Quality During Three Years" in Romanian Agricultural Research, 40 (2023):261-272,
https://doi.org/10.59665/rar4025 . .

Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy

Vranješ, Filip; Pećinar, Ilinka; Vrbničanin, Sava; Lević, Steva; Šikuljak, Danijela; Božić, Dragana

(Taylor & Francis Group, 2023)

TY - JOUR
AU - Vranješ, Filip
AU - Pećinar, Ilinka
AU - Vrbničanin, Sava
AU - Lević, Steva
AU - Šikuljak, Danijela
AU - Božić, Dragana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1141
AB - The aim of our study was to evaluate the use of Raman spectroscopy for pre-diagnostic estimation of weed response to bleaching herbicides. Model plants were Chenopodium album and Abutilon theophrasti treated with mesotrione (120 g a.i. ha−1). Raman single-point measurements were taken 1, 2, 3, and 7 days after herbicide application from different points on the leaves. Principal component analysis (PCA) was carried out on data normalized by the highest intensity band at 1522 cm−1 and using spectral region from 950 to 1650 cm−1 comprising mainly contributions of carotenoids. The carotenoids by intensive band at ∼1522 cm−1 and bands with lower intensity at ∼1155 and 1007 cm−1 in treated plants were confirmed. According to PC1 (the first principal component) and PC2 (the second principal component), the highest intensity bands responsible for treatment differentiation in C. album could be assigned to chlorophyll, lignin, and carotenes. According to PC1 in A. theophrasti leaves the treatment differences could be observed 7 days after mesotrione treatment and PC2 gave a clear separation between all control and treated leaf samples. Raman spectroscopy may be a good complement to invasive analytical methods, in assessing the plant abiotic stress induced by bleaching herbicides.
PB - Taylor & Francis Group
T2 - Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
T1 - Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy
IS - 5
VL - 58
DO - 10.1080/03601234.2023.2220645
ER - 
@article{
author = "Vranješ, Filip and Pećinar, Ilinka and Vrbničanin, Sava and Lević, Steva and Šikuljak, Danijela and Božić, Dragana",
year = "2023",
abstract = "The aim of our study was to evaluate the use of Raman spectroscopy for pre-diagnostic estimation of weed response to bleaching herbicides. Model plants were Chenopodium album and Abutilon theophrasti treated with mesotrione (120 g a.i. ha−1). Raman single-point measurements were taken 1, 2, 3, and 7 days after herbicide application from different points on the leaves. Principal component analysis (PCA) was carried out on data normalized by the highest intensity band at 1522 cm−1 and using spectral region from 950 to 1650 cm−1 comprising mainly contributions of carotenoids. The carotenoids by intensive band at ∼1522 cm−1 and bands with lower intensity at ∼1155 and 1007 cm−1 in treated plants were confirmed. According to PC1 (the first principal component) and PC2 (the second principal component), the highest intensity bands responsible for treatment differentiation in C. album could be assigned to chlorophyll, lignin, and carotenes. According to PC1 in A. theophrasti leaves the treatment differences could be observed 7 days after mesotrione treatment and PC2 gave a clear separation between all control and treated leaf samples. Raman spectroscopy may be a good complement to invasive analytical methods, in assessing the plant abiotic stress induced by bleaching herbicides.",
publisher = "Taylor & Francis Group",
journal = "Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes",
title = "Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy",
number = "5",
volume = "58",
doi = "10.1080/03601234.2023.2220645"
}
Vranješ, F., Pećinar, I., Vrbničanin, S., Lević, S., Šikuljak, D.,& Božić, D.. (2023). Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy. in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
Taylor & Francis Group., 58(5).
https://doi.org/10.1080/03601234.2023.2220645
Vranješ F, Pećinar I, Vrbničanin S, Lević S, Šikuljak D, Božić D. Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy. in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 2023;58(5).
doi:10.1080/03601234.2023.2220645 .
Vranješ, Filip, Pećinar, Ilinka, Vrbničanin, Sava, Lević, Steva, Šikuljak, Danijela, Božić, Dragana, "Non-destructive estimation of weed response to bleaching herbicides by Raman spectroscopy" in Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 58, no. 5 (2023),
https://doi.org/10.1080/03601234.2023.2220645 . .

Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia

Jelušić, Aleksandra; Mitrović, Petar; Iličić, Renata; Milovanović, Predrag; Stanković, Slaviša; Popović Milovanović, Tatjana

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Mitrović, Petar
AU - Iličić, Renata
AU - Milovanović, Predrag
AU - Stanković, Slaviša
AU - Popović Milovanović, Tatjana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1137
AB - The aim of this work was to identify and characterize the pectolytic bacteria responsible for the emergence of bacterial soft rot on two summer cabbage hybrids (Cheers F1 and Hippo F1) grown in the Futog locality (Bačka, Vojvodina), known for the five-century-long tradition of cabbage cultivation in Serbia. Symptoms manifesting as soft lesions on outer head leaves were observed during August 2021, while the inner tissues were macerated, featuring cream to black discoloration. As the affected tissue decomposed, it exuded a specific odor. Disease incidence ranged from 15% to 25%. A total of 67 isolates producing pits on crystal violet pectate (CVP) medium were characterized for their phenotypic and genotypic features. The pathogenicity was confirmed on cabbage heads. Findings yielded by the repetitive element palindromic-polymerase chain reaction (rep-PCR) technique confirmed interspecies diversity between cabbage isolates, as well as intraspecies genetic diversity within the P. carotovorum group of isolates. Based on multilocus sequence typing (MLST) using genes dnaX, mdh, icdA, and proA, five representative isolates were identified as Pectobacterium carotovorum (Cheers F1 and Hippo F1), while two were identified as Pectobacterium versatile (Hippo F1) and Pectobacterium odoriferum (Hippo F1), respectively, indicating the presence of diverse Pectobacterium species even in combined infection in the same field. Among the obtained isolates, P. carotovorum was the most prevalent species (62.69%), while P. versatile and P. odoriferum were less represented (contributing by 19.40% and 17.91%, respectively). Multilocus sequence analysis (MLSA) performed with concatenated sequences of four housekeeping genes (proA, dnaX, icdA, and mdh) and constructed a neighbor-joining phylogenetic tree enabled insight into the phylogenetic position of the Serbian cabbage Pectobacterium isolates. Bacterium P. odoriferum was found to be the most virulent species for cabbage, followed by P. versatile, while all three species had comparable virulence with respect to potato. The results obtained in this work provide a better understanding of the spreading routes and abundance of different Pectobacterium spp. in Serbia.
PB - MDPI
T2 - Microorganisms
T1 - Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia
IS - 2
SP - 335
VL - 11
DO - 10.3390/microorganisms11020335
ER - 
@article{
author = "Jelušić, Aleksandra and Mitrović, Petar and Iličić, Renata and Milovanović, Predrag and Stanković, Slaviša and Popović Milovanović, Tatjana",
year = "2023",
abstract = "The aim of this work was to identify and characterize the pectolytic bacteria responsible for the emergence of bacterial soft rot on two summer cabbage hybrids (Cheers F1 and Hippo F1) grown in the Futog locality (Bačka, Vojvodina), known for the five-century-long tradition of cabbage cultivation in Serbia. Symptoms manifesting as soft lesions on outer head leaves were observed during August 2021, while the inner tissues were macerated, featuring cream to black discoloration. As the affected tissue decomposed, it exuded a specific odor. Disease incidence ranged from 15% to 25%. A total of 67 isolates producing pits on crystal violet pectate (CVP) medium were characterized for their phenotypic and genotypic features. The pathogenicity was confirmed on cabbage heads. Findings yielded by the repetitive element palindromic-polymerase chain reaction (rep-PCR) technique confirmed interspecies diversity between cabbage isolates, as well as intraspecies genetic diversity within the P. carotovorum group of isolates. Based on multilocus sequence typing (MLST) using genes dnaX, mdh, icdA, and proA, five representative isolates were identified as Pectobacterium carotovorum (Cheers F1 and Hippo F1), while two were identified as Pectobacterium versatile (Hippo F1) and Pectobacterium odoriferum (Hippo F1), respectively, indicating the presence of diverse Pectobacterium species even in combined infection in the same field. Among the obtained isolates, P. carotovorum was the most prevalent species (62.69%), while P. versatile and P. odoriferum were less represented (contributing by 19.40% and 17.91%, respectively). Multilocus sequence analysis (MLSA) performed with concatenated sequences of four housekeeping genes (proA, dnaX, icdA, and mdh) and constructed a neighbor-joining phylogenetic tree enabled insight into the phylogenetic position of the Serbian cabbage Pectobacterium isolates. Bacterium P. odoriferum was found to be the most virulent species for cabbage, followed by P. versatile, while all three species had comparable virulence with respect to potato. The results obtained in this work provide a better understanding of the spreading routes and abundance of different Pectobacterium spp. in Serbia.",
publisher = "MDPI",
journal = "Microorganisms",
title = "Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia",
number = "2",
pages = "335",
volume = "11",
doi = "10.3390/microorganisms11020335"
}
Jelušić, A., Mitrović, P., Iličić, R., Milovanović, P., Stanković, S.,& Popović Milovanović, T.. (2023). Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia. in Microorganisms
MDPI., 11(2), 335.
https://doi.org/10.3390/microorganisms11020335
Jelušić A, Mitrović P, Iličić R, Milovanović P, Stanković S, Popović Milovanović T. Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia. in Microorganisms. 2023;11(2):335.
doi:10.3390/microorganisms11020335 .
Jelušić, Aleksandra, Mitrović, Petar, Iličić, Renata, Milovanović, Predrag, Stanković, Slaviša, Popović Milovanović, Tatjana, "Diversity of Bacterial Soft Rot-Causing Pectobacterium Species Affecting Cabbage in Serbia" in Microorganisms, 11, no. 2 (2023):335,
https://doi.org/10.3390/microorganisms11020335 . .
2

Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia

Jelušić, Aleksandra; Scortichini, Marco; Marković, Sanja; Mitrović, Petar; Iličić, Renata; Stanković, Slaviša; Popović Milovanović, Tatjana

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Jelušić, Aleksandra
AU - Scortichini, Marco
AU - Marković, Sanja
AU - Mitrović, Petar
AU - Iličić, Renata
AU - Stanković, Slaviša
AU - Popović Milovanović, Tatjana
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1138
AB - The aim of this study was to establish a link between genetic diversity and the geographic origin of Pectobacterium strains belonging to three species—P. carotovorum, P. versatile, and P. odoriferum—isolated from cabbage in Serbia by comparing their sequences with those of strains sourced from different hosts and countries in Europe, Asia, and North America. Phylogeographic relatedness was reconstructed using the Templeton, Crandall, and Sing’s (TCS) haplotype network based on concatenated sequences of the housekeeping genes dnaX, icdA, mdh, and proA, while pairwise genetic distances were computed by applying the p-distance model. The obtained TCS haplotype networks indicated the existence of high intra-species genetic diversity among strains of all three species, as reflected in the 0.2–2.3%, 0.2–2.5%, and 0.1–1.7% genetic distance ranges obtained for P. carotovorum, P. versatile, and P. odoriferum, respectively. Five new haplotypes (denoted as HPc1–HPc5) were detected among cabbage strains of P. carotovorum, while one new haplotype was identified for both P. versatile (HPv1) and P. odoriferum (HPo1). None of the TCS haplotype networks provided evidence of significant correlation between geographic origin and the determined haplotypes, i.e., the infection origin. However, as haplotype network results are affected by the availability of sequencing data in public databases for the used genes and the number of analyzed strains, these findings may also be influenced by small sample size.
PB - MDPI
T2 - Microorganisms
T1 - Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia
IS - 8
IS - 2122
VL - 11
DO - 10.3390/microorganisms11082122
ER - 
@article{
author = "Jelušić, Aleksandra and Scortichini, Marco and Marković, Sanja and Mitrović, Petar and Iličić, Renata and Stanković, Slaviša and Popović Milovanović, Tatjana",
year = "2023",
abstract = "The aim of this study was to establish a link between genetic diversity and the geographic origin of Pectobacterium strains belonging to three species—P. carotovorum, P. versatile, and P. odoriferum—isolated from cabbage in Serbia by comparing their sequences with those of strains sourced from different hosts and countries in Europe, Asia, and North America. Phylogeographic relatedness was reconstructed using the Templeton, Crandall, and Sing’s (TCS) haplotype network based on concatenated sequences of the housekeeping genes dnaX, icdA, mdh, and proA, while pairwise genetic distances were computed by applying the p-distance model. The obtained TCS haplotype networks indicated the existence of high intra-species genetic diversity among strains of all three species, as reflected in the 0.2–2.3%, 0.2–2.5%, and 0.1–1.7% genetic distance ranges obtained for P. carotovorum, P. versatile, and P. odoriferum, respectively. Five new haplotypes (denoted as HPc1–HPc5) were detected among cabbage strains of P. carotovorum, while one new haplotype was identified for both P. versatile (HPv1) and P. odoriferum (HPo1). None of the TCS haplotype networks provided evidence of significant correlation between geographic origin and the determined haplotypes, i.e., the infection origin. However, as haplotype network results are affected by the availability of sequencing data in public databases for the used genes and the number of analyzed strains, these findings may also be influenced by small sample size.",
publisher = "MDPI",
journal = "Microorganisms",
title = "Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia",
number = "8, 2122",
volume = "11",
doi = "10.3390/microorganisms11082122"
}
Jelušić, A., Scortichini, M., Marković, S., Mitrović, P., Iličić, R., Stanković, S.,& Popović Milovanović, T.. (2023). Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia. in Microorganisms
MDPI., 11(8).
https://doi.org/10.3390/microorganisms11082122
Jelušić A, Scortichini M, Marković S, Mitrović P, Iličić R, Stanković S, Popović Milovanović T. Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia. in Microorganisms. 2023;11(8).
doi:10.3390/microorganisms11082122 .
Jelušić, Aleksandra, Scortichini, Marco, Marković, Sanja, Mitrović, Petar, Iličić, Renata, Stanković, Slaviša, Popović Milovanović, Tatjana, "Phylogeographic Analysis of Soft-Rot-Causing Pectobacterium spp. Strains Obtained from Cabbage in Serbia" in Microorganisms, 11, no. 8 (2023),
https://doi.org/10.3390/microorganisms11082122 . .

Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama

Knežević, Jasmina; Gudžić, Nikola; Beković, Dragoljub; Rajičić, Vera; Živanović, Ljubiša; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Knežević, Jasmina
AU - Gudžić, Nikola
AU - Beković, Dragoljub
AU - Rajičić, Vera
AU - Živanović, Ljubiša
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/969
AB - U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C, međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).
PB - Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama
EP - 8
IS - 1
SP - 1
VL - 29
DO - 10.5937/SelSem2301001K
ER - 
@article{
author = "Knežević, Jasmina and Gudžić, Nikola and Beković, Dragoljub and Rajičić, Vera and Živanović, Ljubiša and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C, međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).",
publisher = "Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama",
pages = "8-1",
number = "1",
volume = "29",
doi = "10.5937/SelSem2301001K"
}
Knežević, J., Gudžić, N., Beković, D., Rajičić, V., Živanović, L., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2023). Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo
Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 1-8.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K
Knežević J, Gudžić N, Beković D, Rajičić V, Živanović L, Tabaković M, Stanisavljević R. Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo. 2023;29(1):1-8.
doi:10.5937/SelSem2301001K .
Knežević, Jasmina, Gudžić, Nikola, Beković, Dragoljub, Rajičić, Vera, Živanović, Ljubiša, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama" in Selekcija i semenarstvo, 29, no. 1 (2023):1-8,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K . .

Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture

Tabaković, Marijenka; Dragičević, Vesna; Štrbanović, Ratibor; Živković, Ivana; Brankov, Milan; Rakić, Sveto; Oro, Violeta

(Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragičević, Vesna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Živković, Ivana
AU - Brankov, Milan
AU - Rakić, Sveto
AU - Oro, Violeta
PY - 2023
UR - https://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/966
AB - Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa. U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida, masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena.
PB - Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture
EP - 50
IS - 1
SP - 43
VL - 29
DO - 10.5937/SelSem2301043T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Dragičević, Vesna and Štrbanović, Ratibor and Živković, Ivana and Brankov, Milan and Rakić, Sveto and Oro, Violeta",
year = "2023",
abstract = "Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa. U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida, masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena.",
publisher = "Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture",
pages = "50-43",
number = "1",
volume = "29",
doi = "10.5937/SelSem2301043T"
}
Tabaković, M., Dragičević, V., Štrbanović, R., Živković, I., Brankov, M., Rakić, S.,& Oro, V.. (2023). Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo
Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 43-50.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T
Tabaković M, Dragičević V, Štrbanović R, Živković I, Brankov M, Rakić S, Oro V. Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo. 2023;29(1):43-50.
doi:10.5937/SelSem2301043T .
Tabaković, Marijenka, Dragičević, Vesna, Štrbanović, Ratibor, Živković, Ivana, Brankov, Milan, Rakić, Sveto, Oro, Violeta, "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture" in Selekcija i semenarstvo, 29, no. 1 (2023):43-50,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T . .