Show simple item record

Kvalitet biomase različitih genotipova energetske vrste Panicum virgatum L. za ishranu životinja

dc.creatorMilenković, Jasmina
dc.creatorStanisavljević, Rade
dc.creatorMarković, Jordan
dc.creatorPetrović, Mirjana
dc.creatorVasić, Tanja
dc.creatorAnđelković, Snežana
dc.creatorTerzić, Dragan
dc.date.accessioned2019-04-04T16:06:44Z
dc.date.available2019-04-04T16:06:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1821-4487
dc.identifier.urihttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/537
dc.description.abstractSwitchgrass (Panicum virgatum L.) originates from North America as one of the species found in the highland prairie. As an energy crop, it has great potential and is widely used in developed countries. It can be used for erosion prevention (due to a strong root system), bird feeding, and landscape architectural purposes (as an ornamental species). In low-quality soils, switchgrass provides protection against erosion and grass cover for grazing. In this paper, we examined the biomass quality of 14 genotypes of switchgrass for animal feed. The cutting of switchgrass was performed on the same day, including all the genotypes examined (mostly in the pre-flowering stage, or at the beginning of flowering). The following parameters of switchgrass biomass quality were analysed: crude protein, crude cellulose, fat content, ash content, NFE, ADF and NDF. In Serbia, this species can be a component of grass mixtures used in lesser quality soils and under dry agroecological conditions.en
dc.description.abstractVrsta Panicum virgatum L. (engleski - switchgrass) potiče iz Severne Amerike gde je široko rasprostranjena i jedna je od dominantnih vrsta u visokotravnoj preriji. Prirodna oblast prostiranja ove vrste je od 55o Severne geografske širine pa sve do centalnog Meksika, što znači da je prilagođena na širok raspon zemljišnih i kimatskih uslova. Kao energetski usev, ispoljila je veliki potencijal i uveliko se koristi kako u Americi, tako i u razvijenim zemljama Evrope. Može se koristiti u zaštiti od erozije zbog jakog korenovog sistema. Koristi se u pejzažnoj arhitekturi kao dekorativna vrsta, dok se seme koristi za ishranu ptica. Pošto dobro uspeva i na zemljištima slabijeg kvaliteta, može se koristiti i za ispašu naročito na nepristupačnim, kamenitim i peskovitim terenima gde ima dvojaku ulogu: kao zaštita od erozije i kao travni pokrivač za ispašu. U Americi se koristi za zasnivanje višekomponentnih sejanih pašnjaka zbog sposobnosti proizvodnje zelene mase tokom toplih letnjih meseci kada su ostale travne komponente u smeši malo ili nimalo produktivne. U srpskom jeziku ne postoji poseban naziv za ovu vrstu. Grupa autora je predložila naziv 'prerijsko proso' kao srpski prevod za englesku reč 'switchgrass' (Janković et al., 2017). U Institutu za krmno bilje postoji kolekcija energetskih vrsta trava poreklom iz SAD. U ovom radu je ispitivan kvalitet biomase četrnaest genotipova vrste Panicum virgatum. Košenje je izvršeno u jednom roku, kada su svi genotipovi bili u fazi pred klasanje ili na početku klasanja. Uzorci za ispitivanje kvaliteta uzeti su odmah posle košenja. Ispitivani su parametri kvaliteta biomase: sirovi proteini, sirova celuloza, sadržaj masti, sadržaj pepela, BEM, ADF i NDF. U našoj zemlji ova vrsta može biti jedna od komponenti u travnim smešama na zemljištima slabijeg kvaliteta i za sušne agroekološke uslove. Naravno, potrebna su dalja laboratorijska i poljska ispitivanja u našim uslovima.sr
dc.publisherNacionalno društvo za procesnu tehniku i eneregetiku u poljoprivredi, Novi Sad
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31057/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceJournal on Processing and Energy in Agriculture
dc.subjectbiomassen
dc.subjectqualityen
dc.subjectPanicum virgatum L.en
dc.subjectanimal feedingen
dc.subjectbiomasasr
dc.subjectkvalitetsr
dc.subjectPanicum virgatum L.sr
dc.subjectishrana životinjasr
dc.titleBiomass quality of different genotypes of switchgrass (Panicum virgatum L.) for animal feeden
dc.titleKvalitet biomase različitih genotipova energetske vrste Panicum virgatum L. za ishranu životinjasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage124
dc.citation.issue3
dc.citation.other22(3): 122-124
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage122
dc.citation.volume22
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.doi10.5937/JPEA1803122M
dc.identifier.fulltexthttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs//bitstream/id/1622/535.pdf
dc.identifier.rcubconv_385


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record