Now showing items 1374-1389 of 1389

   Titles
   Zastupljenost - ekonomski značajnih korovskih vrsta u vegetaciji duž riparijalnih staništa i puteva - na području Srbije [1]
   Zastupljenost i molekularna detekcija virusa mozaika krastavca u usevu duvana [1]
   Zastupljenost korova u naturalnom semenu lucerke [1]
   Zastupljenost Polygonum aviculare L., Setaria viridis L., и Chenopodium album L. u uslovima kompeticije Ambrosia artemisiifolia L. i Ambrosia trifida [1]
   Zaštita ekosistema i bioremedijacija [1]
   Zaštita organskih cerealija od štetnih insekata i glodara u podnom skladištu [1]
   Zaštita paprike i paradajza od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova [1]
   Značaj analiza sumpor dioksida u mesu i proizvodima od mesa [1]
   Značaj fizioloških svojstava u selekciji pšenice u uslovima navodnjavanja i stresa suše [1]
   Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije [1]
   Značaj prognozno-izveštajne službe u suzbijanju štetnih organizama u poljoprivredi [1]
   Značaj riparijalnih područja Srbije u širenju invazivnih biljnih vrsta [1]
   Акватични коридори биљних инвазија у Србији [1]
   Анализа приноса и садржаја уља код уљане репице (Brassica napus L.) у северно-бачком округу [1]
   Идентификација сората луцерке применом молекуларних маркера у почетним фазама развића биљака [1]
   Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза [1]