Show simple item record

Uticaj hibrida krmnog sirka na prinos zelene krme

dc.creatorĐukanović, Lana
dc.creatorĐuričić, Marko
dc.creatorTošković, Snežana
dc.creatorMarić, Vladimir
dc.creatorĐukanović, Danica
dc.creatorPoštić, Dobrivoj
dc.creatorŠtrbanović, Ratibor
dc.date.accessioned2019-04-04T16:04:21Z
dc.date.available2019-04-04T16:04:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1821-4487
dc.identifier.urihttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/461
dc.description.abstractForage Sorghum is an annual herbaceous plant of the family grass. It is grown for feeding animals and people, and ranks among the millet grains. I disorders, sorghum is used as hay and to extract the starch, alcohol and glucose. Purpose of our paper is to determine which of the forage sorghum hybrids, among foreign selections, gives the best production results in the specific agroecological conditions on PSS Sremska Mitrovica experimental field and what are the possibilities of its use in our country. Five intraspecies hybrids (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor) and two intraspecies hybrids (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) were analyzed in this paper. The difference in yield between the H7 hybrid that had the highest yield and H5 runner-hybrid was even 19 t ha-1, which indicates exceptionally high yield potential of H7 hybrid in biomass production. In specific agroecological conditions H7 hybrid gave the 96 t ha-1 of green fodder and 25.2 t ha-1 of dry matter.en
dc.description.abstractPo obimu proizvodnje sirak zauzima u svetu peto mesto među najvažnijim žitaricama, posle pšenice, pirinča, kukuruza i ječma. Značaj ove biljne vrste ogleda se u velikom broju mogućnosti njegove upotrebe, počev od ljudske ishrane, ishrane stoke, industijske prerade i proizvodnje energije. U našoj zemlji se malo gaji, površine se kreću u proseku oko 2.200 ha. Sirak će teško postati konkurencija kukuruzu iako su prinosi zelene krme veći nego kod kukuruza, mada nešto manjeg, ali sasvim zadovoljavajućeg kvaliteta. Prinosi zelene mase krmnog sirka kreću se od 40-50 t ha-1, u lošijim proizvodnim godinama, pa do 110-130 t ha-1 u navodnjavanju ili u povoljnim godinama. Cilj našeg rada bio je da ustanovimo koji od hibrida krmnog sirka, iz palete stranih selekcija, daje najbolje proizvodne rezultate u konkretnim agroekološkim uslovima na oglednom polju PSS 'Sremska Mitrovica' i koje su mogućnosti korišćenja njegovog gajenja kod nas. U ovom radu ispitivano je pet intraspecies hibrida (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor) i dva interspecies hibrida (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense). Tokom ispitivanja utvrđeni su: broj biljaka po hektaru, prosečna visina biljaka, prinos zelene krme i prinos suve materije za svaki od hibrida. Prinos suve materije po hektaru značajan je više sa aspekta proizvodnje biogasa, sa kojom stoji u pozitivnoj korelaciji. Prinos zelene krme bio je u korelaciji sa visinom biljaka i bio je veći kod intraspecies hibrida (H7, H5, H3 i H4), dok su najmanje prinose imali interspecies hibridi (H1 i H2). Razlika u prinosu između najprinosnijeg hibrida H7 i drugorangiranog H5 iznosi čak 19 t ha-1, što ukazuje na izuzetno visok potencijal rodnosti hibrida H7 u proizvodnji biomase. Kada je u pitanju visina biljaka, najviši i najrobusniji su hibridi čistog sirka, dok su H1 i H2 nešto niži, jer im je linija oca poreklom sudanska trava, pa su genetski predodređeni za manji porast u visinu. U konkretnim agroekološkim uslovima gajenja, hibrid H7 dao je 96 t ha-1 zelene krme, odnosno 25,2 t ha-1 suve materije.sr
dc.publisherNacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31057/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31018/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceJournal on Processing and Energy in Agriculture
dc.subjectforage sorghumen
dc.subjectintraspecies hybridsen
dc.subjectinterspecies hybridsen
dc.subjectgreen fodder yielden
dc.subjectkrmni siraksr
dc.subjectintraspecies hibridisr
dc.subjectinterspecieshibridisr
dc.subjectprinos zelene krmesr
dc.titleEffect of forage sorghum hybrids on green fodder yielden
dc.titleUticaj hibrida krmnog sirka na prinos zelene krmesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage178
dc.citation.issue4
dc.citation.other20(4): 176-178
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage176
dc.citation.volume20
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs//bitstream/id/1569/459.pdf
dc.identifier.rcubconv_375


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record