Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: plantarum@rcub.bg.ac.rs