Show simple item record

dc.creatorVučurović, Ana
dc.creatorBulajić, Aleksandra
dc.creatorStanković, Ivana
dc.creatorRistić, Danijela
dc.creatorBerenji, Janoš
dc.creatorKrstić, Branka
dc.date.accessioned2023-09-26T12:42:09Z
dc.date.available2023-09-26T12:42:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1820-3949
dc.identifier.urihttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/1122
dc.description.abstractVirus mozaika lubenice (Watermelon mosaic virus, WMV) široko je rasprostranjen u usevima vrežastih kultura, mada se najčešće javlja na Mediteranu i regionima sa umerenom klimom. U Srbiji, WMV je detektovan u pojedinačnim i mešanim infekcijama sa virusom žutog mozaika cukinija (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) i virusom mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus, CMV) u usevima tikava i bundeva gajenim na otvorenom polju. Od virusa tikava, WMV je često prevalentan virus, kako po broju lokaliteta u kojima je dokazan, tako i po učestalosti u samom usevu. Iz ukupno 12 komercijalnih useva na osam lokaliteta, 2009. godine sakupljeno je 583 biljaka Cucurbita pepo cvs. Olinka, Beogradska tikvica i Tosca (cukini forma), kao i C. maxima i C. moschata, sa simptomima virusnih zaraza, koje su analizirane na prisustvo šest najznačajnijih virusa tikava primenom DAS-ELISA metode. WMV je detektovan na manjem broju lokaliteta i u manjoj učestalosti u poređenju sa prethodne dve vegetacije. U pojedinačnim infekcijama, WMV je detektovan u 11% testiranih biljaka u tri useva, a u mešanim sa ZYMV u 9,9% testiranih biljaka u pet useva i sa CMV u 0,2% testiranih biljaka u jednom usevu. Deo gena za protein omotača virusa i deo 3' neprepisujućeg regiona dva odabrana izolata WMV poreklom iz različitih lokaliteta i biljaka domaćina umnožen je primenom RT-PCR metode, sekvencioniran i upoređen sa sekvencama dostupnim u GenBank bazi podataka. Dobijen je PCR produkt očekivane veličine od 1017 bp. Sekvence izolata 137-08 (Acc. No. GQ259958) i 159-08 (GU144020) pokazale su 94-99% nukleotidne identičnosti sa izolatima WMV iz drugih delova sveta. Sekvence ova dva izolata razlikovala su se jedna od druge samo u dva nukleotidna mesta što nije imalo za posledicu aminokiselinske supstitucije. Filogenetske analize 57 izolata, na osnovu 750 bp sekvence gena za protein omotača, nisu ukazale na korelaciju sa geografskim poreklom izolata, a pokazala su grupisanje izolata u tri molekularne grupe sojeva. Izolati WMV iz Srbije pripadaju grupi I, grupi koja obuhvata najrasprostranjenije izolate ovog virusa u svetu.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Pesticides and Environmental Protection, Belgrade & Plant Protection Society of Serbia, Belgradesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200089/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourcePesticides and Phytomedicine/Pesticidi i fitomedicinasr
dc.subjecttikvesr
dc.subjectvirus mozaika lubenicesr
dc.subjectmolekularna identifikacijasr
dc.subjectgenetički diverzitetsr
dc.subjectfilogenetska analizasr
dc.titleFrequency and molecular characterization of watermelon mosaic virus from Serbiasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage230
dc.citation.issue3
dc.citation.spage213
dc.citation.volume25
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.doi10.2298/PIF1003213V
dc.identifier.fulltexthttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs/bitstream/id/3560/bitstream_3560.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record