Show simple item record

Uticaj folijarne primene cinka na energiju klijanja semena lucerke i udeo tvrdih semena

dc.creatorTerzić, Dragan
dc.creatorStanisavljević, Rade
dc.creatorDinić, Bora
dc.creatorĐokić, Dragoslav
dc.creatorMarković, Jordan
dc.creatorMilenković, Jasmina
dc.creatorVasić, Tanja
dc.date.accessioned2019-04-04T16:01:07Z
dc.date.available2019-04-04T16:01:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1821-4487
dc.identifier.urihttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/350
dc.description.abstractIn three year study, the influence of foliar application of zinc on seed germination energy and share of hard alfalfa seeds was examined. The experiment was conducted at the experimental field of the Institute of Forage Crops, Kruševac. The soil on which the trial was conducted is of weakly acidic reaction and zinc content which is considered adequate. Zinc fertilization was performed by foliar split application. In the investigation years, meteorological factors showed large variations. Treatment with zinc achieved on average slightly higher germination energy, but differences were not statistically significant. Zinc fertilization had no effect on the number of hard seeds. Climatic conditions had impact on the germination energy and the proportion of hard seeds.en
dc.description.abstractCink je jedan od mikroelementa koji se često nalazi u nedostatku kod gajenih biljaka. Cilj ovih istraživanja bio je ispitati uticaj folijarne primene cinka na energiju klijanja semena lucerke i udeo tvrdih semena. U trogodišnjem periodu obavljena su ispitivanja na oglednom polju Instituta za krmno bilje u Kruševcu. Zemljište na kome je izveden ogled je slabo kisele reakcije a sadržaj cinka u zemljištu je za lucerku bio u adekvatnom rangu. Folijarna primena cinka (1% cink sulfata (ZnSO4 x 7H2O) je obavljena u podeljenoj aplikaciji. Prosečna energija klijanja je iznosila 78.0% sa velikim variranjem po godinama od 68,5% do 84,8%. Velika ukupna količina padavina u 2005. godini (808 mm), odnosno velika količina padavina u junu, julu i avgustu je dovela do poleganja useva još na početku cvetanja i do kasnije loše oplodnje i prorastanja semenskog otkosa što je uticalo da energija klijanja u toj godini bude znatno niža (68,7%) u odnosu na ostvarenu energiju klijanja u 2006. (84,5%) i 2007. godini (80,8%). Tretman sa cinkom je u proseku ostvario nešto veću energiju klijanja (78,2%) u odnosu na kontrolu (77,7%), ali razlike nisu i statistički opravdane. Energija klijanja je pokazala jaku negativnu korelacionu zavisnost sa ukupnom količinom padavina i količinom padavina u junu, julu i avgustu a srednju negativnu korelaciju sa brojem kišnih dana. Najveći udeo tvrdih semena ustanovljen je u sušnoj i toploj godini (6,2%), a najmanji u godini sa dosta padavina (5,1%). Đubrenje cinkom nije imalo uticaja na broj tvrdih zrna.sr
dc.publisherNacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31057/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceJournal on Processing and Energy in Agriculture
dc.subjectalfalfaen
dc.subjectzincen
dc.subjectgermination energyen
dc.subjecthard seedsen
dc.subjectlucerkasr
dc.subjectcinksr
dc.subjectenergija klijanjasr
dc.subjecttvrda semenasr
dc.titleEffects of foliar application of zinc on germination energy of alfalfa seed and share of hard seedsen
dc.titleUticaj folijarne primene cinka na energiju klijanja semena lucerke i udeo tvrdih semenasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage209
dc.citation.issue5
dc.citation.other18(5): 207-209
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage207
dc.citation.volume18
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs//bitstream/id/1485/348.pdf
dc.identifier.rcubconv_362


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record