Show simple item record

Kartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na području Srbije sa predlogom mera suzbijanja

dc.creatorStefanović, Lidija
dc.creatorVrbničanin, Sava
dc.creatorMalidža, Goran
dc.creatorElezović, Ibrahim
dc.creatorStanković-Kalezić, Radmila
dc.creatorMarisavljević, Dragana
dc.creatorJovanović-Radovanov, Katarina
dc.date.accessioned2019-04-04T15:51:16Z
dc.date.available2019-04-04T15:51:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0354-6160
dc.identifier.urihttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/38
dc.description.abstractThe composition of weed flora of a certain habitat changes with climatic changes, soil type, altitude and its susceptible to seasonal fluctuations was given. Mapping of weeds belonging to a particular region provides an exact insight into the spatial distribution of certain weed species. Determining the distribution and distribution intensity of dominant weed species with respect to various regions would offer the opportunity to establish the incidence of new, invasive, resistant and especially economically important weeds. In this way, both the formation of quarantine regions and application of control measures would be much easier. Mapping is the most safe way to select and organize control measures.en
dc.description.abstractU radu su prikazane aktivnosti jednogodišnjeg rada na istoimenom projektu. Kartira se 25 vrsta iz kategorije karantinskih, ekonomski štetnih i invazivnih (autohtonih, alohtonih) korova, u svim tipovima useva (okopavine, strna žita, višegodišnji krmni usevi, višegodišnji zasadi) i na nepoljoprivrednim površinama. Snimanje prisustva i kvantitativne zastupljenosti ciljane grupe korova na terenu se sprovodi dva puta u toku vegetacije, po kalendaru koji prati dinamiku razvoja useva. Prva ocena se radi u početnoj, a druga u fazi zrelosti useva. Unošenje podataka u bazu softvera, koji je napravljen za ove potrebe po principu globalnog informacionog sistema, je u toku. Po završetku ovog projekta, na osnovu kompletirane baze podataka, biće urađene UTM karte (Univerzalna Transverzna Mercatorova projekcija zemljinog elipsoida), razmera 10x10 km, na kojima će biti prikazana distribucija i kvantitativna zastupljenost ciljane grupe korova. Karte distiribucije korovskih vrsta koje se kartiraju, po završetku projekta biće stavljene na uvid javnosti (putem Web sajta resornog Ministarstva. Ovim projektom se, takođe, planira izrada priručnika sa biološkim osobinama kartiranih korovskih vrsta, karte njihovih distribucija u Srbiji i predlog mera za njihovo suzbijanje u različitim usevima i na nepoljoprivrednim površinama.sr
dc.publisherPoljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBiljni lekar
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectweedsen
dc.subjectmappingen
dc.subjectUTM kartesr
dc.subjectkorovisr
dc.subjectkartiranjesr
dc.titleMapping of quarantine, invasive and economically damaging weeds in Serbia and their controlen
dc.titleKartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na području Srbije sa predlogom mera suzbijanjasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage203
dc.citation.issue3
dc.citation.other34(3): 195-203
dc.citation.spage195
dc.citation.volume34
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs//bitstream/id/1504/36.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record