Pitanja i komentare očekujemo na : Zapažanja
ili na mejl: plantarum@rcub.bg.ac.rs