Show simple item record

dc.creatorAnđelković, Ana
dc.creatorCvijanović, Dušanka
dc.creatorMarisavljević, Dragana
dc.creatorNovković, Maja
dc.creatorPopović, Slađana
dc.creatorŽivković, Milica
dc.creatorPavlovic, Danijela
dc.creatorRadulović, Snežana
dc.date.accessioned2023-07-16T15:57:59Z
dc.date.available2023-07-16T15:57:59Z
dc.date.issued2021-09
dc.identifier.isbn978-86-911965-5-4
dc.identifier.urihttps://plantarum.izbis.bg.ac.rs/handle/123456789/768
dc.description.abstractProcenjuje se da je oko 13.000 biljnih vrsta širom sveta postalo naturalizovano izvan njihovog prirodnog areala, pri čemu područje Evrope broji skoro 6.000 naturalizovanih alohtonih biljnih vrsta. Smatra se da tip staništa predstavlja najbolji pokazatelj nivoa invazije na regionalnom nivou, pri čemu su riparijalna ili priobalna staništa među onima koja se karakterišu najvišim nivoom invazije. Riparijalne zone karakteriše mozaik različitih tipova vegetacije koji se nalaze pod snažnim pritiskom antropogenih aktivnosti, što dodatno doprinosi invazibilnosti ovih fragilnih područja. Kao posledica toga, riparijalna staništa postaju centri diverziteta stranih i invazivnih biljnih vrsta, a ujedno i potencijalni izvor njihovog daljeg prodora u okolna prirodna staništa i agroekosisteme. Imajući sve navedeno u vidu, cilj istraživanja bio je da se analizira stepen invazije u riparijalne zone na području Srbije. Terenska istraživanja obavljena su u periodu jul-septembar 2013-2016. godine, pri čemu je analizirano ukupno 250 lokaliteta na području Srbije. Od ukupnog broja lokaliteta, u istraživanje je uključeno 217 lokaliteta u riparijalu 39 reka (osam rečnih slivova) i 33 u riparijalu šest deonica kanala hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (HS DTD). Podaci o brojnosti i pokrovnosti 26 analiziranih invazivnih biljnih vrsta beleženi su na obali reke/kanala, u okviru transekata dužine 100 m. Kanonijsko korespodentna analiza (CCA) rađena je u programu CANOCO 5.0. Od 26 taksona čije je prisustvo analizirano, taksoni sa najvećim brojem nalaza su Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D. Löve, Amorpha fruticosa L., Erigeron canadensis L., Robinia pseudoacacia L. i Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Biogeografska analiza pokazala je da su u riparijalnim područjima Srbije dominantno prisutne invazivne vrste poreklom iz Severne Amerike (68% nalaza), praćene južnoameričkim i azijskim vrstama, koje su zastupljene sa 16%, odnosno 14% nalaza. U pogledu biološkog spektra, registrovan je najveći broj jednogodišnjih invazivnih biljnih vrsta (terofite, 60%), dok višegodišnje drvenaste vrste (fanerofite) predstavljaju drugu najviše zastupljenu grupu (16%). Rečni slivovi Dunava, Južne Morave, Zapadne Morave i Timoka se ističu prisustvom invazivnih biljnih taksona, sa 384, 131, 129 i 110 nalaza, redom, pri čemu je, veza pripadnosti vodotoka određenom rečnom slivu i zastupljenosti pojedinačnih istraživanih taksona, dodatno potvrđena rezultatima CCA analize. CCA analiza je ukazala da određeni taksoni pokazuju jaču preferenciju prema rekama pojedinih rečnih slivova, npr. Helianthus tuberosus L. je u većoj meri zastupljen u riparijalu reka sliva Zapadne Morave, dok je Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková u najvećoj meri prisutna u riparijalnim zonama u okviru slivova Zapadne Morave i Drine. Sa druge strane, vrste Asclepias syriaca L., Solidago gigantea Ait. i Xanthium spinosum L. su u većoj meri zastupljene u riparijalu kanala HS DTD, u odnosu na rečne tokove. Analizom celokupnog seta podataka o distribuciji, brojnosti i pokrovnosti analiziranih taksona, slivovi Dunava, Zapadne Morave i Kolubare se mogu označiti kao glavni koridori širenja većine istraživanih taksona, dok je moguće očekivati da će se u narednom periodu, usled klimatskih promena, slivovi Save, Velike i Južne Morave takođe naći pod snažnim pritiskom daljeg širenja invazivnih biljnih vrsta. Porast u broju i pokrovnosti invazivnih biljnih vrsta moguće je očekivati i u riparijalnim zonama visokoplaninskih predela i na području jugozapadne Srbije (doline Lima, Ibra i njihovih pritoka), takođe kao posledica klimatskih promena.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherHerbološko društvo Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200010/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceZbornik rezimea XI Kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta, Palić, 2021, 20-23. septembarsr
dc.subjectriparijalna zonasr
dc.subjectrekasr
dc.subjectkanalsr
dc.subjectinvazivne vrstesr
dc.subjectSrbijasr
dc.titleZnačaj riparijalnih područja Srbije u širenju invazivnih biljnih vrstasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage44
dc.citation.spage43
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://plantarum.izbis.bg.ac.rs/bitstream/id/3002/bitstream_3002.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record